ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2020-01-19 15:43January 28 2020 22:22:42

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ការហាត់សមលើក​ទី​៣នៃ​រាត្រី​សមោសរ​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីចិន​ឆ្នាំ២០២០​ដំណើរ​ការ​ដោយជោគជ័យ
អត្ថបទ2020-01-19 15:42January 28 2020 22:22:42

ការហាត់សមលើក​ទី​៣នៃ​រាត្រី​សមោសរ​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីចិន​ឆ្នាំ២០២០​ដំណើរ​ការ​ដោយជោគជ័យ

ការហាត់សមលើក​ទី​៣នៃ​រាត្រី​សមោសរ​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីចិន​ឆ្នាំ២០២០​ដំណើរ​ការ​ដោយជោគជ័យ

លោកស៊ីជីនភីងជួបសន្ទនាជាមួយលោកស្រីAung San Suu Kyi
អត្ថបទ2020-01-18 17:03January 28 2020 22:22:42

លោកស៊ីជីនភីងជួបសន្ទនាជាមួយលោកស្រីAung San Suu Kyi

លោកស៊ីជីនភីងជួបសន្ទនាជាមួយលោកស្រីAung San Suu Kyi

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈតទៅនឹងអាចសម្រេចបាននូវការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅទូទាំងពិភពលោក
អត្ថបទ2020-01-18 15:11January 28 2020 22:22:42

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈតទៅនឹងអាចសម្រេចបាននូវការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅទូទាំងពិភពលោក

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈតទៅនឹងអាចសម្រេចបាននូវការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅទូទាំងពិភពលោក

លោកលីខឺឈាងជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកជំនាញការបរទេស ដោយបានចង្អុលបង្ហាញថា ប្រទេសចិននឹងពង្រីកការបើកទូលាយថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសនានា
អត្ថបទ2020-01-18 15:11January 28 2020 22:22:42

លោកលីខឺឈាងជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកជំនាញការបរទេស ដោយបានចង្អុលបង្ហាញថា ប្រទេសចិននឹងពង្រីកការបើកទូលាយថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសនានា

លោកលីខឺឈាងជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកជំនាញការបរទេស ដោយបានចង្អុលបង្ហាញថា ប្រទេសចិននឹងពង្រីកការបើកទូលាយថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសនានា

អ្នកជំនាញថ្លែងថា ប្រទេសចិនមានកត្តាអំណោយផលជាច្រើនក្នុងការរក្សាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៦ %ក្នុងឆ្នាំ២០២០
អត្ថបទ2020-01-18 15:04January 28 2020 22:22:42

អ្នកជំនាញថ្លែងថា ប្រទេសចិនមានកត្តាអំណោយផលជាច្រើនក្នុងការរក្សាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៦ %ក្នុងឆ្នាំ២០២០

អ្នកជំនាញថ្លែងថា ប្រទេសចិនមានកត្តាអំណោយផលជាច្រើនក្នុងការរក្សាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៦ %ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-01-18 15:03January 28 2020 22:22:42

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

ប្រជាជន​គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃ​ប្រទេស​​មីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​យ៉ាង​កក់ក្តៅ
អត្ថបទ2020-01-17 17:08January 28 2020 22:22:42

ប្រជាជន​គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃ​ប្រទេស​​មីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​យ៉ាង​កក់ក្តៅ

ប្រជាជន​គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃ​ប្រទេស​​មីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​យ៉ាង​កក់ក្តៅ

GDPនៃ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩​កើន​ឡើង​៦.១%ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នានៃ​ឆ្នាំ​២០១៨ ​ទំហំទឹក​ប្រាក់​សេដ្ឋកិច្ច​ជិត​១រយ​ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់​ចិន
អត្ថបទ2020-01-17 15:57January 28 2020 22:22:42

GDPនៃ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩​កើន​ឡើង​៦.១%ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នានៃ​ឆ្នាំ​២០១៨ ​ទំហំទឹក​ប្រាក់​សេដ្ឋកិច្ច​ជិត​១រយ​ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់​ចិន

GDPនៃ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩​កើន​ឡើង​៦.១%ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នានៃ​ឆ្នាំ​២០១៨ ​ទំហំទឹក​ប្រាក់​សេដ្ឋកិច្ច​ជិត​១រយ​ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់​ចិន

លោក​ភូទីន​តែងតាំង​លោកMikhailMishustinជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​រុស្ស៊ី​អាណត្តិថ្មី
អត្ថបទ2020-01-17 15:57January 28 2020 22:22:42

លោក​ភូទីន​តែងតាំង​លោកMikhailMishustinជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​រុស្ស៊ី​អាណត្តិថ្មី

លោក​ភូទីន​តែងតាំង​លោកMikhailMishustinជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​រុស្ស៊ី​អាណត្តិថ្មី

អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចសន្ទនាស្តីពីសន្តិសុខជាយុទ្ធសាស្ត្រ
អត្ថបទ2020-01-17 15:27January 28 2020 22:22:42

អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចសន្ទនាស្តីពីសន្តិសុខជាយុទ្ធសាស្ត្រ

អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចសន្ទនាស្តីពីសន្តិសុខជាយុទ្ធសាស្ត្រ

ជំរុញឱ្យបង្កើតសហគមន៍រួមវាសនារវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធ
អត្ថបទ2020-01-17 15:25January 28 2020 22:22:42

ជំរុញឱ្យបង្កើតសហគមន៍រួមវាសនារវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធ

ជំរុញឱ្យបង្កើតសហគមន៍រួមវាសនារវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធ

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-01-16 16:04January 28 2020 22:22:42

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

លោកស៊ីជីនភីង ពិភាក្សាការងារតាមទូរសព្ទជាមួយលោក Nguyen Phu Trong អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
អត្ថបទ2020-01-16 15:41January 28 2020 22:22:42

លោកស៊ីជីនភីង ពិភាក្សាការងារតាមទូរសព្ទជាមួយលោក Nguyen Phu Trong អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

លោកស៊ីជីនភីង ពិភាក្សាការងារតាមទូរសព្ទជាមួយលោក Nguyen Phu Trong អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ចុះផ្សាយ​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​លើ​កាសែត​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ​ដោយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ប្រទេស​ចិន​និង​មីយ៉ាន់ម៉ាពន្លឿន​កិច្ច​កសាង​សហគមន៍​រួម​វាសនាកាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ
អត្ថបទ2020-01-16 15:31January 28 2020 22:22:42

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ចុះផ្សាយ​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​លើ​កាសែត​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ​ដោយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ប្រទេស​ចិន​និង​មីយ៉ាន់ម៉ាពន្លឿន​កិច្ច​កសាង​សហគមន៍​រួម​វាសនាកាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ចុះផ្សាយ​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​លើ​កាសែត​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ​ដោយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ប្រទេស​ចិន​និង​មីយ៉ាន់ម៉ាពន្លឿន​កិច្ច​កសាង​សហគមន៍​រួម​វាសនាកាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ

< 1 2 3 4 5 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ