ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-01-17 16:41January 18 2017 01:04:28

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នុយគ្លេអ៊ែរ​អ៊ីរ៉ង់​បាន​អនុវត្ត​រយៈពេល​១​ឆ្នាំ​ ភាគី​ជា​ច្រើន​បាន​សំដែង​ថា​ នឹង​បន្ត​គោរព​និង​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ៕

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2017-01-17 16:38January 18 2017 01:04:28

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

លោក​ស៊ីជីងភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ បាន​ធ្វើ​ការ​ចរចា​ជាមួយ​លោក​ស្រី​Doris​ Leuthard​ប្រធានាធបតី​សហព័ន្ធ​ស្វីស៕

មន្រ្តី​អង្គការ​សន្តិសុខ​និង​កិច្ច​សហការ​នៃ​ទី្វប​អឺរ៉ុប​ថ្លែង​ថា ​នៅ​តំបន់​ប៉ះ​ទង្គិច​នៃ​ភាគ​ខាង​កើត​អ៊ុយក្រែន​នៅ​តែ​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​បន្តិចបន្តួច
អត្ថបទ2017-01-17 15:28January 18 2017 01:04:28

មន្រ្តី​អង្គការ​សន្តិសុខ​និង​កិច្ច​សហការ​នៃ​ទី្វប​អឺរ៉ុប​ថ្លែង​ថា ​នៅ​តំបន់​ប៉ះ​ទង្គិច​នៃ​ភាគ​ខាង​កើត​អ៊ុយក្រែន​នៅ​តែ​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​បន្តិចបន្តួច

មន្រ្តី​អង្គការ​សន្តិសុខ​និង​កិច្ច​សហការ​នៃ​ទី្វប​អឺរ៉ុប​ថ្លែង​ថា ​នៅ​តំបន់​ប៉ះ​ទង្គិច​នៃ​ភាគ​ខាង​កើត​អ៊ុយក្រែន​នៅ​តែ​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​បន្តិចបន្តួច

ប្រធានាធិបតី​នៃ​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក ​JosephBiden ​ហើយ​ថ្លែង​ថា​រីក​រាយ​រក្សា​កិច្ច​សហការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​អាមេរិក
អត្ថបទ2017-01-17 15:20January 18 2017 01:04:28

ប្រធានាធិបតី​នៃ​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក ​JosephBiden ​ហើយ​ថ្លែង​ថា​រីក​រាយ​រក្សា​កិច្ច​សហការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​អាមេរិក

ប្រធានាធិបតី​នៃ​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក ​JosephBiden ​ហើយ​ថ្លែង​ថា​រីក​រាយ​រក្សា​កិច្ច​សហការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​អាមេរិក

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នុយគ្លែអ៊ែរ​នៃ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​បាន​អនុវត្ត​គម្រប់​១​ឆ្នាំ ​ភាគី​ជា​ច្រើន​សំដែង​ថា​នឹង​បន្ត​គោរព​និង​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ
អត្ថបទ2017-01-17 15:20January 18 2017 01:04:28

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នុយគ្លែអ៊ែរ​នៃ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​បាន​អនុវត្ត​គម្រប់​១​ឆ្នាំ ​ភាគី​ជា​ច្រើន​សំដែង​ថា​នឹង​បន្ត​គោរព​និង​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នុយគ្លែអ៊ែរ​នៃ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​បាន​អនុវត្ត​គម្រប់​១​ឆ្នាំ ​ភាគី​ជា​ច្រើន​សំដែង​ថា​នឹង​បន្ត​គោរព​និង​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ

លោកស៊ីជីនភីងនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធស្វីសរួមគ្នាជួបសន្ទនាជាមួយតំណាងមជ្ឈដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស្វីស
អត្ថបទ2017-01-17 15:13January 18 2017 01:04:28

លោកស៊ីជីនភីងនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធស្វីសរួមគ្នាជួបសន្ទនាជាមួយតំណាងមជ្ឈដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស្វីស

លោកស៊ីជីនភីងនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធស្វីសរួមគ្នាជួបសន្ទនាជាមួយតំណាងមជ្ឈដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស្វីស

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន ​Xi ​Jin​ping​បាន​​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកស្រី ​Doris​ Leuthard ​ប្រធានាធិបតី​សហព័ន្ធស្វីស​ ដោយបាន​ឯកភាពគ្នាថា​ ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ចិន​និង​ស្វីស​សម្រេច​ការរីកចម្រើន​កាន់តែល្អ​
អត្ថបទ2017-01-17 15:12January 18 2017 01:04:28

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន ​Xi ​Jin​ping​បាន​​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកស្រី ​Doris​ Leuthard ​ប្រធានាធិបតី​សហព័ន្ធស្វីស​ ដោយបាន​ឯកភាពគ្នាថា​ ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ចិន​និង​ស្វីស​សម្រេច​ការរីកចម្រើន​កាន់តែល្អ​

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន ​Xi ​Jin​ping​បាន​​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោកស្រី ​Doris​ Leuthard ​ប្រធានាធិបតី​សហព័ន្ធស្វីស​ ដោយបាន​ឯកភាពគ្នាថា​ ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ចិន​និង​ស្វីស​សម្រេច​ការរីកចម្រើន​កាន់តែល្អ​

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន ​Xi ​Jin​ping​បាន​​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Jurg ​Stahl​ ប្រធាន​សភារាស្ត្រ​របស់​សហព័ន្ធ​ស្វីស​
អត្ថបទ2017-01-17 15:10January 18 2017 01:04:28

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន ​Xi ​Jin​ping​បាន​​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Jurg ​Stahl​ ប្រធាន​សភារាស្ត្រ​របស់​សហព័ន្ធ​ស្វីស​

លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន ​Xi ​Jin​ping​បាន​​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Jurg ​Stahl​ ប្រធាន​សភារាស្ត្រ​របស់​សហព័ន្ធ​ស្វីស​

រដ្ឋសភាតួកគីបានអនុម័តលើការបោះឆ្នោតវគ្គដំបូងស្តីពីពង្រាងកែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អត្ថបទ2017-01-17 15:08January 18 2017 01:04:28

រដ្ឋសភាតួកគីបានអនុម័តលើការបោះឆ្នោតវគ្គដំបូងស្តីពីពង្រាងកែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

រដ្ឋសភាតួកគីបានអនុម័តលើការបោះឆ្នោតវគ្គដំបូងស្តីពីពង្រាងកែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ភាគីជប៉ុនព្យាយាមញុះញង់រឿងស្ថានការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធ
អត្ថបទ2017-01-17 15:07January 18 2017 01:04:28

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ភាគីជប៉ុនព្យាយាមញុះញង់រឿងស្ថានការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធ

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ភាគីជប៉ុនព្យាយាមញុះញង់រឿងស្ថានការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធ

ប្រទេស​តួកគី​ចាប់បាន​ខ្មាំងកាំភ្លើង​ក្នុង​រឿង​វាយប្រហារ​នៅ​ក្លឹបរាត្រី​ក្រុង ​Istanbul​
អត្ថបទ2017-01-17 15:01January 18 2017 01:04:28

ប្រទេស​តួកគី​ចាប់បាន​ខ្មាំងកាំភ្លើង​ក្នុង​រឿង​វាយប្រហារ​នៅ​ក្លឹបរាត្រី​ក្រុង ​Istanbul​

ប្រទេស​តួកគី​ចាប់បាន​ខ្មាំងកាំភ្លើង​ក្នុង​រឿង​វាយប្រហារ​នៅ​ក្លឹបរាត្រី​ក្រុង ​Istanbul​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-01-16 16:11January 18 2017 01:04:28

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​សន្តិភាព​មជ្ឈិម​បូព៌ា​ បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​ជា​បន្ទាន់​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ដោះស្រាយ​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​រវាង​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល៕

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2017-01-16 16:10January 18 2017 01:04:28

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

លោក​ស៊ីជីងភីង​បាន​អញ្ជើញ​ទៅដល់​ទី​ក្រុង​Zurich​ចាប់ផ្តើម​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​នៅ​សហព័ន្ធ​ស្វីស៕

សន្និសីទ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព​នៅ​មជ្ឈឹម​បូព៌ា​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​ជា​បន្ទាន់​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ការ​វិវាទ​រវាង​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល
អត្ថបទ2017-01-16 15:25January 18 2017 01:04:28

សន្និសីទ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព​នៅ​មជ្ឈឹម​បូព៌ា​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​ជា​បន្ទាន់​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ការ​វិវាទ​រវាង​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល

សន្និសីទ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព​នៅ​មជ្ឈឹម​បូព៌ា​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​ជា​បន្ទាន់​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ការ​វិវាទ​រវាង​ប៉ាឡេស្ទីន​និង​អ៊ីស្រាអែល

លេខាធិការ​នៃ​សន្និសីទ​សន្តិសុខ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​បាន​ថ្លែង​ថា ​អង្គការ​ភេរវកម្ម​ធ្លាប់​ជ្រៀត​ចូល​រុស្ស៊ី​ជា​ច្រើន​លើក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦
អត្ថបទ2017-01-16 15:25January 18 2017 01:04:28

លេខាធិការ​នៃ​សន្និសីទ​សន្តិសុខ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​បាន​ថ្លែង​ថា ​អង្គការ​ភេរវកម្ម​ធ្លាប់​ជ្រៀត​ចូល​រុស្ស៊ី​ជា​ច្រើន​លើក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

លេខាធិការ​នៃ​សន្និសីទ​សន្តិសុខ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី​បាន​ថ្លែង​ថា ​អង្គការ​ភេរវកម្ម​ធ្លាប់​ជ្រៀត​ចូល​រុស្ស៊ី​ជា​ច្រើន​លើក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​បាន​ចាប់​ជំរិត​បញ្ញាវន្ត​សាសនា​ចំនួន​១៣​រូប​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថាន
អត្ថបទ2017-01-16 15:24January 18 2017 01:04:28

រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​បាន​ចាប់​ជំរិត​បញ្ញាវន្ត​សាសនា​ចំនួន​១៣​រូប​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថាន

រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​បាន​ចាប់​ជំរិត​បញ្ញាវន្ត​សាសនា​ចំនួន​១៣​រូប​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថាន

លោកស៊ីជីនភីងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងZurich ចាប់ផ្តើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសហព័ន្ធស្វីស
អត្ថបទ2017-01-16 15:02January 18 2017 01:04:28

លោកស៊ីជីនភីងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងZurich ចាប់ផ្តើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសហព័ន្ធស្វីស

លោកស៊ីជីនភីងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងZurich ចាប់ផ្តើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសហព័ន្ធស្វីស

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចាត់ទុកសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់លើសមុទ្រជាកិច្ចការសំខាន់
អត្ថបទ2017-01-16 14:24January 18 2017 01:04:28

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចាត់ទុកសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់លើសមុទ្រជាកិច្ចការសំខាន់

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចាត់ទុកសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់លើសមុទ្រជាកិច្ចការសំខាន់

< 1 2 3 4 5 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ