ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ភូមិភាគស្វយ័ត​ជនជាតិហួយ​នីងស្យ៊ា​រៀបចំពិធីអបអរ​ខួប​ទី ៦០ នៃ​ការ​បង្កើត​​​ភូមិភាគ​ស្វយ័ត លោក​Wang Yang ប្រធាន​​សភា​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​
អត្ថបទ2018-09-21 19:30September 26 2018 15:28:25

ភូមិភាគស្វយ័ត​ជនជាតិហួយ​នីងស្យ៊ា​រៀបចំពិធីអបអរ​ខួប​ទី ៦០ នៃ​ការ​បង្កើត​​​ភូមិភាគ​ស្វយ័ត លោក​Wang Yang ប្រធាន​​សភា​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​

ភូមិភាគស្វយ័ត​ជនជាតិហួយ​នីងស្យ៊ា​រៀបចំពិធីអបអរ​ខួប​ទី ៦០ នៃ​ការ​បង្កើត​​​ភូមិភាគ​ស្វយ័ត លោក​Wang Yang ប្រធាន​​សភា​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​និង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​

ប្រទេសចិននិង​អាស៊ាន​រួម​គ្នា​បង្កើត​សហព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ​​មន្ទីរពេទ្យ​ និង​លើក​សំណើ​ចំនួន ៥ ចំណុច​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សុខាភិបាលនិង​សុខភាព​​
អត្ថបទ2018-09-21 19:29September 26 2018 15:28:25

ប្រទេសចិននិង​អាស៊ាន​រួម​គ្នា​បង្កើត​សហព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ​​មន្ទីរពេទ្យ​ និង​លើក​សំណើ​ចំនួន ៥ ចំណុច​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សុខាភិបាលនិង​សុខភាព​​

ប្រទេសចិននិង​អាស៊ាន​រួម​គ្នា​បង្កើត​សហព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ​​មន្ទីរពេទ្យ​ និង​លើក​សំណើ​ចំនួន ៥ ចំណុច​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សុខាភិបាលនិង​សុខភាព​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
អត្ថបទ2018-09-21 15:35September 26 2018 15:28:25

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖

លោកPaulsonអតីតរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកសម្គាល់

រថភ្លើងធុនស្រាលទី១ក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលម៉ៅការសាងសង់ដោយសហគ្រាសចិនបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង
អត្ថបទ2018-09-21 11:31September 26 2018 15:28:25

រថភ្លើងធុនស្រាលទី១ក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលម៉ៅការសាងសង់ដោយសហគ្រាសចិនបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង

រថភ្លើងធុនស្រាលទី១ក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលម៉ៅការសាងសង់ដោយសហគ្រាសចិនបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង

លោកហានចឹងឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិននិងលោកTeo Chee Heanឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរីអញ្ជើញជាសហអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចិននិងសិង្ហបុរី
អត្ថបទ2018-09-21 11:28September 26 2018 15:28:25

លោកហានចឹងឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិននិងលោកTeo Chee Heanឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរីអញ្ជើញជាសហអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចិននិងសិង្ហបុរី

លោកហានចឹងឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិននិងលោកTeo Chee Heanឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរីអញ្ជើញជាសហអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចិននិងសិង្ហបុរី

លោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើកិច្ចសន្ទនានិងផ្លាស់ប្តូរមតិយិោបល់ជាមួយឥស្សរជនមជ្ឈដ្ឋានឧសហ្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារគំនិតនិងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន
អត្ថបទ2018-09-21 11:27September 26 2018 15:28:25

លោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើកិច្ចសន្ទនានិងផ្លាស់ប្តូរមតិយិោបល់ជាមួយឥស្សរជនមជ្ឈដ្ឋានឧសហ្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារគំនិតនិងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន

លោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើកិច្ចសន្ទនានិងផ្លាស់ប្តូរមតិយិោបល់ជាមួយឥស្សរជនមជ្ឈដ្ឋានឧសហ្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារគំនិតនិងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន

សហភាពអឺរុបប្រកាសយុទ្ធសាស្រ្តតភ្ជាប់រវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ី បង្ហាញថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសអាស៊ី
អត្ថបទ2018-09-21 11:26September 26 2018 15:28:25

សហភាពអឺរុបប្រកាសយុទ្ធសាស្រ្តតភ្ជាប់រវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ី បង្ហាញថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសអាស៊ី

សហភាពអឺរុបប្រកាសយុទ្ធសាស្រ្តតភ្ជាប់រវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ី បង្ហាញថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសអាស៊ី

តភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពិភពលោក––ធ្វើឲ្យពន្លឺផ្លូវសូត្រក្នុងយុគសម័យថ្មីមានភាពភ្លឺចិញ្ចាច
អត្ថបទ2018-09-21 11:05September 26 2018 15:28:25

តភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពិភពលោក––ធ្វើឲ្យពន្លឺផ្លូវសូត្រក្នុងយុគសម័យថ្មីមានភាពភ្លឺចិញ្ចាច

តភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពិភពលោក––ធ្វើឲ្យពន្ល

លោកMoon Jae-inប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើង
អត្ថបទ2018-09-21 11:03September 26 2018 15:28:25

លោកMoon Jae-inប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើង

លោកMoon Jae-inប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចប់ដ

លោក​Mike Pompeo អះអាងថា ភាគី​អាមេរិក​បានរៀបចំ​​ឲ្យមាន​កិច្ច​ជំនួប​រវាង​ឧត្តមមន្រ្តី​​អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាងជើងហើយ​
អត្ថបទ2018-09-20 18:47September 26 2018 15:28:25

លោក​Mike Pompeo អះអាងថា ភាគី​អាមេរិក​បានរៀបចំ​​ឲ្យមាន​កិច្ច​ជំនួប​រវាង​ឧត្តមមន្រ្តី​​អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាងជើងហើយ​

លោក​Mike Pompeo អះអាងថា ភាគី​អាមេរិក​បានរៀបចំ​​ឲ្យមាន​កិច្ច​ជំនួប​រវាង​ឧត្តមមន្រ្តី​​អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាងជើងហើយ​

លោក​Li Keqiang​ ថ្លែងអំ​ពី​វិធានការ​ថ្មី​របស់​ប្រទេស​ចិន​សម្រាប់​ការ​ពង្រីក​ការ​បើក​ចំហ​ថែម​ទៀត
អត្ថបទ2018-09-20 18:47September 26 2018 15:28:25

លោក​Li Keqiang​ ថ្លែងអំ​ពី​វិធានការ​ថ្មី​របស់​ប្រទេស​ចិន​សម្រាប់​ការ​ពង្រីក​ការ​បើក​ចំហ​ថែម​ទៀត

លោក​Li Keqiang​ ថ្លែងអំ​ពី​វិធានការ​ថ្មី​របស់​ប្រទេស​ចិន​សម្រាប់​ការ​ពង្រីក​ការ​បើក​ចំហ​ថែម​ទៀត

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2018-09-20 17:21September 26 2018 15:28:25

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិននិងភរិយាអញ្ជើញទៅសួរព្រះរាជសុខទុក្ខព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ
អត្ថបទ2018-09-20 17:20September 26 2018 15:28:25

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិននិងភរិយាអញ្ជើញទៅសួរព្រះរាជសុខទុក្ខព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិននិងភរិយាអញ្ជើញទៅសួរព្រះរាជសុខទុក្ខព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ

ប្រទេសចិន​បង្ហោះ​ដោយ​ជោគជ័យ​នូវផ្កាយ​រណប​ណែនាំផ្លូវ​Beidouចំនួន ២ គ្រឿង​ដែលនឹង​ផ្តល់​សេវាកម្មផ្តល់​សញ្ញាអាសន្ន​ជូន​ប៉ូលីស​នៅ​ពេល​ជួប​នឹង​​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចំពោះ​ទូទាំងពិភពលោក​
អត្ថបទ2018-09-20 17:10September 26 2018 15:28:25

ប្រទេសចិន​បង្ហោះ​ដោយ​ជោគជ័យ​នូវផ្កាយ​រណប​ណែនាំផ្លូវ​Beidouចំនួន ២ គ្រឿង​ដែលនឹង​ផ្តល់​សេវាកម្មផ្តល់​សញ្ញាអាសន្ន​ជូន​ប៉ូលីស​នៅ​ពេល​ជួប​នឹង​​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចំពោះ​ទូទាំងពិភពលោក​

ប្រទេសចិន​បង្ហោះ​ដោយ​ជោគជ័យ​នូវផ្កាយ​រណប​ណែនាំផ្លូវ​Beidouចំនួន ២ គ្រឿង​ដែលនឹង​ផ្តល់​សេវាកម្មផ្តល់​សញ្ញាអាសន្ន​ជូន​ប៉ូលីស​នៅ​ពេល​ជួប​នឹង​​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចំពោះ​ទូទាំងពិភពលោក​

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអន្តរជាតិរវាងចិននិងវៀតណាមចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង
អត្ថបទ2018-09-20 16:05September 26 2018 15:28:25

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអន្តរជាតិរវាងចិននិងវៀតណាមចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអន្តរជាតិរវាងចិននិងវៀតណាមចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង

លោកលឹមជាវុត្ថា ៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៃប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីនានានឹងកកើតទៅជាកម្លាំងឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លា
អត្ថបទ2018-09-20 16:03September 26 2018 15:28:25

លោកលឹមជាវុត្ថា ៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៃប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីនានានឹងកកើតទៅជាកម្លាំងឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លា

លោកលឹមជាវុត្ថា ៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៃប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីនានានឹងកកើតទៅជាកម្លាំងឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លា

< 1 2 3 4 5 6 ...30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ