ភាសាខ្មែរ

#CCFR Comment#បទវិភាគ៖ សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនតម្កល់ទុកភាពនឹងនរជាចម្បង

criPublished: 2022-04-19 16:52:12
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

តាមទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ២០២២ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៨ខែមេសាបង្ហាញឱ្យឃើញថា គណនាជាបឋម ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងត្រីមាសទីមួយមានចំនួន២៧០១៧៨០០លានប្រាក់យាន់ចិន បើគណនាដោយមិនប្ដូរតម្លៃ នោះបានកើនឡើង៤.៨ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ២០២១ ។ ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនបានប្រើពាក្យថា “លើសពីការប៉ាន់ប្រមាណទុកជាមុន” មកពិពណ៌នាចំពោះកំណើននេះ ។

ប្រឈមនឹងភាពស្មុគស្មាញនិងតឹងរ៉ឹងនៃសភាពការណ៍អន្តរជាតិ និងការសាកល្បងជាច្រើនដែលបង្កដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងក្នុងស្រុក កំណើន៤.៨ភាគរយនេះគឺទទួលបានមកដោយមិនងាយទេ ។ ការវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិថេរទូទាំងប្រទេសចិនបានកើនឡើង៩.៣ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២១ បរិមាណលក់រាយសរុបនៃទំនិញប្រើប្រាស់សង្គមបានកើនឡើង៣.៣ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២១ ទំហំសរុបខាងការនាំចេញនាំចូលទំនិញបានកើនឡើង១០.៧ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២១ ។ល ។ មើលសរុបទៅ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនក្នុងត្រីមាសទីមួយបន្តនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ងើបឡើងវិញ សន្ទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗបានដំណើរការក្នុងចន្លោះដ៏សមរម្យ ដែលបានបំពេញបន្ថែមនូវលក្ខណៈនឹងនរដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយភាពមិនប្រាកដប្រជា ។

តើភាពនឹងនរមកពីកន្លែងណា? មួយផ្នែក គឺមកពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានខិតខំគ្រោងផែនការបង្ការនិងគ្រប់គ្រង់ស្ថានការណ៍ជំងឺរីករាលដាល និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ។ ចាប់ពីការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយអាចបង្វិលសងវិញនូវពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ដល់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលឱ្យបានល្អ ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព រហូតដល់ការប្រើប្រាស់ដោយសមរម្យនូវគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ នៅពេលថ្មីៗនេះ ប្រទេសចិនបានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនសម្រាប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាញឹកញាប់ ជាពិសេស ដៅចំពោះតួអង្គសំខាន់ៗក្នុងទីផ្សារដែលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បានបង្កើនកម្លាំងធានាដែលមានការបន្ធូរបន្ថយភាពក្រីក្រ និងធានាបាននូវឱកាសការងារជាដើម ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនឱ្យដើរទៅមុខប្រកបដោយស្ថិរភាព ។

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn