ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមមន្រ្តីកូរ៉េខាងជើងចំនួន៣រូប
អត្ថបទ2018-12-11 15:45December 12 2018 05:10:39

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមមន្រ្តីកូរ៉េខាងជើងចំនួន៣រូប

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមមន្រ្តីកូរ៉េខាងជើងចំនួន៣រូប

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2018-12-11 15:38December 12 2018 05:10:39

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

លោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនជួបពិភាក្សាជាមួយលោកSteinmeierប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់
អត្ថបទ2018-12-11 14:50December 12 2018 05:10:39

លោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនជួបពិភាក្សាជាមួយលោកSteinmeierប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់

លោកលីខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនជួបពិភាក្សាជាមួយលោកSte

ពិព័រណ៍រូបថតស្តីពីកំណែទម្រង់និងសុបិន្តដើម្បីរំលឹកខួបទី៤០នៃតំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយរបស់ប្រទេសចិនបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងឡុងដ៏
អត្ថបទ2018-12-11 14:49December 12 2018 05:10:39

ពិព័រណ៍រូបថតស្តីពីកំណែទម្រង់និងសុបិន្តដើម្បីរំលឹកខួបទី៤០នៃតំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយរបស់ប្រទេសចិនបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងឡុងដ៏

ពិព័រណ៍រូបថតស្តីពីកំណែទម្រង់និងសុបិន្តដើម្បីរំលឹកខួបទី៤០នៃតំណែទម្រង់និង

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសពន្យារពេលធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចក្នុងរដ្ឋសភាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
អត្ថបទ2018-12-11 14:49December 12 2018 05:10:39

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសពន្យារពេលធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចក្នុងរដ្ឋសភាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសពន្យារពេលធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចក្នុងរដ្ឋសភាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង

ក្រសួងការបរទេសចិន៖ការធ្វើអាជីវកម្មជាប្រក្រតីនៅប្រទេសជប៉ុនរបស់សហគ្រាសចិនមិនត្រូវរងការរើសអើងណាមួយនោះទេ
អត្ថបទ2018-12-11 14:48December 12 2018 05:10:39

ក្រសួងការបរទេសចិន៖ការធ្វើអាជីវកម្មជាប្រក្រតីនៅប្រទេសជប៉ុនរបស់សហគ្រាសចិនមិនត្រូវរងការរើសអើងណាមួយនោះទេ

ក្រសួងការបរទេសចិន៖ការធ្វើអាជីវកម្មជាប្រក្រតីនៅប្រទេសជប៉ុនរបស់សហគ្រាសចិ

ស្ពានផ្លូវដែកធំពិសេសដែលមានរយៈចម្ងាយវែងបំផុតលើពិភពលោកបានតភ្ជាប់គ្នា  កិច្ចកសាងផ្លូវដែកអន្តរជាតិចិន-មីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានការវិវឌ្ឍរីកចម្រើនដ៏ធំសំខាន់
អត្ថបទ2018-12-11 11:27December 12 2018 05:10:39

ស្ពានផ្លូវដែកធំពិសេសដែលមានរយៈចម្ងាយវែងបំផុតលើពិភពលោកបានតភ្ជាប់គ្នា កិច្ចកសាងផ្លូវដែកអន្តរជាតិចិន-មីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានការវិវឌ្ឍរីកចម្រើនដ៏ធំសំខាន់

ស្ពានផ្លូវដែកធំពិសេសដែលមានរយៈចម្ងាយវែងបំផុតលើពិភពលោកបានតភ្ជាប់គ្នា កិច្ចកសាងផ្លូវដែកអន្តរជាតិចិន-មីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានការវិវឌ្ឍរីកចម្រើនដ៏ធំសំខាន់

ប្រលោកវ៉ាងយ៉ាងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនទៅទស្សនាពិព័រណ៍សមិទ្ធផលធុនធំសម្រាប់អបអរខួបទី៦០នៃការបង្កើតភូមិភាគស្វយ័ត្នជនជាតិជួងក្វាំងស៊ីប្រទេសចិន
អត្ថបទ2018-12-11 10:59December 12 2018 05:10:39

ប្រលោកវ៉ាងយ៉ាងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនទៅទស្សនាពិព័រណ៍សមិទ្ធផលធុនធំសម្រាប់អបអរខួបទី៦០នៃការបង្កើតភូមិភាគស្វយ័ត្នជនជាតិជួងក្វាំងស៊ីប្រទេសចិន

ប្រលោកវ៉ាងយ៉ាងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនទៅទស្សនាពិព័រណ៍សមិទ្ធផលធុនធំសម្រាប់អបអរខួបទី៦០នៃការបង្កើតភូមិភាគស្វយ័ត្នជនជាតិជួងក្វាំងស៊ីប្រទេសចិន

លោកវ៉ាងយ៉ាង ៖រួមវិភាគទានកាន់តែធំសម្រាប់ការកសាងក្វាំងស៊ីដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងធំធេង និងរួមគ្នាសម្រេចសុបិនស្តារភាពរុងរឿងឡើងវិញ
អត្ថបទ2018-12-11 10:58December 12 2018 05:10:39

លោកវ៉ាងយ៉ាង ៖រួមវិភាគទានកាន់តែធំសម្រាប់ការកសាងក្វាំងស៊ីដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងធំធេង និងរួមគ្នាសម្រេចសុបិនស្តារភាពរុងរឿងឡើងវិញ

លោកវ៉ាងយ៉ាង ៖រួមវិភាគទានកាន់តែធំសម្រាប់ការកសាងក្វាំងស៊ីដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងធំធេង និងរួមគ្នាសម្រេចសុបិនស្តារភាពរុងរឿងឡើងវិញ

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកSteinmeierប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់
អត្ថបទ2018-12-11 10:57December 12 2018 05:10:39

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកSteinmeierប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកSteinmeierប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2018-12-10 17:46December 12 2018 05:10:39

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2018-12-10 17:38December 12 2018 05:10:39

ព័ត៌មានពិភពលោក

< 1 2 3 4 5 ...30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ