ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ប្រទេស​តួកគី​​បណ្តេញ​ឧត្តមសេនីយ៍​ចំនួន​១៥០នាក់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​មិនបាន​សម្រេច​
អត្ថបទ2017-11-24 10:51November 24 2017 17:07:40

ប្រទេស​តួកគី​​បណ្តេញ​ឧត្តមសេនីយ៍​ចំនួន​១៥០នាក់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​មិនបាន​សម្រេច​

ប្រទេស​តួកគី​​បណ្តេញ​ឧត្តមសេនីយ៍​ចំនួន​១៥០នាក់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​មិនបាន​សម្រេច​

សន្និសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ផ្តោតទៅ​លើ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយ​និស្ត​ចិន​លើក​ទី​១៩​ដើម្បី​ជំរុញ​កសាង​សហគមន៍​រួមវាសនា​តែមួយ​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​
អត្ថបទ2017-11-23 20:22November 24 2017 17:07:40

សន្និសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ផ្តោតទៅ​លើ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយ​និស្ត​ចិន​លើក​ទី​១៩​ដើម្បី​ជំរុញ​កសាង​សហគមន៍​រួមវាសនា​តែមួយ​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​

សន្និសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ផ្តោតទៅ​លើ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយ​និស្ត​ចិន​លើក​ទី​១៩​ដើម្បី​ជំរុញ​កសាង​សហគមន៍​រួមវាសនា​តែមួយ​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​តួកគី​សំដែង​ការ​កោត​សរសើរ​ដល់​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ថា​ ជាគំរូ​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​
អត្ថបទ2017-11-23 15:56November 24 2017 17:07:40

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​តួកគី​សំដែង​ការ​កោត​សរសើរ​ដល់​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ថា​ ជាគំរូ​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​តួកគី​សំដែង​ការ​កោត​សរសើរ​ដល់​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ថា​ ជាគំរូ​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​

ទីប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម​អ៊ីរ៉ង់​រំពឹងថា​ នឹង​ពង្រីក​ទំហំ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​
អត្ថបទ2017-11-23 15:53November 24 2017 17:07:40

ទីប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម​អ៊ីរ៉ង់​រំពឹងថា​ នឹង​ពង្រីក​ទំហំ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​

ទីប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម​អ៊ីរ៉ង់​រំពឹងថា​ នឹង​ពង្រីក​ទំហំ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​

លោក​Mnangagwa ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​ស៊ីមបាវ៉េ​វិញ​ ដោយ​សន្យា​ថា​ លោក​នឹង​ខិតខំប្រឹងប្រែង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច
អត្ថបទ2017-11-23 15:52November 24 2017 17:07:40

លោក​Mnangagwa ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​ស៊ីមបាវ៉េ​វិញ​ ដោយ​សន្យា​ថា​ លោក​នឹង​ខិតខំប្រឹងប្រែង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច

លោក​Mnangagwa ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​ស៊ីមបាវ៉េ​វិញ​ ដោយ​សន្យា​ថា​ លោក​នឹង​ខិតខំប្រឹងប្រែង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច

តំណាង​បក្សពួក​ប្រឆាំង​របស់​ស៊ីរី​ជួបសន្ទនាគ្នា​នៅ​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត​ដើម្បី​សម្របសម្រួល​គោលជំហរ​នៃ​ការចរចា​សន្តិភាព​
អត្ថបទ2017-11-23 15:32November 24 2017 17:07:40

តំណាង​បក្សពួក​ប្រឆាំង​របស់​ស៊ីរី​ជួបសន្ទនាគ្នា​នៅ​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត​ដើម្បី​សម្របសម្រួល​គោលជំហរ​នៃ​ការចរចា​សន្តិភាព​

តំណាង​បក្សពួក​ប្រឆាំង​របស់​ស៊ីរី​ជួបសន្ទនាគ្នា​នៅ​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត​ដើម្បី​សម្របសម្រួល​គោលជំហរ​នៃ​ការចរចា​សន្តិភាព​

ផ្លូវដែក​សម្រាប់​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​អន្តរជាតិ​ពី​ក្រុង ​Nan ​Chang ​ទៅ​ដល់​ក្រុងហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ទីមួយ​បាន​ដំណើរការ​ហើយ​
អត្ថបទ2017-11-23 15:28November 24 2017 17:07:40

ផ្លូវដែក​សម្រាប់​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​អន្តរជាតិ​ពី​ក្រុង ​Nan ​Chang ​ទៅ​ដល់​ក្រុងហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ទីមួយ​បាន​ដំណើរការ​ហើយ​

ផ្លូវដែក​សម្រាប់​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​អន្តរជាតិ​ពី​ក្រុង ​Nan ​Chang ​ទៅ​ដល់​ក្រុងហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ទីមួយ​បាន​ដំណើរការ​ហើយ​

លោក​Mnangagwaត្រូវ​បាន​ជ្រើស​តាំង​ជា​ប្រធានាធិបតី​ស៊ីមបាវ៉េអាណត្តិ​ថ្មី
អត្ថបទ2017-11-23 15:23November 24 2017 17:07:40

លោក​Mnangagwaត្រូវ​បាន​ជ្រើស​តាំង​ជា​ប្រធានាធិបតី​ស៊ីមបាវ៉េអាណត្តិ​ថ្មី

លោក​Mnangagwaត្រូវ​បាន​ជ្រើស​តាំង​ជា​ប្រធានាធិបតី​ស៊ីមបាវ៉េអាណត្តិ​ថ្មី

សិក្ខាសាលាលើក​កម្ពស់​សមត្ថភាព​នាំ​ចេញ​នៃ​ទ្វីបអាស៊ីនិង​បណ្តា​ប្រទេស​អនុតំបន់​ទន្លេឡានឆាង​-ទន្លេមេគង្គបាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​Kunming
អត្ថបទ2017-11-23 15:18November 24 2017 17:07:40

សិក្ខាសាលាលើក​កម្ពស់​សមត្ថភាព​នាំ​ចេញ​នៃ​ទ្វីបអាស៊ីនិង​បណ្តា​ប្រទេស​អនុតំបន់​ទន្លេឡានឆាង​-ទន្លេមេគង្គបាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​Kunming

សិក្ខាសាលាលើក​កម្ពស់​សមត្ថភាព​នាំ​ចេញ​នៃ​ទ្វីបអាស៊ីនិង​បណ្តា​ប្រទេស​អនុតំបន់​ទន្លេឡានឆាង​-ទន្លេមេគង្គបាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​Kunming

បក្សពួកនានានៃប៉ាឡេស្ទីនយល់ព្រមឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018
អត្ថបទ2017-11-23 15:17November 24 2017 17:07:40

បក្សពួកនានានៃប៉ាឡេស្ទីនយល់ព្រមឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018

បក្សពួកនានានៃប៉ាឡេស្ទីនយល់ព្រមឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-11-23 15:17November 24 2017 17:07:40

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2017-11-23 15:02November 24 2017 17:07:40

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ចំនួន​១០៩​ចូល​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​
អត្ថបទ2017-11-23 14:18November 24 2017 17:07:40

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ចំនួន​១០៩​ចូល​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ចំនួន​១០៩​ចូល​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​

គណប្រតិភូ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​បរទេស​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​
អត្ថបទ2017-11-23 13:56November 24 2017 17:07:40

គណប្រតិភូ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​បរទេស​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​

គណប្រតិភូ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​បរទេស​នូវ​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​

< 1 2 3 4 5 6 ...30
2017APEC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ