ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ខេត្ត​Fujianប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​រៀបចំ​ធ្វើ​សន្និសីទ​តភ្ជាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ​​និង​ទេសចរណ៍
អត្ថបទ2017-11-22 15:20November 24 2017 17:06:30

ខេត្ត​Fujianប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​រៀបចំ​ធ្វើ​សន្និសីទ​តភ្ជាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ​​និង​ទេសចរណ៍

ខេត្ត​Fujianប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​រៀបចំ​ធ្វើ​សន្និសីទ​តភ្ជាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ​​និង​ទេសចរណ៍

លោកប្រធានាធិបតី​ប៉ាណាម៉ា​សង្ឃឹម​ថា​ ការសាងសង់ផ្លូវ​ដែក​នៅ​​អាមេរិក​កណ្តាល​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​​បច្ចេកទេស​និង​ប្រាក់ទុន​របស់​ប្រទេសចិន
អត្ថបទ2017-11-22 15:19November 24 2017 17:06:30

លោកប្រធានាធិបតី​ប៉ាណាម៉ា​សង្ឃឹម​ថា​ ការសាងសង់ផ្លូវ​ដែក​នៅ​​អាមេរិក​កណ្តាល​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​​បច្ចេកទេស​និង​ប្រាក់ទុន​របស់​ប្រទេសចិន

លោកប្រធានាធិបតី​ប៉ាណាម៉ា​សង្ឃឹម​ថា​ ការសាងសង់ផ្លូវ​ដែក​នៅ​​អាមេរិក​កណ្តាល​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​​បច្ចេកទេស​និង​ប្រាក់ទុន​របស់​ប្រទេសចិន

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-11-22 15:18November 24 2017 17:06:30

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​ការិយាល័យ​វិនិយោគ​និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ហុងកុង​ថ្លែង​ថា ​ហុងកុង​នឹង​បញ្ចេញ​ឧត្តម​ភាព​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​កសាង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ
អត្ថបទ2017-11-22 15:15November 24 2017 17:06:30

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​ការិយាល័យ​វិនិយោគ​និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ហុងកុង​ថ្លែង​ថា ​ហុងកុង​នឹង​បញ្ចេញ​ឧត្តម​ភាព​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​កសាង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​ការិយាល័យ​វិនិយោគ​និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ហុងកុង​ថ្លែង​ថា ​ហុងកុង​នឹង​បញ្ចេញ​ឧត្តម​ភាព​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​កសាង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ

លោកLiKeQiangជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​គណៈប្រតិភូ​មជ្ឈដ្ឋាន​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​ដែល​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2017-11-22 15:05November 24 2017 17:06:30

លោកLiKeQiangជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​គណៈប្រតិភូ​មជ្ឈដ្ឋាន​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​ដែល​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន

លោកLiKeQiangជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​គណៈប្រតិភូ​មជ្ឈដ្ឋាន​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​ដែល​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2017-11-22 15:00November 24 2017 17:06:30

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

លោក​ វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេសចិន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ប្រាក់សុខុន ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​
អត្ថបទ2017-11-21 16:48November 24 2017 17:06:30

លោក​ វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេសចិន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ប្រាក់សុខុន ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​

លោក​ វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេសចិន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ប្រាក់សុខុន ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​

ពិធី​បិទសម័យ​ប្រជុំ​ខួបឆ្នាំ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍​ចិន-អាស៊ាន​ឆ្នាំ២០១៧​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុងឃុនមីង​
អត្ថបទ2017-11-21 15:35November 24 2017 17:06:30

ពិធី​បិទសម័យ​ប្រជុំ​ខួបឆ្នាំ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍​ចិន-អាស៊ាន​ឆ្នាំ២០១៧​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុងឃុនមីង​

ពិធី​បិទសម័យ​ប្រជុំ​ខួបឆ្នាំ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍​ចិន-អាស៊ាន​ឆ្នាំ២០១៧​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុងឃុនមីង​

ប្រទេសចិន​ផ្តល់​សម្ភារៈ​ដើម្បី​គាំទ្រ​សកម្មភាព​បោសសម្អាត​មីន​ដល់​ប្រទេសកម្ពុជា​
អត្ថបទ2017-11-21 15:00November 24 2017 17:06:30

ប្រទេសចិន​ផ្តល់​សម្ភារៈ​ដើម្បី​គាំទ្រ​សកម្មភាព​បោសសម្អាត​មីន​ដល់​ប្រទេសកម្ពុជា​

ប្រទេសចិន​ផ្តល់​សម្ភារៈ​ដើម្បី​គាំទ្រ​សកម្មភាព​បោសសម្អាត​មីន​ដល់​ប្រទេសកម្ពុជា​

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2017-11-21 14:51November 24 2017 17:06:30

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

តុលាការ​កំពុល​​របស់​អ៊ីរ៉ាក់ប្រកាស​សាលក្រម​​ថា​ ការបោះឆ្នោត​នៅ​តំបន់​ស្វយ័ត​ជនជាតិ​ឃឺត​​គឺ​ល្មើសនឹង​​រដ្ឋធមនុញ្ញ
អត្ថបទ2017-11-21 14:49November 24 2017 17:06:30

តុលាការ​កំពុល​​របស់​អ៊ីរ៉ាក់ប្រកាស​សាលក្រម​​ថា​ ការបោះឆ្នោត​នៅ​តំបន់​ស្វយ័ត​ជនជាតិ​ឃឺត​​គឺ​ល្មើសនឹង​​រដ្ឋធមនុញ្ញ

តុលាការ​កំពុល​​របស់​អ៊ីរ៉ាក់ប្រកាស​សាលក្រម​​ថា​ ការបោះឆ្នោត​នៅ​តំបន់​ស្វយ័ត​ជនជាតិ​ឃឺត​​គឺ​ល្មើសនឹង​​រដ្ឋធមនុញ្ញ

គណប្រតិភូផ្សព្វផ្សាយ​នៅបរទេស​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជបក្សកុម្មុយនិស្ត​​ចិន​លើកទី១៩​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ម៉ុងហ្គោលី
អត្ថបទ2017-11-21 14:48November 24 2017 17:06:30

គណប្រតិភូផ្សព្វផ្សាយ​នៅបរទេស​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជបក្សកុម្មុយនិស្ត​​ចិន​លើកទី១៩​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ម៉ុងហ្គោលី

គណប្រតិភូផ្សព្វផ្សាយ​នៅបរទេស​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជបក្សកុម្មុយនិស្ត​​ចិន​លើកទី១៩​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ម៉ុងហ្គោលី

ប្រេសិតពិសេស​របស់​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅកូរ៉េខាងជើង​​ដើម្បី​ធ្វើការ​ឧទ្ទេសនាម​អំពីសភាពការណ៍​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​ ១៩
អត្ថបទ2017-11-21 14:45November 24 2017 17:06:30

ប្រេសិតពិសេស​របស់​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅកូរ៉េខាងជើង​​ដើម្បី​ធ្វើការ​ឧទ្ទេសនាម​អំពីសភាពការណ៍​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​ ១៩

ប្រេសិតពិសេស​របស់​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅកូរ៉េខាងជើង​​ដើម្បី​ធ្វើការ​ឧទ្ទេសនាម​អំពីសភាពការណ៍​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​ ១៩

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-11-21 14:44November 24 2017 17:06:30

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បំរុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នឹង​លាលែង​ពី​តំណែង​ជា​ទី​ប្រឹក្សា​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បំរុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ
អត្ថបទ2017-11-21 14:44November 24 2017 17:06:30

ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បំរុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នឹង​លាលែង​ពី​តំណែង​ជា​ទី​ប្រឹក្សា​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បំរុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ

ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បំរុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នឹង​លាលែង​ពី​តំណែង​ជា​ទី​ប្រឹក្សា​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បំរុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ

< 1 2 3 4 5 6 ...30
2017APEC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ