លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់

 លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​​ ។

លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​​

លោក​ XiJinping ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ជួប​ជាមួយអ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំងក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេសបន្ទាប់ពី​សន្និសីទ​ជាន់ខ្ពស់​​

លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញចូលរួម​និង​ធ្វើ​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាក់កាលទី​១​នៃ​សន្និសីទ​តុមូល​

លោក​XiJinping​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញចូលរួម​និង​ធ្វើ​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាក់កាលទី​១​នៃ​សន្និសីទ​តុមូល​

moreព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ការធ្វើទេសចរណ៍​វិស្សមកាលរដូវ​ក្តៅ​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិន
អត្ថបទ2017-07-20 14:29:10July 21 2017 04:35:20

ការធ្វើទេសចរណ៍​វិស្សមកាលរដូវ​ក្តៅ​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិន

ការធ្វើទេសចរណ៍​វិស្សមកាលរដូវ​ក្តៅ​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិន

ក្រុង​ប៉ារីសចង់ក្លាយទៅជា​​​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​បន្ទាប់ពី​អង់គ្លេស​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​
អត្ថបទ2017-07-20 14:27:59July 21 2017 04:35:20

ក្រុង​ប៉ារីសចង់ក្លាយទៅជា​​​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​បន្ទាប់ពី​អង់គ្លេស​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​

ក្រុង​ប៉ារីសចង់ក្លាយទៅជា​​​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​បន្ទាប់ពី​អង់គ្លេស​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​

ការចរចាវគ្គ​ទីមួយស្តីពី​ការរៀបចំធ្វើ​​ការ​ចរចាឡើង​វិញ​​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពី​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នៃ​អាមេរិក​ខាងជើង​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​អាមេរិក​​​​នៅ​ខែ​សីហា
អត្ថបទ2017-07-20 14:26:33July 21 2017 04:35:20

ការចរចាវគ្គ​ទីមួយស្តីពី​ការរៀបចំធ្វើ​​ការ​ចរចាឡើង​វិញ​​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពី​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នៃ​អាមេរិក​ខាងជើង​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​អាមេរិក​​​​នៅ​ខែ​សីហា

ការចរចាវគ្គ​ទីមួយស្តីពី​ការរៀបចំធ្វើ​​ការ​ចរចាឡើង​វិញ​​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពី​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នៃ​អាមេរិក​ខាងជើង​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​អាមេរិក​​​​នៅ​ខែ​សីហា

រដ្ឋាភិបាល​ហ្វីលីពីន​លុបចោល​ការចរចា​សន្តិភាព​ក្រៅផ្លូវការ​ជាមួយ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ហ្វីលីពីន​
អត្ថបទ2017-07-20 12:02:21July 21 2017 04:35:20

រដ្ឋាភិបាល​ហ្វីលីពីន​លុបចោល​ការចរចា​សន្តិភាព​ក្រៅផ្លូវការ​ជាមួយ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ហ្វីលីពីន​

រដ្ឋាភិបាល​ហ្វីលីពីន​លុបចោល​ការចរចា​សន្តិភាព​ក្រៅផ្លូវការ​ជាមួយ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ហ្វីលីពីន​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ