ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បង្ហាញ​ថា​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​អំពី​ការ​ពិគ្រោះពិភាក្សា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​អាមេរិក​សមស្រប​នឹង​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ភាគី​ទាំង​ពីរ
អត្ថបទ2018-05-22 15:33May 24 2018 04:36:39

ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បង្ហាញ​ថា​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​អំពី​ការ​ពិគ្រោះពិភាក្សា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​អាមេរិក​សមស្រប​នឹង​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ភាគី​ទាំង​ពីរ

ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បង្ហាញ​ថា​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​អំពី​ការ​ពិគ្រោះពិភាក្សា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​អាមេរិក​សមស្រប​នឹង​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ភាគី​ទាំង​ពីរ

ករណី​ស្រាក្លែងក្លាយ​ដែល​កើតនៅ​រដ្ឋ Uttar​ Pradesh ​របស់ឥណ្ឌា​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​១៣នាក់​ស្លាប់​
អត្ថបទ2018-05-22 15:29May 24 2018 04:36:39

ករណី​ស្រាក្លែងក្លាយ​ដែល​កើតនៅ​រដ្ឋ Uttar​ Pradesh ​របស់ឥណ្ឌា​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​១៣នាក់​ស្លាប់​

ករណី​ស្រាក្លែងក្លាយ​ដែល​កើតនៅ​រដ្ឋ Uttar​ Pradesh ​របស់ឥណ្ឌា​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​១៣នាក់​ស្លាប់​

 ភូមិ​ភាគ​ស្វយ័ត​Guangxiប្រទេស​ចិន​បង្កើត​​តំបន់គោលដៅ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​តំបន់​​អាស៊ាន
អត្ថបទ2018-05-22 15:25May 24 2018 04:36:39

 ភូមិ​ភាគ​ស្វយ័ត​Guangxiប្រទេស​ចិន​បង្កើត​​តំបន់គោលដៅ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​តំបន់​​អាស៊ាន

 ភូមិ​ភាគ​ស្វយ័ត​Guangxiប្រទេស​ចិន​បង្កើត​​តំបន់គោលដៅ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​តំបន់​​អាស៊ាន

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន​
អត្ថបទ2018-05-22 15:23May 24 2018 04:36:39

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន​

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន​

ព័ត៌មាន​ចិន​​-អាស៊ាន
អត្ថបទ2018-05-22 15:21May 24 2018 04:36:39

ព័ត៌មាន​ចិន​​-អាស៊ាន

ព័ត៌មាន​ចិន​​-អាស៊ាន

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​នៃ​ម៉ាឡេស៊ី​ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធានចូល​កាន់តំណែង
អត្ថបទ2018-05-22 15:20May 24 2018 04:36:39

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​នៃ​ម៉ាឡេស៊ី​ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធានចូល​កាន់តំណែង

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​នៃ​ម៉ាឡេស៊ី​ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធានចូល​កាន់តំណែង

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2018-05-22 15:19May 24 2018 04:36:39

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

មហាសន្និបាតសុខាភិបាលពិភពលោកប្រកាសគោលដៅសុខភាព ១ ពាន់លានចំនួន ៣
អត្ថបទ2018-05-22 15:18May 24 2018 04:36:39

មហាសន្និបាតសុខាភិបាលពិភពលោកប្រកាសគោលដៅសុខភាព ១ ពាន់លានចំនួន ៣

មហាសន្និបាតសុខាភិបាលពិភពលោកប្រកាសគោលដៅសុខភាព ១ ពាន់លានចំនួន ៣

ផែ្នក​យោធាស៊ីរី​ប្រកាសថា​ រដ្ឋធានី​និង​តំបន់​នៅជុំវិញ​មាន​សុវត្ថិភាព​ឡើងវិញ​
អត្ថបទ2018-05-22 14:47May 24 2018 04:36:39

ផែ្នក​យោធាស៊ីរី​ប្រកាសថា​ រដ្ឋធានី​និង​តំបន់​នៅជុំវិញ​មាន​សុវត្ថិភាព​ឡើងវិញ​

ផែ្នក​យោធាស៊ីរី​ប្រកាសថា​ រដ្ឋធានី​និង​តំបន់​នៅជុំវិញ​មាន​សុវត្ថិភាព​ឡើងវិញ​

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​គំរាមដាក់ទណ្ឌកម្ម​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​ចំពោះ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​
អត្ថបទ2018-05-22 14:46May 24 2018 04:36:39

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​គំរាមដាក់ទណ្ឌកម្ម​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​ចំពោះ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​គំរាមដាក់ទណ្ឌកម្ម​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​ចំពោះ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2018-05-21 15:46May 24 2018 04:36:39

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ផ្កាយ​រណបទូរគមនាគមន៍​សញ្ញា​ChangEលេខ​៤​របស់​ប្រទស​ចិន​បង្ហោះ​ឡើង​ដោយ​ជោគជ័យ
អត្ថបទ2018-05-21 15:44May 24 2018 04:36:39

ផ្កាយ​រណបទូរគមនាគមន៍​សញ្ញា​ChangEលេខ​៤​របស់​ប្រទស​ចិន​បង្ហោះ​ឡើង​ដោយ​ជោគជ័យ

ផ្កាយ​រណបទូរគមនាគមន៍​សញ្ញា​ChangEលេខ​៤​របស់​ប្រទស​ចិន​បង្ហោះ​ឡើង​ដោយ​ជោគជ័យ

ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ី​ជម្រៅ​នូវ​កិច្ច​សហប្រតិប្រត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​សមស្រប​នឹង​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់​ប្រជាជន​
អត្ថបទ2018-05-21 15:43May 24 2018 04:36:39

ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ី​ជម្រៅ​នូវ​កិច្ច​សហប្រតិប្រត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​សមស្រប​នឹង​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់​ប្រជាជន​

​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ី​ជម្រៅ​នូវ​កិច្ច​សហប្រតិប្រត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​សមស្រប​នឹង​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់​ប្រជាជន​

សន្និសីទ​ពិសេសនៃ​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​រវាង​គណបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងគណបក្ស​នយោបាយ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នឹងបើកធ្វើ​នៅក្រុង​ Shen ​zhen​
អត្ថបទ2018-05-21 15:27May 24 2018 04:36:39

សន្និសីទ​ពិសេសនៃ​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​រវាង​គណបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងគណបក្ស​នយោបាយ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នឹងបើកធ្វើ​នៅក្រុង​ Shen ​zhen​

សន្និសីទ​ពិសេសនៃ​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​រវាង​គណបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងគណបក្ស​នយោបាយ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នឹងបើកធ្វើ​នៅក្រុង​ Shen ​zhen​

មជ្ឈដ្ឋាន​បរទេស​យកចិត្តទុកដាក់​សុន្ទរកថា​របស់​លោកស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ដែលបាន​ថ្លែងក្នុង​មហាសន្និបាត​ការពារ​អេកូ-បរិស្ថាន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​
អត្ថបទ2018-05-21 15:23May 24 2018 04:36:39

មជ្ឈដ្ឋាន​បរទេស​យកចិត្តទុកដាក់​សុន្ទរកថា​របស់​លោកស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ដែលបាន​ថ្លែងក្នុង​មហាសន្និបាត​ការពារ​អេកូ-បរិស្ថាន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​

មជ្ឈដ្ឋាន​បរទេស​យកចិត្តទុកដាក់​សុន្ទរកថា​របស់​លោកស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ដែលបាន​ថ្លែងក្នុង​មហាសន្និបាត​ការពារ​អេកូ-បរិស្ថាន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​

< 1 2 3 4 5 6 ...30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ