លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់

 លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​​ ។

លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​​

លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​​

លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញចូលរួម​និង​ធ្វើ​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាក់កាលទី​១​នៃ​សន្និសីទ​តុមូល​

លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញចូលរួម​និង​ធ្វើ​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាក់កាលទី​១​នៃ​សន្និសីទ​តុមូល​

លោកស៊ី ​ជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋចិន​​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​
 

លោកស៊ី ជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកវេទិកាកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអំពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ

ពិធីសម្ពោធបើក​នៃ​វេទិកាកំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាន​បើកធ្វើ​នៅក្រុងប៉េកាំង​
 

ពិធីសម្ពោធបើក​នៃ​វេទិកាកំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាន​បើកធ្វើ​នៅក្រុងប៉េកាំង​

moreព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​
អត្ថបទ2017-05-28 14:32:50May 29 2017 06:14:43

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ជនប៉ាឡេស្ទីន​ដែល​ត្រូវ​ប្រទេស​អ៊ីស្រាល​ចាប់ឃុំ​នោះ​បញ្ឈប់​ការតវ៉ា​ដោយ​បង្អត់អាហារ​ហើយ​
អត្ថបទ2017-05-28 14:27:44May 29 2017 06:14:43

ជនប៉ាឡេស្ទីន​ដែល​ត្រូវ​ប្រទេស​អ៊ីស្រាល​ចាប់ឃុំ​នោះ​បញ្ឈប់​ការតវ៉ា​ដោយ​បង្អត់អាហារ​ហើយ​

ជនប៉ាឡេស្ទីន​ដែល​ត្រូវ​ប្រទេស​អ៊ីស្រាល​ចាប់ឃុំ​នោះ​បញ្ឈប់​ការតវ៉ា​ដោយ​បង្អត់អាហារ​ហើយ​

ព័ត៌មានចិន​
អត្ថបទ2017-05-28 14:27:03May 29 2017 06:14:43

ព័ត៌មានចិន​

ព័ត៌មានចិន​

ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​ទៅ​កាន់​ទី​លំនៅ​ចាស់​របស់​លោក​ចាង​យាក​សុង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​កាវ​លីង​ស្រុក​ឡុង​ហ៊ូ​នៃ​ខេត្ត​ហៃ​ណាន​ប្រទេស​ចិន​
អត្ថបទ2017-05-28 14:10:44May 29 2017 06:14:43

ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​ទៅ​កាន់​ទី​លំនៅ​ចាស់​របស់​លោក​ចាង​យាក​សុង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​កាវ​លីង​ស្រុក​ឡុង​ហ៊ូ​នៃ​ខេត្ត​ហៃ​ណាន​ប្រទេស​ចិន​

ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​ទៅ​កាន់​ទី​លំនៅ​ចាស់​របស់​លោក​ចាង​យាក​សុង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​កាវ​លីង​ស្រុក​ឡុង​ហ៊ូ​នៃ​ខេត្ត​ហៃ​ណាន​ប្រទេស​ចិន​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ