ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ផ្នែកយោធា​ហ្វីលីពីន​ជួយសង្គ្រោះ​ចំណាប់ខ្មាំង​ពីរនាក់​ពីកណ្តាប់ដៃ​នៃកងប្រដាប់​អាវុធ​ Abu ​Sayyaf​
អត្ថបទ2018-06-22 16:09June 23 2018 01:05:15

ផ្នែកយោធា​ហ្វីលីពីន​ជួយសង្គ្រោះ​ចំណាប់ខ្មាំង​ពីរនាក់​ពីកណ្តាប់ដៃ​នៃកងប្រដាប់​អាវុធ​ Abu ​Sayyaf​

ផ្នែកយោធា​ហ្វីលីពីន​ជួយសង្គ្រោះ​ចំណាប់ខ្មាំង​ពីរនាក់​ពីកណ្តាប់ដៃ​នៃកងប្រដាប់​អាវុធ​ Abu ​Sayyaf​

ទស្សនៈនៃ​សហគមន៍​រួមវាសនា​ត្រូវសរសេរ​ចូលក្នុង​ឯកសារ​សមិទ្ធផល​នៃសន្និសីទ​ស្តីពី​ការស្វែងរក​និងប្រើប្រាស់​លំហអវកាស​ដោយ​សន្តិភាពនៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​
អត្ថបទ2018-06-22 16:08June 23 2018 01:05:15

ទស្សនៈនៃ​សហគមន៍​រួមវាសនា​ត្រូវសរសេរ​ចូលក្នុង​ឯកសារ​សមិទ្ធផល​នៃសន្និសីទ​ស្តីពី​ការស្វែងរក​និងប្រើប្រាស់​លំហអវកាស​ដោយ​សន្តិភាពនៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​

ទស្សនៈនៃ​សហគមន៍​រួមវាសនា​ត្រូវសរសេរ​ចូលក្នុង​ឯកសារ​សមិទ្ធផល​នៃសន្និសីទ​ស្តីពី​ការស្វែងរក​និងប្រើប្រាស់​លំហអវកាស​ដោយ​សន្តិភាពនៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​

លោកស៊ីជីនភីង​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​នៃសហគ្រាស​អន្តរជាតិ ​ដោយ​គូសបញ្ជាក់ថា ​ការបើកទូលាយ​ចំពោះ​បរទេស​គឺជា​មធ្យោបាយ​គន្លឹះមួយនៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ចិន​
អត្ថបទ2018-06-22 16:07June 23 2018 01:05:15

លោកស៊ីជីនភីង​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​នៃសហគ្រាស​អន្តរជាតិ ​ដោយ​គូសបញ្ជាក់ថា ​ការបើកទូលាយ​ចំពោះ​បរទេស​គឺជា​មធ្យោបាយ​គន្លឹះមួយនៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ចិន​

លោកស៊ីជីនភីង​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​នៃសហគ្រាស​អន្តរជាតិ ​ដោយ​គូសបញ្ជាក់ថា ​ការបើកទូលាយ​ចំពោះ​បរទេស​គឺជា​មធ្យោបាយ​គន្លឹះមួយនៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ចិន​

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2018-06-22 15:31June 23 2018 01:05:15

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

វៀតណាម​សន្យា​ថា​នឹង​រួម​វិភាគទាន​ដល់​យន្តការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​កម្ពុជា​ ឡាវ​មីយ៉ាន់ម៉ា​និង​វៀតណាម(CLMV)
អត្ថបទ2018-06-22 15:30June 23 2018 01:05:15

វៀតណាម​សន្យា​ថា​នឹង​រួម​វិភាគទាន​ដល់​យន្តការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​កម្ពុជា​ ឡាវ​មីយ៉ាន់ម៉ា​និង​វៀតណាម(CLMV)

វៀតណាម​សន្យា​ថា​នឹង​រួម​វិភាគទាន​ដល់​យន្តការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​កម្ពុជា​ ឡាវ​មីយ៉ាន់ម៉ា​និង​វៀតណាម(CLMV)

ធនាគារ​កណ្តាល​ភាគ​ច្រើន​ប៉ាន់ប្រមាណ​ថា​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​នឹង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច
អត្ថបទ2018-06-22 15:29June 23 2018 01:05:15

ធនាគារ​កណ្តាល​ភាគ​ច្រើន​ប៉ាន់ប្រមាណ​ថា​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​នឹង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារ​កណ្តាល​ភាគ​ច្រើន​ប៉ាន់ប្រមាណ​ថា​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​នឹង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច

ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​អះអាង​ថា​ ឥណ្ឌា​សម្រេច​បន្ថែម​ការ​យកពន្ធ​គយនាំចូល​ចំពោះ​ផលិតផល​អាមេរិកមួយ​​ចំនួន
អត្ថបទ2018-06-22 15:03June 23 2018 01:05:15

ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​អះអាង​ថា​ ឥណ្ឌា​សម្រេច​បន្ថែម​ការ​យកពន្ធ​គយនាំចូល​ចំពោះ​ផលិតផល​អាមេរិកមួយ​​ចំនួន

ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​អះអាង​ថា​ ឥណ្ឌា​សម្រេច​បន្ថែម​ការ​យកពន្ធ​គយនាំចូល​ចំពោះ​ផលិតផល​អាមេរិកមួយ​​ចំនួន

ក្រុងញូ​វយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក​កើតមាន​ករណី​បាញ់ប្រហារ​ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​បី​នាក់​​
អត្ថបទ2018-06-22 15:02June 23 2018 01:05:15

ក្រុងញូ​វយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក​កើតមាន​ករណី​បាញ់ប្រហារ​ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​បី​នាក់​​

ក្រុងញូ​វយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក​កើតមាន​ករណី​បាញ់ប្រហារ​ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​បី​នាក់​​

ព័ត៌មានអាស៊ាន
អត្ថបទ2018-06-22 14:42June 23 2018 01:05:15

ព័ត៌មានអាស៊ាន

ព័ត៌មានអាស៊ាន

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានអាមេរិកនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីជំនួបមេដឹកនាំអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលអាចធ្វើទៅបាន
អត្ថបទ2018-06-22 14:42June 23 2018 01:05:15

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានអាមេរិកនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីជំនួបមេដឹកនាំអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលអាចធ្វើទៅបាន

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានអាមេរិកនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីជំនួបមេដឹកនាំអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលអាចធ្វើទៅបាន

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2018-06-22 14:41June 23 2018 01:05:15

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាបញ្ហាអត់ឃ្លានទូទាំងពិភពលោកមាននិន្នាការយ៉ាប់យ៉ឺន
អត្ថបទ2018-06-22 14:41June 23 2018 01:05:15

របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាបញ្ហាអត់ឃ្លានទូទាំងពិភពលោកមាននិន្នាការយ៉ាប់យ៉ឺន

របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាបញ្ហាអត់ឃ្លានទូទាំងពិភពលោកមាននិន្នាការយ៉ាប់យ៉ឺន

ផែ្នកយោធាស៊ីរីទទួលបានវឌ្ឍភាពសំខាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសស៊ីរី
អត្ថបទ2018-06-22 14:41June 23 2018 01:05:15

ផែ្នកយោធាស៊ីរីទទួលបានវឌ្ឍភាពសំខាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសស៊ីរី

ផែ្នកយោធាស៊ីរីទទួលបានវឌ្ឍភាពសំខាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសស៊ីរី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនថែ្លងថា ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញបញ្ជីឈ្មោះផលិតផលត្រូវបន្ថែមយកពន្ធមែន នោះ ប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឆ្លើយតប
អត្ថបទ2018-06-22 14:40June 23 2018 01:05:15

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនថែ្លងថា ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញបញ្ជីឈ្មោះផលិតផលត្រូវបន្ថែមយកពន្ធមែន នោះ ប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឆ្លើយតប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនថែ្លងថា ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញបញ្ជីឈ្មោះផលិតផលត្រូវបន្ថែមយកពន្ធមែន នោះ ប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឆ្លើយតប

ចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍លិចនាវានៅបឹងTobaប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបានកើនឡើងដល់ទៅ ១៩២ នាក់
អត្ថបទ2018-06-22 08:35June 23 2018 01:05:15

ចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍លិចនាវានៅបឹងTobaប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបានកើនឡើងដល់ទៅ ១៩២ នាក់

ចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍លិចនាវានៅបឹងTobaប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបានកើនឡើងដល់ទៅ ១៩២ នាក់

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុលើកទីពីរដែលផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយប្រទេសចិន សហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានប្រារព្ធធ្វើនៅព្រុចសែល
អត្ថបទ2018-06-22 08:34June 23 2018 01:05:15

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុលើកទីពីរដែលផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយប្រទេសចិន សហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានប្រារព្ធធ្វើនៅព្រុចសែល

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុលើកទីពីរដែលផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយប្រទេសចិន សហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានប្រារព្ធធ្វើនៅព្រុចសែល

< 1 2 3 4 5 ...30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ