ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មាន​ចិន​
អត្ថបទ2017-06-23 15:31June 23 2017 20:07:33

ព័ត៌មាន​ចិន​

ព័ត៌មាន​ចិន​

ខ្សែ​ភាពយន្តឯកសារ​លើក​ដំបូង​​ស្តីពីការ​ប្រឆាំង​​ប្រព័ន្ធ​THAAD​ ​​របស់​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​​បាន​ចាក់​​បញ្ចាំង
អត្ថបទ2017-06-23 15:30June 23 2017 20:07:33

ខ្សែ​ភាពយន្តឯកសារ​លើក​ដំបូង​​ស្តីពីការ​ប្រឆាំង​​ប្រព័ន្ធ​THAAD​ ​​របស់​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​​បាន​ចាក់​​បញ្ចាំង

ខ្សែ​ភាពយន្តឯកសារ​លើក​ដំបូង​​ស្តីពីការ​ប្រឆាំង​​ប្រព័ន្ធ​THAAD​ ​​របស់​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​​បាន​ចាក់​​បញ្ចាំង

ព័ត៌មានពិភពលោក​​
អត្ថបទ2017-06-23 15:30June 23 2017 20:07:33

ព័ត៌មានពិភពលោក​​

ព័ត៌មានពិភពលោក​​

សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេចចិត្ត​បង្កើន​ការ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ព្រំដែន​និង​ការ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​តាម​បណ្តាញ​អ៊ីនធើណេត​
អត្ថបទ2017-06-23 15:29June 23 2017 20:07:33

សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេចចិត្ត​បង្កើន​ការ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ព្រំដែន​និង​ការ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​តាម​បណ្តាញ​អ៊ីនធើណេត​

សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេចចិត្ត​បង្កើន​ការ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ព្រំដែន​និង​ការ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​តាម​បណ្តាញ​អ៊ីនធើណេត​

សភា​និតិបញ្ញាត្តិ​ថៃ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាតិ
អត្ថបទ2017-06-23 15:05June 23 2017 20:07:33

សភា​និតិបញ្ញាត្តិ​ថៃ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាតិ

សភា​និតិបញ្ញាត្តិ​ថៃ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាតិ

ព្រះចៅ​ Abdullah​ ទី២​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ប្រទេស​ហ្សក់ដានី​ធ្វើ​ព្រះរាជសវនាការ​ជា​មួយ​លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​
អត្ថបទ2017-06-23 14:54June 23 2017 20:07:33

ព្រះចៅ​ Abdullah​ ទី២​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ប្រទេស​ហ្សក់ដានី​ធ្វើ​ព្រះរាជសវនាការ​ជា​មួយ​លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​

ព្រះចៅ​ Abdullah​ ទី២​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ប្រទេស​ហ្សក់ដានី​ធ្វើ​ព្រះរាជសវនាការ​ជា​មួយ​លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​វិបត្តិ​ឈូងសមុទ្រ​នា​បច្ចុប្បន្ននេះ​
អត្ថបទ2017-06-23 14:51June 23 2017 20:07:33

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​វិបត្តិ​ឈូងសមុទ្រ​នា​បច្ចុប្បន្ននេះ​

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​វិបត្តិ​ឈូងសមុទ្រ​នា​បច្ចុប្បន្ននេះ​

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​គោលជំហរ​របស់​ប្រទេស​ចិន​ស្តីពី​បញ្ហា​មជ្ឈិមបូព៌ា​
អត្ថបទ2017-06-23 14:50June 23 2017 20:07:33

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​គោលជំហរ​របស់​ប្រទេស​ចិន​ស្តីពី​បញ្ហា​មជ្ឈិមបូព៌ា​

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​គោលជំហរ​របស់​ប្រទេស​ចិន​ស្តីពី​បញ្ហា​មជ្ឈិមបូព៌ា​

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Safadi​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​កិច្ចការ​អាណិកជន​ប្រទេស​ហ្សក់ដានី​
អត្ថបទ2017-06-23 14:50June 23 2017 20:07:33

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Safadi​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​កិច្ចការ​អាណិកជន​ប្រទេស​ហ្សក់ដានី​

លោក​វ៉ាងយី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Safadi​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​កិច្ចការ​អាណិកជន​ប្រទេស​ហ្សក់ដានី​

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​YangJieChi
អត្ថបទ2017-06-23 14:45June 23 2017 20:07:33

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​YangJieChi

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​លោក ​YangJieChi

ខេត្តគុយចូវប្រទេសចិនបង្កើតការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មទីមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា
អត្ថបទ2017-06-23 14:44June 23 2017 20:07:33

ខេត្តគុយចូវប្រទេសចិនបង្កើតការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មទីមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

ខេត្តគុយចូវប្រទេសចិនបង្កើតការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មទីមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

សាខាធនាគារចិនចំនួន ២ បានសម្ពោធបើកនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃតែមួយ
អត្ថបទ2017-06-23 14:43June 23 2017 20:07:33

សាខាធនាគារចិនចំនួន ២ បានសម្ពោធបើកនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃតែមួយ

សាខាធនាគារចិនចំនួន ២ បានសម្ពោធបើកនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃតែមួយ

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី​ស្រាវជ្រាវ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ចម្រុះ​
អត្ថបទ2017-06-23 10:42June 23 2017 20:07:33

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី​ស្រាវជ្រាវ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ចម្រុះ​

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី​ស្រាវជ្រាវ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ចម្រុះ​

តំបន់​ភាគខាងត្បូង​របស់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​៦៥នាក់​ស្លាប់​និង​រងរបួស​
អត្ថបទ2017-06-23 10:41June 23 2017 20:07:33

តំបន់​ភាគខាងត្បូង​របស់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​៦៥នាក់​ស្លាប់​និង​រងរបួស​

តំបន់​ភាគខាងត្បូង​របស់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​៦៥នាក់​ស្លាប់​និង​រងរបួស​

ក្រសួង​ការពារជាតិ​អូស្ត្រាលី​ប្រកាស​​ធ្វើសកម្មភាព​វាយប្រហារ​ពីអាកាស​ទៅ​លើ​ប្រទេសស៊ីរី​សាជាថ្មី​ឡើងវិញ​
អត្ថបទ2017-06-23 10:40June 23 2017 20:07:33

ក្រសួង​ការពារជាតិ​អូស្ត្រាលី​ប្រកាស​​ធ្វើសកម្មភាព​វាយប្រហារ​ពីអាកាស​ទៅ​លើ​ប្រទេសស៊ីរី​សាជាថ្មី​ឡើងវិញ​

ក្រសួង​ការពារជាតិ​អូស្ត្រាលី​ប្រកាស​​ធ្វើសកម្មភាព​វាយប្រហារ​ពីអាកាស​ទៅ​លើ​ប្រទេសស៊ីរី​សាជាថ្មី​ឡើងវិញ​

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​បញ្ជាក់ថា​ រុស្ស៊ី​នឹង​ពន្យារពេល​នៃ​ការជួបសន្ទនា​រវាង​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​
អត្ថបទ2017-06-23 10:39June 23 2017 20:07:33

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​បញ្ជាក់ថា​ រុស្ស៊ី​នឹង​ពន្យារពេល​នៃ​ការជួបសន្ទនា​រវាង​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​បញ្ជាក់ថា​ រុស្ស៊ី​នឹង​ពន្យារពេល​នៃ​ការជួបសន្ទនា​រវាង​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​

ប្រទេសអេហ្ស៊ីបសម្រេចពន្យាភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល ៣ ខែបន្ថែមទៀត
អត្ថបទ2017-06-23 10:15June 23 2017 20:07:33

ប្រទេសអេហ្ស៊ីបសម្រេចពន្យាភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល ៣ ខែបន្ថែមទៀត

ប្រទេសអេហ្ស៊ីបសម្រេចពន្យាភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល ៣ ខែបន្ថែមទៀត

ផ្សារវប្បធម៌រវាងចិននិងរុស្ស៊ីលើកទី ៨ សម្ពោធបើកនៅក្រុងHeihe
អត្ថបទ2017-06-23 10:14June 23 2017 20:07:33

ផ្សារវប្បធម៌រវាងចិននិងរុស្ស៊ីលើកទី ៨ សម្ពោធបើកនៅក្រុងHeihe

ផ្សារវប្បធម៌រវាងចិននិងរុស្ស៊ីលើកទី ៨ សម្ពោធបើកនៅក្រុងHeihe

< 1 2 3 4 5 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ