ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ចំណូលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេស​ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ  ២០១៧  រំពឹងថា  មានចំនួនជាង ៨.១៥ ម៉ឺនលាន​ដុល្លារអាមេរិក​
អត្ថបទ2017-09-21 17:10September 25 2017 21:07:34

ចំណូលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេស​ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ  ២០១៧  រំពឹងថា  មានចំនួនជាង ៨.១៥ ម៉ឺនលាន​ដុល្លារអាមេរិក​

ចំណូលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេស​ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ រំពឹងថា មានចំនួនជាង ៨.១៥ ម៉ឺនលាន​ដុល្លារអាមេរិក​

អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសថា ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលធ្វើឲ្យមានសមតាសេដ្ឋកិច្ច
អត្ថបទ2017-09-21 17:09September 25 2017 21:07:34

អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសថា ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលធ្វើឲ្យមានសមតាសេដ្ឋកិច្ច

អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសថា ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលធ្វើឲ្យមានសមតាសេដ្ឋកិច្ច

ប្រទេស​ចិន​ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា​ និង​ថៃ​ចាប់ផ្តើម​​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដោយ​យាម​ល្បាត​រួម​គ្នា​​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​លើក​ទី ៦២
អត្ថបទ2017-09-21 16:01September 25 2017 21:07:34

ប្រទេស​ចិន​ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា​ និង​ថៃ​ចាប់ផ្តើម​​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដោយ​យាម​ល្បាត​រួម​គ្នា​​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​លើក​ទី ៦២

ប្រទេស​ចិន​ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា​ និង​ថៃ​ចាប់ផ្តើម​​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដោយ​យាម​ល្បាត​រួម​គ្នា​​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​លើក​ទី ៦២

លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទថ្នាក់​​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​រវាង​ប្រទេស​ ៦ និង​អ៊ីរ៉ង់
អត្ថបទ2017-09-21 16:00September 25 2017 21:07:34

លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទថ្នាក់​​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​រវាង​ប្រទេស​ ៦ និង​អ៊ីរ៉ង់

លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទថ្នាក់​​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​រវាង​ប្រទេស​ ៦ និង​អ៊ីរ៉ង់

លោក​វ៉ាង​អ៊ី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ការបរទេសចិន​ថ្លែង​ថា កំណែ​​ទម្រង់​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​សន្តិភាព​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​គោរព​កម្មវត្ថុ​និង​គោលការណ៍​​ធម្មនុញ្ញអង្គការ​សហប្រជាជាតិ​
អត្ថបទ2017-09-21 15:59September 25 2017 21:07:34

លោក​វ៉ាង​អ៊ី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ការបរទេសចិន​ថ្លែង​ថា កំណែ​​ទម្រង់​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​សន្តិភាព​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​គោរព​កម្មវត្ថុ​និង​គោលការណ៍​​ធម្មនុញ្ញអង្គការ​សហប្រជាជាតិ​

លោក​វ៉ាង​អ៊ី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ការបរទេសចិន​ថ្លែង​ថា កំណែ​​ទម្រង់​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​សន្តិភាព​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​គោរព​កម្មវត្ថុ​និង​គោលការណ៍​​ធម្មនុញ្ញអង្គការ​សហប្រជាជាតិ​

លោក​វ៉ាង​ អ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​សន្និសីទ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​សន្តិភាព​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​​​​
អត្ថបទ2017-09-21 15:58September 25 2017 21:07:34

លោក​វ៉ាង​ អ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​សន្និសីទ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​សន្តិភាព​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​​​​

លោក​វ៉ាង​ អ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​សន្និសីទ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​សន្តិភាព​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​​​​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​
អត្ថបទ2017-09-21 15:33September 25 2017 21:07:34

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ក្រុម​ប្រឹក្សា​សនិ្តសុខ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ពី​ការ​អនុវត្ត​កំណែ​ទម្រង់​លើ​ការ​រក្សា​សនិ្តភាព​និង​សកម្មភាព​បន្ត​ទៅ​មុខ
អត្ថបទ2017-09-21 14:48September 25 2017 21:07:34

ក្រុម​ប្រឹក្សា​សនិ្តសុខ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ពី​ការ​អនុវត្ត​កំណែ​ទម្រង់​លើ​ការ​រក្សា​សនិ្តភាព​និង​សកម្មភាព​បន្ត​ទៅ​មុខ

      ថ្ងៃទី ២០ ខែ​កញ្ញា ក្រុម​ប្រឹក្សា​សនិ្តសុខ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​រៀប​ចំ​ធ្វើ​សនិ្នសីទ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ដែល​មាន​ប្រធាន​បទ “កំណែ​ទម្រង់​លើ​ការ​រក្សា​សនិ្តភាព​៖ការ​អនុវត្ត​និង​សកម្មភាព​បន្ត​ទៅ​មុខ​ “ ។ ប្រមុខ​រដ្ឋ​និង​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​សមាជិក​និង​មិន​មែន​សមាជិក​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​បាន​ចូលរួម​សនិ្នសីទ ហើយ​បាន​លើក​ឡើង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​និង​អត្ថាធិប្បាយ​ខុសៗ​គ្នា​អំពី​គោលដៅ​របស់​ខ្លួន​ចំពោះ​កំណែ​ទម្រង់​​នៃ​ការ​រក្សា​សន្តិភាព​ ៕

​លោក វ៉ាង​អ៊ី រដ្ឋមន្ត្រី​ការប​រទេស​ចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​
អត្ថបទ2017-09-21 14:43September 25 2017 21:07:34

​លោក វ៉ាង​អ៊ី រដ្ឋមន្ត្រី​ការប​រទេស​ចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​

 ថ្ងៃទី ២០ ខែ​កញ្ញា លោក វ៉ាង អ៊ី រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​បាន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក Kyung-wha Kang រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចូល​រួម​មហា​សនិ្នបាត​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ។

​ប្រទេស​ចិន​លើក​ឡើង​សេចកី្ត​ស្នើ​​៣​ចំណុច​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបតិ្តការ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​មហាអនុ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ
អត្ថបទ2017-09-21 14:42September 25 2017 21:07:34

​ប្រទេស​ចិន​លើក​ឡើង​សេចកី្ត​ស្នើ​​៣​ចំណុច​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបតិ្តការ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​មហាអនុ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ

 នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ​កញ្ញា សនិ្នសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​លើក​ទី ២២ នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបតិ្តការ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​មហា​អនុតំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ​ហៅកាត់ GMS បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម ។ ​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ប្រទស​ជា​សមាជិក​GMS និង​តំណាង​អន្តរជាតិ​ពាក់ព័ន្ធ​ដូច​ជា​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​បាន​ចូលរួម​សនិ្នសីទ​លើក​នេះ ។

​លោក ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហបុរី​
អត្ថបទ2017-09-21 14:41September 25 2017 21:07:34

​លោក ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហបុរី​

 ថ្ងៃទី ២០ ខែ​កញ្ញា នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​ចិន លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក Lee Hsien Loong នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហបុរី​ដែល​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ចិន ។

ព័ត៌មានចិននិងអាស៊ាន៖
អត្ថបទ2017-09-21 14:06September 25 2017 21:07:34

ព័ត៌មានចិននិងអាស៊ាន៖

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាជាមួយលោកលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរី

< 1 2 3 4 5 6 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ