ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោក​ Mun ​Jae-in​ ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​គូសបញ្ជាក់​ថា​ កិច្ចសន្ទនា​អំពី​ការ​គ្មាន​នុយ​គ្លេ​អ៊ែរ​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​គួរតែ​ឈាន​ទៅមុខ​ជាមួយ​កិច្ចសន្ទនា​រវាង​ភាគ​ខាងត្បូង​និង​ភាគ​ខាង​ជើង​
អត្ថបទ2018-02-24 16:49February 25 2018 06:08:55

លោក​ Mun ​Jae-in​ ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​គូសបញ្ជាក់​ថា​ កិច្ចសន្ទនា​អំពី​ការ​គ្មាន​នុយ​គ្លេ​អ៊ែរ​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​គួរតែ​ឈាន​ទៅមុខ​ជាមួយ​កិច្ចសន្ទនា​រវាង​ភាគ​ខាងត្បូង​និង​ភាគ​ខាង​ជើង​

លោក​ Mun ​Jae-in​ ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​គូសបញ្ជាក់​ថា​ កិច្ចសន្ទនា​អំពី​ការ​គ្មាន​នុយ​គ្លេ​អ៊ែរ​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​គួរតែ​ឈាន​ទៅមុខ​ជាមួយ​កិច្ចសន្ទនា​រវាង​ភាគ​ខាងត្បូង​និង​ភាគ​ខាង​ជើង​

ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចាប់ផ្តើម​កិច្ចចរចា​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដៃគូ​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ វគ្គ​ទី៤​
អត្ថបទ2018-02-24 16:48February 25 2018 06:08:55

ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចាប់ផ្តើម​កិច្ចចរចា​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដៃគូ​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ វគ្គ​ទី៤​

ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចាប់ផ្តើម​កិច្ចចរចា​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដៃគូ​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ វគ្គ​ទី៤​

លោក​ Ong ​Ka​Chuan​ រដ្ឋមន្រ្តី​ទី២​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ឧស្សាហកម្ម​ម៉ាឡេស៊ី​ថែ្លង​ថា​ប្រទេស​ចិន​បាន​ទិញ​ទំនិញ​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកបា្រក់​៥១៤០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​
អត្ថបទ2018-02-24 16:48February 25 2018 06:08:55

លោក​ Ong ​Ka​Chuan​ រដ្ឋមន្រ្តី​ទី២​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ឧស្សាហកម្ម​ម៉ាឡេស៊ី​ថែ្លង​ថា​ប្រទេស​ចិន​បាន​ទិញ​ទំនិញ​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកបា្រក់​៥១៤០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

លោក​ Ong ​Ka​Chuan​ រដ្ឋមន្រ្តី​ទី២​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ឧស្សាហកម្ម​ម៉ាឡេស៊ី​ថែ្លង​ថា​ប្រទេស​ចិន​បាន​ទិញ​ទំនិញ​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកបា្រក់​៥១៤០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

លោក​Rodrigo​ Duterte​ ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​មិន​ចូលរួម​ក្នុង​សង្រ្គាម​នៅ​ក្រៅប្រទេស​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នោះទេ​
អត្ថបទ2018-02-24 16:45February 25 2018 06:08:55

លោក​Rodrigo​ Duterte​ ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​មិន​ចូលរួម​ក្នុង​សង្រ្គាម​នៅ​ក្រៅប្រទេស​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នោះទេ​

លោក​Rodrigo​ Duterte​ ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​មិន​ចូលរួម​ក្នុង​សង្រ្គាម​នៅ​ក្រៅប្រទេស​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នោះទេ​

ទឹកប្រាក់​សាងសង់​រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​ហ្សាការតា-បានឌុង​នឹង​កើនដល់ ៦០៧១ លាន​ដុល្លារអាមេរិក
អត្ថបទ2018-02-24 16:38February 25 2018 06:08:55

ទឹកប្រាក់​សាងសង់​រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​ហ្សាការតា-បានឌុង​នឹង​កើនដល់ ៦០៧១ លាន​ដុល្លារអាមេរិក

ទឹកប្រាក់​សាងសង់​រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​ហ្សាការតា-បានឌុង​នឹង​កើនដល់ ៦០៧១ លាន​ដុល្លារអាមេរិក

សន្និសីទ​លើក​ទី​៣៣​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១២​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង
អត្ថបទ2018-02-24 15:56February 25 2018 06:08:55

សន្និសីទ​លើក​ទី​៣៣​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១២​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង

សន្និសីទ​លើក​ទី​៣៣​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១២​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង

ឥណ្ឌូណេស៊ី​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំពោះ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ការ​វិវាទ​ទៅ​កាន់​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​
អត្ថបទ2018-02-24 15:56February 25 2018 06:08:55

ឥណ្ឌូណេស៊ី​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំពោះ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ការ​វិវាទ​ទៅ​កាន់​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​

ឥណ្ឌូណេស៊ី​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំពោះ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ការ​វិវាទ​ទៅ​កាន់​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​

លោក​ត្រាំ​ប្រកាស​នឹង​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ធ្ងន់​ធ្ងរ​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ទៅ​លើ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង
អត្ថបទ2018-02-24 15:55February 25 2018 06:08:55

លោក​ត្រាំ​ប្រកាស​នឹង​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ធ្ងន់​ធ្ងរ​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ទៅ​លើ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង

លោក​ត្រាំ​ប្រកាស​នឹង​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ធ្ងន់​ធ្ងរ​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ទៅ​លើ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង

របាយការណ៍​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បម្រុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បង្ហាញ​ថា​នឹង​បន្ត​រក្សា​ល្បឿន​ដំឡើង​ការ​ប្រាក់​បន្តិច​ម្តង​ៗ
អត្ថបទ2018-02-24 15:54February 25 2018 06:08:55

របាយការណ៍​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បម្រុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បង្ហាញ​ថា​នឹង​បន្ត​រក្សា​ល្បឿន​ដំឡើង​ការ​ប្រាក់​បន្តិច​ម្តង​ៗ

របាយការណ៍​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បម្រុង​ទុក​រូបិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បង្ហាញ​ថា​នឹង​បន្ត​រក្សា​ល្បឿន​ដំឡើង​ការ​ប្រាក់​បន្តិច​ម្តង​ៗ

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រកាសថា ​ស្ថានទូត​ដែល​តាំងនៅ​ក្រុង​ហ៊្សេរុយសាឡិម​នឹង​បើកនៅ​ខែឧសភា​ខាងមុខនេះ​
អត្ថបទ2018-02-24 15:52February 25 2018 06:08:55

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រកាសថា ​ស្ថានទូត​ដែល​តាំងនៅ​ក្រុង​ហ៊្សេរុយសាឡិម​នឹង​បើកនៅ​ខែឧសភា​ខាងមុខនេះ​

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រកាសថា ​ស្ថានទូត​ដែល​តាំងនៅ​ក្រុង​ហ៊្សេរុយសាឡិម​នឹង​បើកនៅ​ខែឧសភា​ខាងមុខនេះ​

ផ្នែក​យោធាស៊ីរី​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាជន​ឲ្យ​ចាកចេញពី​តំបន់​ Eastern​ Ghouta ​ដើម្បី​ចៀសផុត​ពី​សង្គ្រាម​
អត្ថបទ2018-02-24 15:46February 25 2018 06:08:55

ផ្នែក​យោធាស៊ីរី​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាជន​ឲ្យ​ចាកចេញពី​តំបន់​ Eastern​ Ghouta ​ដើម្បី​ចៀសផុត​ពី​សង្គ្រាម​

ផ្នែក​យោធាស៊ីរី​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាជន​ឲ្យ​ចាកចេញពី​តំបន់​ Eastern​ Ghouta ​ដើម្បី​ចៀសផុត​ពី​សង្គ្រាម​

មីយ៉ាន់ម៉ា​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​ទង្វើ​ភេរវកម្ម​ដោយ​ការបំផ្ទុះ​នៅ​ក្រុង​ Lashio​
អត្ថបទ2018-02-24 15:45February 25 2018 06:08:55

មីយ៉ាន់ម៉ា​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​ទង្វើ​ភេរវកម្ម​ដោយ​ការបំផ្ទុះ​នៅ​ក្រុង​ Lashio​

មីយ៉ាន់ម៉ា​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​ទង្វើ​ភេរវកម្ម​ដោយ​ការបំផ្ទុះ​នៅ​ក្រុង​ Lashio​

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​កោះហៅ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជុំវិញ​ពាក្យសម្តី​ពាក់ព័ន្ធនឹង​លោក​ Rodrigo ​Duterte​ នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​
អត្ថបទ2018-02-24 15:43February 25 2018 06:08:55

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​កោះហៅ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជុំវិញ​ពាក្យសម្តី​ពាក់ព័ន្ធនឹង​លោក​ Rodrigo ​Duterte​ នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​កោះហៅ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជុំវិញ​ពាក្យសម្តី​ពាក់ព័ន្ធនឹង​លោក​ Rodrigo ​Duterte​ នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2018-02-24 15:39February 25 2018 06:08:55

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2018-02-24 15:38February 25 2018 06:08:55

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

ក្រសួងកសិកម្មចិនសកម្មចាត់ចែងការងារតទល់នឹងភាពរាំងស្ងួត
អត្ថបទ2018-02-24 15:26February 25 2018 06:08:55

ក្រសួងកសិកម្មចិនសកម្មចាត់ចែងការងារតទល់នឹងភាពរាំងស្ងួត

ក្រសួងកសិកម្មចិនសកម្មចាត់ចែងការងារតទល់នឹងភាពរាំងស្ងួត

< 1 2 3 4 5 ...30
2017APEC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ