ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មានវីដេអូ

ខ្សែភាពយន្តឯកសារ«ការណែនាំដ៏អស្ចារ្យ»ភាគីទី២

2022-01-04 14:05:07

#គំនិតថ្មីនៅក្នុងប្រយោគបុរាណចិន#以势交者,势倾则绝;以利交者,利穷则散(Yǐ shì jiāo zhě, shì qīng zé jué; yǐ lì jiāo zhě, lì qióng zé sàn)(Video)

2022-01-04 14:05:06

លោកស្រី Shi Zhengli បុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានវីរុសក្រុងវូហានថែ្លងថា ពិភពលោកទាំងមូលមិនចង់ឃើញការយកវិទ្យាសាស្ត្រទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរឿងនយោបាយនោះទេ

2022-01-04 14:05:06

វីដេអូស្តីពីការពិតនៃភាពចលាចលនៅហុងកុងភាគទី ២

2022-01-04 14:05:06

#គំនិតថ្មីនៅក្នុងប្រយោគបុរាណ#

2022-01-04 14:05:06

រៀនភាសាចិន 【彩虹和风雨共生】ឥន្ទធនូស្ថិតនៅជាមួយខ្យល់និងភ្លៀង ឱកាសស្ថិតនៅជាមួយបញ្ហាប្រឈម

2022-01-04 14:05:06

CMGសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនពិភពលោកទាំងមូលចូលរួមទស្សនា«រាត្រីសមោសរអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន២០២១»

2022-01-04 14:05:06

ប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងដើម្បីគាំពារសន្តិសុខជាតិ ជាគ្រោះមហន្តរាយទេ?

2022-01-04 14:05:06
ច្រើនទៀត