មហាសនិ្នបាត​អបអរសាទរ​ខួបទី៤០នៃ​ការអនុវត្ត​​កំណែទម្រង់និង​បើកទូលាយ​បានប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​យ៉ាង​ឱឡារិក​នៅក្រុងប៉េកាំង​ 

មហាសនិ្នបាតអបអរសាទរខួបទី៤០នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់និងបើកទូលាយបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងឱឡារិកនៅក្រុងប៉េកាំង លោកស៊ីជីនភីង បានថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ

moreព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

សៀវភៅសអំពីកិច្ចការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកូរ៉េខាងត្បូងបានកែខ្លឹមសារដែលមានន័យប្រទូសរាយកូរ៉េខាងជើង
អត្ថបទ2019-01-16 10:56:35January 16 2019 12:34:44

សៀវភៅសអំពីកិច្ចការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកូរ៉េខាងត្បូងបានកែខ្លឹមសារដែលមានន័យប្រទូសរាយកូរ៉េខាងជើង

សៀវភៅសអំពីកិច្ចការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកូរ៉េខាងត្បូងបានកែខ្លឹមសារដែលមានន័យប្រទូសរាយកូរ៉េខាងជើង

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ចិនមានឆន្ទៈធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងរុករកនៅលំហអវកាសជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោក
អត្ថបទ2019-01-16 10:54:28January 16 2019 12:34:44

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ចិនមានឆន្ទៈធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងរុករកនៅលំហអវកាសជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោក

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ចិនមានឆន្ទៈធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងរុករកនៅលំហអវកាសជាមួយបណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោក

វេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៩ សម្ពោធបើកនៅប្រទេសវៀតណាម
អត្ថបទ2019-01-15 15:38:32January 16 2019 12:34:44

វេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៩ សម្ពោធបើកនៅប្រទេសវៀតណាម

វេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៩ សម្ពោធបើកនៅប្រទេសវៀតណាម

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ