លោក ​ស៊ីជីនភីង ​អគ្គលេខាធិការ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Kim ​Jong ​Un​ ប្រធាន​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េខាង​ជើង​

លោក ​ស៊ីជីនភីង ​អគ្គលេខាធិការ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Kim ​Jong ​Un​ ប្រធាន​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េខាង​ជើង​

មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​

មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​

moreព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2018-04-19 18:12:10April 20 2018 10:56:04

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

លោក​លី​​ខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​កំណត់​ថា​នឹង​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយនិង​វិធានការជំរុញ​ប្រព័ន្ធ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ពេញ​​មួយ​ជីវិត
អត្ថបទ2018-04-19 18:11:27April 20 2018 10:56:04

លោក​លី​​ខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​កំណត់​ថា​នឹង​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយនិង​វិធានការជំរុញ​ប្រព័ន្ធ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ពេញ​​មួយ​ជីវិត

លោក​លី​​ខឺឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​កំណត់​ថា​នឹង​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយនិង​វិធានការជំរុញ​ប្រព័ន្ធ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ពេញ​​មួយ​ជីវិត

ប្រទេសចិននិងថៃ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​គម្រោង​ទី​មួយ​របស់​ថៃ​នៃមូលនិធិ​​​ពិសេស​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាងនិង​មេគង្គ
អត្ថបទ2018-04-19 18:09:28April 20 2018 10:56:04

ប្រទេសចិននិងថៃ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​គម្រោង​ទី​មួយ​របស់​ថៃ​នៃមូលនិធិ​​​ពិសេស​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាងនិង​មេគង្គ

ប្រទេសចិននិងថៃ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​គម្រោង​ទី​មួយ​របស់​ថៃ​នៃមូលនិធិ​​​ពិសេស​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាងនិង​មេគង្គ

អ្នក​ជំនាញ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​សហរដ្ឋអាមេរិក​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ជា​មហាប្រទេស​
អត្ថបទ2018-04-19 15:35:41April 20 2018 10:56:04

អ្នក​ជំនាញ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​សហរដ្ឋអាមេរិក​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ជា​មហាប្រទេស​

 អ្នក​ជំនាញ​ថ្លែង​ថា​ការ ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​គាំពារ​និយម​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចំពោះ​ប្រទេស​ចិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​អ្នក​ដទៃ​ផង​ហើយ​ក៏​គ្មាន​អំណោយ​ផល​ដល់​ខ្លួន​ឯង​​ផង​  ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​សហរដ្ឋអាមេរិក​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ជា​មហាប្រទេស

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ