ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

សន្និសីទនៃសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនចាត់ចែងការងារបង្កើតតំបន់គំរូថ្នាក់ជាតិអំពីការផលិតដោយប្រទេសចិនឆ្នាំ ២០២៥
អត្ថបទ2017-07-20 10:28July 21 2017 04:28:55

សន្និសីទនៃសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនចាត់ចែងការងារបង្កើតតំបន់គំរូថ្នាក់ជាតិអំពីការផលិតដោយប្រទេសចិនឆ្នាំ ២០២៥

សន្និសីទនៃសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនចាត់ចែងការងារបង្កើតតំបន់គំរូថ្នាក់ជាតិអំពីការផលិតដោយប្រទេសចិនឆ្នាំ ២០២៥

ព័ត៌មាន​ចិន​
អត្ថបទ2017-07-20 10:22July 21 2017 04:28:55

ព័ត៌មាន​ចិន​

ព័ត៌មាន​ចិន​

អត្រាប្តូរប្រាក់បាតថៃនិងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងអំឡុង ២ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
អត្ថបទ2017-07-19 15:39July 21 2017 04:28:55

អត្រាប្តូរប្រាក់បាតថៃនិងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងអំឡុង ២ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

អត្រាប្តូរប្រាក់បាតថៃនិងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងអំឡុង ២ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ទីស្នាក់ការក្រុងឆុងឈីងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍និងបម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្រាសនៃសភាពាណិជ្ជកម្មចិនរបស់ប្រទេសសិង្ហបូរីបានបើកស្លាក
អត្ថបទ2017-07-19 15:38July 21 2017 04:28:55

ទីស្នាក់ការក្រុងឆុងឈីងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍និងបម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្រាសនៃសភាពាណិជ្ជកម្មចិនរបស់ប្រទេសសិង្ហបូរីបានបើកស្លាក

ទីស្នាក់ការក្រុងឆុងឈីងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍និងបម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្រាសនៃសភាពាណិជ្ជកម្មចិនរបស់ប្រទេសសិង្ហបូរីបានបើកស្លាក

ភាគីចិនថ្លែងថា រីករាយណាស់ដែលបានឃើញធនាគារវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃកម្រិតឥណទានខ្ពស់បំផុត
អត្ថបទ2017-07-19 15:37July 21 2017 04:28:55

ភាគីចិនថ្លែងថា រីករាយណាស់ដែលបានឃើញធនាគារវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃកម្រិតឥណទានខ្ពស់បំផុត

ភាគីចិនថ្លែងថា រីករាយណាស់ដែលបានឃើញធនាគារវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃកម្រិតឥណទានខ្ពស់បំផុត

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងណានជីងជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ឈឺចាប់ដែលមិនអាចលុបបំបាត់ចោលជាដាច់ខាត
អត្ថបទ2017-07-19 15:34July 21 2017 04:28:55

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងណានជីងជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ឈឺចាប់ដែលមិនអាចលុបបំបាត់ចោលជាដាច់ខាត

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងណានជីងជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ឈឺចាប់ដែលមិនអាចលុបបំបាត់ចោលជាដាច់ខាត

ផ្នែក​យោធា​មីយ៉ាន់ម៉ា​ប្រកាស​ថា​ ធាតុអាកាស​ជា​មូលហេតុ​បណ្តាល​ឲ្យ​កើត​ហេតុការណ៍​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ដឹកជញ្ជូន​យោធា
អត្ថបទ2017-07-19 15:33July 21 2017 04:28:55

ផ្នែក​យោធា​មីយ៉ាន់ម៉ា​ប្រកាស​ថា​ ធាតុអាកាស​ជា​មូលហេតុ​បណ្តាល​ឲ្យ​កើត​ហេតុការណ៍​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ដឹកជញ្ជូន​យោធា

ផ្នែក​យោធា​មីយ៉ាន់ម៉ា​ប្រកាស​ថា​ ធាតុអាកាស​ជា​មូលហេតុ​បណ្តាល​ឲ្យ​កើត​ហេតុការណ៍​ធ្លាក់​យន្តហោះ​ដឹកជញ្ជូន​យោធា

 ភាគីចិន​សង្ឃឹម​ថា សហគមន៍អន្តរជាតិ​អាចដើរតួនាទីជំរុញ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​​បញ្ហា​នុយគ្លេអ៊ែរ​នៃ​ឧបទ្វីបកូរ៉េប្រកប​ដោយភាព​​សមរម្យ​ មិនមែន​អូសទាញឲ្យ​ដើរ​ថយក្រោយ​នោះទេ
អត្ថបទ2017-07-19 15:32July 21 2017 04:28:55

 ភាគីចិន​សង្ឃឹម​ថា សហគមន៍អន្តរជាតិ​អាចដើរតួនាទីជំរុញ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​​បញ្ហា​នុយគ្លេអ៊ែរ​នៃ​ឧបទ្វីបកូរ៉េប្រកប​ដោយភាព​​សមរម្យ​ មិនមែន​អូសទាញឲ្យ​ដើរ​ថយក្រោយ​នោះទេ

 ភាគីចិន​សង្ឃឹម​ថា សហគមន៍អន្តរជាតិ​អាចដើរតួនាទីជំរុញ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​​បញ្ហា​នុយគ្លេអ៊ែរ​នៃ​ឧបទ្វីបកូរ៉េប្រកប​ដោយភាព​​សមរម្យ​ មិនមែន​អូសទាញឲ្យ​ដើរ​ថយក្រោយ​នោះទេ

ព័ត៌មាន​ចិន
អត្ថបទ2017-07-19 15:31July 21 2017 04:28:55

ព័ត៌មាន​ចិន

ព័ត៌មាន​ចិន

អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រារព្ធពិធី​​រំលឹក​ទិវា​Nelson Mandelaអន្តរជាតិ
អត្ថបទ2017-07-19 15:30July 21 2017 04:28:55

អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រារព្ធពិធី​​រំលឹក​ទិវា​Nelson Mandelaអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រារព្ធពិធី​​រំលឹក​ទិវា​Nelson Mandelaអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​សម្រេច​បន្ថែម​សុពលភាព​ដល់​ច្បាប់​អាជ្ញាសឹក​ហាមចរាចរណ៍​នៅតំបន់​ភាគ​ខាងត្បូង​
អត្ថបទ2017-07-19 15:06July 21 2017 04:28:55

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​សម្រេច​បន្ថែម​សុពលភាព​ដល់​ច្បាប់​អាជ្ញាសឹក​ហាមចរាចរណ៍​នៅតំបន់​ភាគ​ខាងត្បូង​

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​សម្រេច​បន្ថែម​សុពលភាព​ដល់​ច្បាប់​អាជ្ញាសឹក​ហាមចរាចរណ៍​នៅតំបន់​ភាគ​ខាងត្បូង​

ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បង្ហាញ​ថា ​ភាគីចិន​ដាស់តឿន​ដល់​ភាគីឥណ្ឌា​កុំឲ្យ​ចាត់ទុក​ការដែល​​បញ្ជូន​ទាហាន​ឆ្លងចូល​ព្រំដែន​ជា​ឧបករណ៍​នៃ​គោលនយោបាយ​ឲ្យសោះ​
អត្ថបទ2017-07-19 15:05July 21 2017 04:28:55

ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បង្ហាញ​ថា ​ភាគីចិន​ដាស់តឿន​ដល់​ភាគីឥណ្ឌា​កុំឲ្យ​ចាត់ទុក​ការដែល​​បញ្ជូន​ទាហាន​ឆ្លងចូល​ព្រំដែន​ជា​ឧបករណ៍​នៃ​គោលនយោបាយ​ឲ្យសោះ​

ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បង្ហាញ​ថា ​ភាគីចិន​ដាស់តឿន​ដល់​ភាគីឥណ្ឌា​កុំឲ្យ​ចាត់ទុក​ការដែល​​បញ្ជូន​ទាហាន​ឆ្លងចូល​ព្រំដែន​ជា​ឧបករណ៍​នៃ​គោលនយោបាយ​ឲ្យសោះ​

លោក​ វ៉ាងយ៉ាង​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធីជប់លៀង​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​ដែល​សហការ​រៀបចំ​ដោយ​មជ្ឈដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​និង​អាមេរិក​ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ វ៉ាងយ៉ាង​
អត្ថបទ2017-07-19 15:03July 21 2017 04:28:55

លោក​ វ៉ាងយ៉ាង​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធីជប់លៀង​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​ដែល​សហការ​រៀបចំ​ដោយ​មជ្ឈដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​និង​អាមេរិក​ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ វ៉ាងយ៉ាង​

លោក​ វ៉ាងយ៉ាង​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធីជប់លៀង​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​ដែល​សហការ​រៀបចំ​ដោយ​មជ្ឈដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​និង​អាមេរិក​ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ វ៉ាងយ៉ាង​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​
អត្ថបទ2017-07-19 15:02July 21 2017 04:28:55

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

កងកម្លាំង​ការពារ​សន្តិសុខ​របស់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​បាញ់​សម្លាប់​ពួក​ប្រដាប់​អាវុធ​របស់​អង្គការ​តាលីបង់​ចំនួន​១៦​នាក់​
អត្ថបទ2017-07-19 13:33July 21 2017 04:28:55

កងកម្លាំង​ការពារ​សន្តិសុខ​របស់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​បាញ់​សម្លាប់​ពួក​ប្រដាប់​អាវុធ​របស់​អង្គការ​តាលីបង់​ចំនួន​១៦​នាក់​

កងកម្លាំង​ការពារ​សន្តិសុខ​របស់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​បាញ់​សម្លាប់​ពួក​ប្រដាប់​អាវុធ​របស់​អង្គការ​តាលីបង់​ចំនួន​១៦​នាក់​

ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​និង​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ប្រកាស​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្រ្ត​
អត្ថបទ2017-07-19 13:32July 21 2017 04:28:55

ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​និង​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ប្រកាស​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្រ្ត​

ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​និង​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​ប្រកាស​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ជា​ដៃគូ​យុទ្ធសាស្រ្ត​

ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​យកចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​សុន្ទរកថា​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ក្នុង​សន្និសីទ​លើកទី​១៦​នៃ​ក្រុម​ដឹកនាំ​ផែ្នក​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈិម​
អត្ថបទ2017-07-19 13:31July 21 2017 04:28:55

ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​យកចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​សុន្ទរកថា​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ក្នុង​សន្និសីទ​លើកទី​១៦​នៃ​ក្រុម​ដឹកនាំ​ផែ្នក​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈិម​

ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​យកចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​សុន្ទរកថា​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ក្នុង​សន្និសីទ​លើកទី​១៦​នៃ​ក្រុម​ដឹកនាំ​ផែ្នក​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈិម​

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Abbas​ ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេ​ស្ទីន​
អត្ថបទ2017-07-19 13:29July 21 2017 04:28:55

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Abbas​ ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេ​ស្ទីន​

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Abbas​ ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេ​ស្ទីន​

< 1 2 3 4 5 6 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ