ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនថ្លែងថា គួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពបើកទូលាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផែ្នកវិនិយោគនិងហិរញ្ញប្បទាននៃគំនិតផ្តួចផ្តើម“ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ”
អត្ថបទ2019-04-25 16:00April 26 2019 04:27:06

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនថ្លែងថា គួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពបើកទូលាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផែ្នកវិនិយោគនិងហិរញ្ញប្បទាននៃគំនិតផ្តួចផ្តើម“ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ”

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនថ្លែងថា គួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពបើកទូលាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផែ្នកវិនិយោគនិងហិរញ្ញប្បទាននៃគំនិតផ្តួចផ្តើម"ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ"

អនុ​វេទិកាសម្របសម្រួល​គោលនយោបាយ​នៃ​វេទិកាកំពូល​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិខ្សែ​ក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​លើក​ទី​២សរុប​បាន​ឈានដល់​លទ្ធផលចំនួន​ជាង​៦០
អត្ថបទ2019-04-25 15:55April 26 2019 04:27:06

អនុ​វេទិកាសម្របសម្រួល​គោលនយោបាយ​នៃ​វេទិកាកំពូល​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិខ្សែ​ក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​លើក​ទី​២សរុប​បាន​ឈានដល់​លទ្ធផលចំនួន​ជាង​៦០

អនុ​វេទិកាសម្របសម្រួល​គោលនយោបាយ​នៃ​វេទិកាកំពូល​ស្តីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិខ្សែ​ក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​លើក​ទី​២សរុប​បាន​ឈានដល់​លទ្ធផលចំនួន​ជាង​៦០

ការ​ស្ទង់មតិ​បង្ហាញថា ​អ្នក​ឆ្លើយ​លើស​ពី​៧០ភាគ​រយយល់ឃើញថា ​កិច្ច​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវមួយមាន​អនាគតយ៉ាង​ទូលំទូលាយ
អត្ថបទ2019-04-25 15:38April 26 2019 04:27:06

ការ​ស្ទង់មតិ​បង្ហាញថា ​អ្នក​ឆ្លើយ​លើស​ពី​៧០ភាគ​រយយល់ឃើញថា ​កិច្ច​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវមួយមាន​អនាគតយ៉ាង​ទូលំទូលាយ

ការ​ស្ទង់មតិ​បង្ហាញថា ​អ្នក​ឆ្លើយ​លើស​ពី​៧០ភាគ​រយយល់ឃើញថា ​កិច្ច​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវមួយមាន​អនាគតយ៉ាង​ទូលំទូលាយ

ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែកជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង​ប្រទេសស្រីលង្កាបណា្តល​ឲ្យ​មនុស្ស​ចំនួន​៣៥៩​នាក់​រង​គ្រោះ​ស្លាប់
អត្ថបទ2019-04-25 15:37April 26 2019 04:27:06

ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែកជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង​ប្រទេសស្រីលង្កាបណា្តល​ឲ្យ​មនុស្ស​ចំនួន​៣៥៩​នាក់​រង​គ្រោះ​ស្លាប់

ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែកជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង​ប្រទេសស្រីលង្កាបណា្តល​ឲ្យ​មនុស្ស​ចំនួន​៣៥៩​នាក់​រង​គ្រោះ​ស្លាប់

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-04-25 15:13April 26 2019 04:27:06

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

លោកKim Jong-un ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ី
អត្ថបទ2019-04-25 15:12April 26 2019 04:27:06

លោកKim Jong-un ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ី

លោកKim Jong-un ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ី

ពិធីបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងនូវសៀវភៅ«  គំនិតផ្តួចផ្តើម “ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ” របស់លោកស៊ីជីនភីង »ជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រារព្វឡើងនៅក្រុងប៉េកាំង
អត្ថបទ2019-04-25 15:11April 26 2019 04:27:06

ពិធីបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងនូវសៀវភៅ« គំនិតផ្តួចផ្តើម “ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ” របស់លោកស៊ីជីនភីង »ជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រារព្វឡើងនៅក្រុងប៉េកាំង

ពិធីបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងនូវសៀវភៅ« គំនិតផ្តួចផ្តើម “ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ” របស់លោកស៊ីជីនភីង »ជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រារព្វឡើងនៅក្រុងប៉េកាំង

គណៈកម្មាធិការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​គំនិត​អន្តរជាតិនៃ​​​“ខ្សែក្រវាត់​មួយ​​និង​ផ្លូវ​មួយ​ ​”​បានបង្កើតឡើងនៅក្រុងប៉េកាំង​
អត្ថបទ2019-04-25 15:07April 26 2019 04:27:06

គណៈកម្មាធិការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​គំនិត​អន្តរជាតិនៃ​​​“ខ្សែក្រវាត់​មួយ​​និង​ផ្លូវ​មួយ​ ​”​បានបង្កើតឡើងនៅក្រុងប៉េកាំង​

គណៈកម្មាធិការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​គំនិត​អន្តរជាតិនៃ​​​“ខ្សែក្រវាត់​មួយ​​និង​ផ្លូវ​មួយ​ ​”​បានបង្កើតឡើងនៅក្រុងប៉េកាំង​

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ថ្លែងថា ​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង​ជាមេដឹកនាំ​ម្នាក់​ដែលមាន​ចក្ខុវិស័យ​វែងឆ្ងាយ​​
អត្ថបទ2019-04-25 15:03April 26 2019 04:27:06

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ថ្លែងថា ​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង​ជាមេដឹកនាំ​ម្នាក់​ដែលមាន​ចក្ខុវិស័យ​វែងឆ្ងាយ​​

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ថ្លែងថា ​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង​ជាមេដឹកនាំ​ម្នាក់​ដែលមាន​ចក្ខុវិស័យ​វែងឆ្ងាយ​​

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-04-25 15:00April 26 2019 04:27:06

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

លោកKhameneiថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក
អត្ថបទ2019-04-25 14:57April 26 2019 04:27:06

លោកKhameneiថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក

លោកKhameneiថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបការដាក់ទ័ណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសចិនថែ្លងថា វេទិកាកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ“ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ”លើកទី ២ នឹងផ្តល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃហ្វីលីពីន
អត្ថបទ2019-04-25 14:55April 26 2019 04:27:06

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសចិនថែ្លងថា វេទិកាកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ“ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ”លើកទី ២ នឹងផ្តល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃហ្វីលីពីន

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសចិនថែ្លងថា វេទិកាកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ"ខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ"លើកទី ២ នឹងផ្តល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃហ្វីលីពីន

សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថា គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីក្នុងការអូសទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
អត្ថបទ2019-04-25 14:55April 26 2019 04:27:06

សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថា គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីក្នុងការអូសទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថា គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីក្នុងការអូសទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

 “ខ្សែក្រវាត់​មួយ​​និង​ផ្លូវ​មួយ​​”​ធ្វើឲ្យ​គម្លាត​រវាង​ចិននិង​ឈីលី​ខិតឲ្យ​កាន់តែ​ជិតគ្នា​​​
អត្ថបទ2019-04-25 14:50April 26 2019 04:27:06

 “ខ្សែក្រវាត់​មួយ​​និង​ផ្លូវ​មួយ​​”​ធ្វើឲ្យ​គម្លាត​រវាង​ចិននិង​ឈីលី​ខិតឲ្យ​កាន់តែ​ជិតគ្នា​​​

 “ខ្សែក្រវាត់​មួយ​​និង​ផ្លូវ​មួយ​​”​ធ្វើឲ្យ​គម្លាត​រវាង​ចិននិង​ឈីលី​ខិតឲ្យ​កាន់តែ​ជិតគ្នា​​​

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី អ៊ុងសានសុជី ទីប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា
អត្ថបទ2019-04-25 11:25April 26 2019 04:27:06

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី អ៊ុងសានសុជី ទីប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី អ៊ុងសានសុជី ទីប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា

ព័ត៌មាន​ចិន​
អត្ថបទ2019-04-24 16:20April 26 2019 04:27:06

ព័ត៌មាន​ចិន​

ព័ត៌មាន​ចិន​

អ្នក​ប្រាជ្ញឈីលី​ថ្លែងថា ​ឈីលី​នឹង​បន្ត​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចិន​ក្រោម​ក្របខណ្ឌ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ
អត្ថបទ2019-04-24 15:48April 26 2019 04:27:06

អ្នក​ប្រាជ្ញឈីលី​ថ្លែងថា ​ឈីលី​នឹង​បន្ត​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចិន​ក្រោម​ក្របខណ្ឌ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ

អ្នក​ប្រាជ្ញឈីលី​ថ្លែងថា ​ឈីលី​នឹង​បន្ត​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចិន​ក្រោម​ក្របខណ្ឌ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ

លោកKimJong-unចាប់ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី
អត្ថបទ2019-04-24 15:47April 26 2019 04:27:06

លោកKimJong-unចាប់ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី

លោកKimJong-unចាប់ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី

< 1 2 3 4 5 ...30
70ឆ្នាំដ៏មហស្ចារ្យ

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ