ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោក ​WangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​អនុរដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​រុស្ស៊ី
អត្ថបទ2017-04-28 15:26April 28 2017 20:01:22

លោក ​WangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​អនុរដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​រុស្ស៊ី

លោក ​WangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​អនុរដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​រុស្ស៊ី

ការ​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​យូរ​អង្វែង​ដល់​ការ​អនុវត្ត​របៀប​វារៈ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​និរន្តរភាព​ឆ្នាំ​២០៣០​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ
អត្ថបទ2017-04-28 15:21April 28 2017 20:01:22

ការ​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​យូរ​អង្វែង​ដល់​ការ​អនុវត្ត​របៀប​វារៈ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​និរន្តរភាព​ឆ្នាំ​២០៣០​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ

ការ​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​យូរ​អង្វែង​ដល់​ការ​អនុវត្ត​របៀប​វារៈ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​និរន្តរភាព​ឆ្នាំ​២០៣០​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ

លោក ​WangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​HenryKissingerអតីត​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាមេរិក
អត្ថបទ2017-04-28 15:19April 28 2017 20:01:22

លោក ​WangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​HenryKissingerអតីត​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាមេរិក

លោក ​WangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​HenryKissingerអតីត​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាមេរិក

ប្រទេស​រុស្ស៊ី​និង​ថៃ​គ្រោង​ចុះ​ហត្ថលេខា​រួម​គ្នា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្នុង​វិស័យ​សន្តិសុខ​ដើម្បី​វាយ​បង្ក្រាប​ភេរវកម្ម
អត្ថបទ2017-04-28 15:19April 28 2017 20:01:22

ប្រទេស​រុស្ស៊ី​និង​ថៃ​គ្រោង​ចុះ​ហត្ថលេខា​រួម​គ្នា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្នុង​វិស័យ​សន្តិសុខ​ដើម្បី​វាយ​បង្ក្រាប​ភេរវកម្ម

ប្រទេស​រុស្ស៊ី​និង​ថៃ​គ្រោង​ចុះ​ហត្ថលេខា​រួម​គ្នា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្នុង​វិស័យ​សន្តិសុខ​ដើម្បី​វាយ​បង្ក្រាប​ភេរវកម្ម

កងទ័ព​ចិន​និង​រុស្ស៊ី​ធើ្វ​ការពិគ្រោះពិភាក្សា​ផ្នែក​យុទ្ធសាស្រ្ត​វគ្គ​ទី ១៩ ​
អត្ថបទ2017-04-28 15:00April 28 2017 20:01:22

កងទ័ព​ចិន​និង​រុស្ស៊ី​ធើ្វ​ការពិគ្រោះពិភាក្សា​ផ្នែក​យុទ្ធសាស្រ្ត​វគ្គ​ទី ១៩ ​

កងទ័ព​ចិន​និង​រុស្ស៊ី​ធើ្វ​ការពិគ្រោះពិភាក្សា​ផ្នែក​យុទ្ធសាស្រ្ត​វគ្គ​ទី ១៩ ​

រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េខាង​ត្បូង​ថែ្លងថា​ ​នឹង​បើកចំហរ​ទ្វារ​ដើម្បី​និយាយ​ឆើ្លយឆ្លង​ជាមួយ​កូរ៉េខាង​ជើង​ដោយ​មានលក្ខខណ្ឌ​
អត្ថបទ2017-04-28 14:47April 28 2017 20:01:22

រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េខាង​ត្បូង​ថែ្លងថា​ ​នឹង​បើកចំហរ​ទ្វារ​ដើម្បី​និយាយ​ឆើ្លយឆ្លង​ជាមួយ​កូរ៉េខាង​ជើង​ដោយ​មានលក្ខខណ្ឌ​

រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េខាង​ត្បូង​ថែ្លងថា​ ​នឹង​បើកចំហរ​ទ្វារ​ដើម្បី​និយាយ​ឆើ្លយឆ្លង​ជាមួយ​កូរ៉េខាង​ជើង​ដោយ​មានលក្ខខណ្ឌ​

ក្រសួង​ការពារបរិស្ថាន​ចិន​ប្រកាស​ប្រធានបទសម្រាប់​ទិវា​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ​ ២០១៧នេះ
អត្ថបទ2017-04-28 14:46April 28 2017 20:01:22

ក្រសួង​ការពារបរិស្ថាន​ចិន​ប្រកាស​ប្រធានបទសម្រាប់​ទិវា​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ​ ២០១៧នេះ

ក្រសួង​ការពារបរិស្ថាន​ចិន​ប្រកាស​ប្រធានបទសម្រាប់​ទិវា​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ​ ២០១៧នេះ

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រុស្ស៊ី​និង​ជប៉ុន​ជួបសន្ទានា​គ្នា​ដើម្បី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​កិច្ចសហការ​ព្រម​ទាំង​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិសុខ​ជាដើម​
អត្ថបទ2017-04-28 14:45April 28 2017 20:01:22

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រុស្ស៊ី​និង​ជប៉ុន​ជួបសន្ទានា​គ្នា​ដើម្បី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​កិច្ចសហការ​ព្រម​ទាំង​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិសុខ​ជាដើម​

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រុស្ស៊ី​និង​ជប៉ុន​ជួបសន្ទានា​គ្នា​ដើម្បី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​កិច្ចសហការ​ព្រម​ទាំង​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិសុខ​ជាដើម​

ក្រុម​ការងារ​សម្របសម្រួល​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ជា​លើកដំបូង​នូវតម្រុយ​​លាក់​ខ្លួន​របស់​អ្នកទោស​ដែល​បានភៀស​ខ្លួន​ទៅ​​ក្រៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​
អត្ថបទ2017-04-28 14:44April 28 2017 20:01:22

ក្រុម​ការងារ​សម្របសម្រួល​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ជា​លើកដំបូង​នូវតម្រុយ​​លាក់​ខ្លួន​របស់​អ្នកទោស​ដែល​បានភៀស​ខ្លួន​ទៅ​​ក្រៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​

ការិយាល័យការងារ​​តាមចាប់​អ្នកទោស​និង​រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ខុស​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​សម្របសម្រួល​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ជា​លើកដំបូង​នូវតម្រុយ​​លាក់​ខ្លួន​របស់​អ្នកទោស​ដែល​បានភៀស​ខ្លួន​ទៅ​​ក្រៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន

លោក​ Duterte ​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា ​នឹង​រក្សា​ការនិយាយ​ឆើ្លយឆ្លង​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​អំពី​បញ្ហា​សមុទ្រចិន​ខាងត្បូង​តទៅទៀត​
អត្ថបទ2017-04-28 14:41April 28 2017 20:01:22

លោក​ Duterte ​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា ​នឹង​រក្សា​ការនិយាយ​ឆើ្លយឆ្លង​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​អំពី​បញ្ហា​សមុទ្រចិន​ខាងត្បូង​តទៅទៀត​

លោក​ Duterte ​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា ​នឹង​រក្សា​ការនិយាយ​ឆើ្លយឆ្លង​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​អំពី​បញ្ហា​សមុទ្រចិន​ខាងត្បូង​តទៅទៀត​

ក្រសួងការបរទេស​រុស្ស៊ី​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្មណ៍​ចំពោះ​ក្រុម​នាវាផ្ទុក​យន្តហោះ​របស់​អាមេរិក​ដែល​បានប្រមូល​ផ្តុំ​​គ្នា​នៅ​អាស៊ី​ឦសាន
អត្ថបទ2017-04-28 14:41April 28 2017 20:01:22

ក្រសួងការបរទេស​រុស្ស៊ី​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្មណ៍​ចំពោះ​ក្រុម​នាវាផ្ទុក​យន្តហោះ​របស់​អាមេរិក​ដែល​បានប្រមូល​ផ្តុំ​​គ្នា​នៅ​អាស៊ី​ឦសាន

ក្រសួងការបរទេស​រុស្ស៊ី​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្មណ៍​ចំពោះ​ក្រុម​នាវាផ្ទុក​យន្តហោះ​របស់​អាមេរិក​ដែល​បានប្រមូល​ផ្តុំ​​គ្នា​នៅ​អាស៊ី​ឦសាន

ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​អបអរ​សាទរ​បុណ្យជាតិ​ខួបលើក​ទី​ ២៣
អត្ថបទ2017-04-28 14:40April 28 2017 20:01:22

ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​អបអរ​សាទរ​បុណ្យជាតិ​ខួបលើក​ទី​ ២៣

ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​អបអរ​សាទរ​បុណ្យជាតិ​ខួបលើក​ទី​ ២៣

លោក​ Yang Jie Chi  ​និង​លោក​ ហោណាំហុង​ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​ធើ្វជា​សហអតិបតី​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​សម្រប​សម្រួល​អន្តររដ្ឋាភិបាល​រវាង​ចិន​និងកម្ពុជា​ លើកទី៤​
អត្ថបទ2017-04-28 14:38April 28 2017 20:01:22

លោក​ Yang Jie Chi  ​និង​លោក​ ហោណាំហុង​ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​ធើ្វជា​សហអតិបតី​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​សម្រប​សម្រួល​អន្តររដ្ឋាភិបាល​រវាង​ចិន​និងកម្ពុជា​ លើកទី៤​

លោក​ Yang Jie Chi  ​និង​លោក​ ហោណាំហុង​ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​ធើ្វជា​សហអតិបតី​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​សម្រប​សម្រួល​អន្តររដ្ឋាភិបាល​រវាង​ចិន​និងកម្ពុជា​ លើកទី៤​

ប្រទេស​តួកគី​​ប្រកាស​លទ្ធផល​នៃ​ការរាប់​សំឡេង​ឆ្នោត​ជាផ្លូវការ​​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​សកល​ស្តីពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​
អត្ថបទ2017-04-28 14:15April 28 2017 20:01:22

ប្រទេស​តួកគី​​ប្រកាស​លទ្ធផល​នៃ​ការរាប់​សំឡេង​ឆ្នោត​ជាផ្លូវការ​​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​សកល​ស្តីពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​

ប្រទេស​តួកគី​​ប្រកាស​លទ្ធផល​នៃ​ការរាប់​សំឡេង​ឆ្នោត​ជាផ្លូវការ​​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​សកល​ស្តីពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​

តំណាងប្រទេសកេនយ៉ាប្រចាំជាអចិន្រៃ្តយ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា យុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយមានប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្រ្វិក
អត្ថបទ2017-04-28 10:58April 28 2017 20:01:22

តំណាងប្រទេសកេនយ៉ាប្រចាំជាអចិន្រៃ្តយ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា យុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយមានប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្រ្វិក

តំណាងប្រទេសកេនយ៉ាប្រចាំជាអចិន្រៃ្តយ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា យុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយមានប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្រ្វិក

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2017-04-28 10:58April 28 2017 20:01:22

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2017-04-28 10:57April 28 2017 20:01:22

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

លោកស្រី ​Angela​ Merkel​ បាន​កំណត់​ខ្សែផ្លូវ​ដ៏តឹងរឹង​សម្រាប់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ចរចា​ដើម្បី​ដកចេញពី​សហភាពអឺរ៉ុប​ថា កុំ​គិតស្រមៃ​ឲ្យសោះ​
អត្ថបទ2017-04-28 10:56April 28 2017 20:01:22

លោកស្រី ​Angela​ Merkel​ បាន​កំណត់​ខ្សែផ្លូវ​ដ៏តឹងរឹង​សម្រាប់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ចរចា​ដើម្បី​ដកចេញពី​សហភាពអឺរ៉ុប​ថា កុំ​គិតស្រមៃ​ឲ្យសោះ​

លោកស្រី ​Angela​ Merkel​ បាន​កំណត់​ខ្សែផ្លូវ​ដ៏តឹងរឹង​សម្រាប់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ចរចា​ដើម្បី​ដកចេញពី​សហភាពអឺរ៉ុប​ថា កុំ​គិតស្រមៃ​ឲ្យសោះ​

< 1 2 3 4 5 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ