ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់សារភាពពីអាកប្បកិរិយាការងាររបស់ខ្លួន ៖ យើងធ្លាប់ភូតកុហក បោកបញ្ឆោតនិងលួចរបស់គេ
អត្ថបទ2020-05-05 16:15April 19 2021 19:45:31

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់សារភាពពីអាកប្បកិរិយាការងាររបស់ខ្លួន ៖ យើងធ្លាប់ភូតកុហក បោកបញ្ឆោតនិងលួចរបស់គេ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់សារភាពពីអាកប្បកិរិយាការងាររបស់ខ្លួន ៖ យើងធ្លាប់ភូតកុហក បោកបញ្ឆោតនិងលួចរបស់គេ

លោកត្រាំអះអាងថា នឹងផលិតបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នៅមុនចុងឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈដ្ឋាននានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការនេះ
អត្ថបទ2020-05-05 15:15April 19 2021 19:45:31

លោកត្រាំអះអាងថា នឹងផលិតបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នៅមុនចុងឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈដ្ឋាននានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការនេះ

លោកត្រាំអះអាងថា នឹងផលិតបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នៅមុនចុងឆ្នាំ២០២០ មជ្ឈដ្ឋាននានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការនេះ

អ្នកនយោបាយអាមេរិកទារសំណងពីប្រទេសចិន គឺ “ ចោរស្រែកចាប់ចោរ “
អត្ថបទ2020-04-25 14:53April 19 2021 19:45:31

អ្នកនយោបាយអាមេរិកទារសំណងពីប្រទេសចិន គឺ “ ចោរស្រែកចាប់ចោរ “

អ្នកនយោបាយអាមេរិកទារសំណងពីប្រទេសចិន គឺ “ ចោរស្រែកចាប់ចោរ “

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ និងការស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងនេះ
អត្ថបទ2020-04-25 14:52April 19 2021 19:45:31

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ និងការស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងនេះ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ និងការស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងនេះ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា វីរុសកូវីដ ១៩ នឹងរស់នៅជាមួយមនុស្សជាតិក្នុងរយៈពេលយូរ
អត្ថបទ2020-04-23 16:01April 19 2021 19:45:31

អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា វីរុសកូវីដ ១៩ នឹងរស់នៅជាមួយមនុស្សជាតិក្នុងរយៈពេលយូរ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា វីរុសកូវីដ ១៩ នឹងរស់នៅជាមួយមនុស្សជាតិក្នុងរយៈពេលយូរ

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៧ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាពតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ
អត្ថបទ2020-04-23 16:00April 19 2021 19:45:31

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៧ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាពតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៧ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាពតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ

កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងារដឹកនាំការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ ១៩ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនបានប្រារព្ធឡើង
អត្ថបទ2020-04-23 15:59April 19 2021 19:45:31

កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងារដឹកនាំការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ ១៩ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនបានប្រារព្ធឡើង

កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងារដឹកនាំការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ ១៩ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនបានប្រារព្ធឡើង

< 1 2 3 4 5 6 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ