ភាសាខ្មែរ

ក្នុងត្រីមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនចិនកើនឡើងដោយមានស្ថិរភាព

criPublished: 2022-04-19 10:42:49
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនចិនបានបន្តរក្សាកំណើនដោយមានស្ថិរភាពលំដាប់ ។ យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលជាតិស្ថិតិចិនកាលពីថ្ងៃទី ១៨ បានឱ្យដឹងថា ក្នុងត្រីមាសទី ១ ប្រាក់ចំណូលដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់ប្រជាជនចិនម្នាក់ៗនៅទូទាំងប្រទេសចិនសម្រេចបាន ១០៣៤៥ យាន់ដែលបានកើនឡើង ៦.៣% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០២១ ៕

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn