ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ការពឹងផ្អែកលើមាតុប្រទេសជាការធានាជាមូលដ្ឋាននៃវិបុលភាពនិងស្ថិរភាពរបស់តំបន់ហុងកុង
អត្ថបទ2019-12-04 15:26April 19 2021 20:06:49

ការពឹងផ្អែកលើមាតុប្រទេសជាការធានាជាមូលដ្ឋាននៃវិបុលភាពនិងស្ថិរភាពរបស់តំបន់ហុងកុង

ការពឹងផ្អែកលើមាតុប្រទេសជាការធានាជាមូលដ្ឋាននៃវិបុលភាពនិងស្ថិរភាពរបស់តំបន់ហុងកុង

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-12-04 15:26April 19 2021 20:06:49

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនរៀបចំធ្វើពិធី សច្ចាប្រណិធានចំពោះមុខរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អត្ថបទ2019-12-04 15:25April 19 2021 20:06:49

ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនរៀបចំធ្វើពិធី សច្ចាប្រណិធានចំពោះមុខរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនរៀបចំធ្វើពិធី សច្ចាប្រណិធានចំពោះមុខរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ប្រទេសបារាំងថ្លែងថា ៖ បារាំងមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះគម្រោងដំឡើងពន្ធគយទៅលើផលិតផលនាំចូលបារាំងពីសំណាក់អាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-04 15:23April 19 2021 20:06:49

ប្រទេសបារាំងថ្លែងថា ៖ បារាំងមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះគម្រោងដំឡើងពន្ធគយទៅលើផលិតផលនាំចូលបារាំងពីសំណាក់អាមេរិក

ប្រទេសបារាំងថ្លែងថា ៖ បារាំងមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះគម្រោងដំឡើងពន្ធគយទៅលើផលិតផលនាំចូលបារាំងពីសំណាក់អាមេរិក

អតីតអ្នកនយោបាយសំខាន់របស់ប្រទេសជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមវិភាគទានរបស់ប្រទេសចិនថា“ប្រទេសចិនជាអ្នកជំរុញពហុភាគីនិយមដ៏សំខាន់”
អត្ថបទ2019-12-04 15:09April 19 2021 20:06:49

អតីតអ្នកនយោបាយសំខាន់របស់ប្រទេសជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមវិភាគទានរបស់ប្រទេសចិនថា“ប្រទេសចិនជាអ្នកជំរុញពហុភាគីនិយមដ៏សំខាន់”

អតីតអ្នកនយោបាយសំខាន់របស់ប្រទេសជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមវិភាគទានរបស់ប្រទេសចិនថា“ប្រទេសចិនជាអ្នកជំរុញពហុភាគីនិយមដ៏សំខាន់”

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសនានាដែលអញ្ជើញចូលរួម“វេទិកាអន្តរជាតិឈុងឌូ ២០១៩ ”
អត្ថបទ2019-12-04 14:23April 19 2021 20:06:49

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសនានាដែលអញ្ជើញចូលរួម“វេទិកាអន្តរជាតិឈុងឌូ ២០១៩ ”

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសនានាដែលអញ្ជើញចូលរួម"វេទិកាអន្តរជាតិឈុងឌូ ២០១៩ "

ប្រទេសចិនបោះមួយជំហានទៀតក្នុងការកសាងប្រទេសខ្លាំងពូកែផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
អត្ថបទ2019-12-03 15:28April 19 2021 20:06:49

ប្រទេសចិនបោះមួយជំហានទៀតក្នុងការកសាងប្រទេសខ្លាំងពូកែផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

ប្រទេសចិនបោះមួយជំហានទៀតក្នុងការកសាងប្រទេសខ្លាំងពូកែផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

លោកស៊ីជីនភីងសន្ទនាគ្នាតាមវីដេអូខុនហ្វឺរិនជាមួយលោកភូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ដើម្បីធ្វើជាសក្ខីភាពរួមនៃពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិខ្សែភាគខាងកើតរវាងចិននិងរុស្ស៊ី
អត្ថបទ2019-12-03 15:12April 19 2021 20:06:49

លោកស៊ីជីនភីងសន្ទនាគ្នាតាមវីដេអូខុនហ្វឺរិនជាមួយលោកភូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ដើម្បីធ្វើជាសក្ខីភាពរួមនៃពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិខ្សែភាគខាងកើតរវាងចិននិងរុស្ស៊ី

លោកស៊ីជីនភីងសន្ទនាគ្នាតាមវីដេអូខុនហ្វឺរិនជាមួយលោកភូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ដើម្បីធ្វើជាសក្ខីភាពរួមនៃពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិខ្សែភាគខាងកើតរវាងចិននិងរុស្ស៊ី

ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឱ្យតំបន់ដីសណ្តទន្លេយ៉ង់សេក្លាយជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ការបើកទូលាយរបស់ចិន
អត្ថបទ2019-12-03 15:10April 19 2021 20:06:49

ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឱ្យតំបន់ដីសណ្តទន្លេយ៉ង់សេក្លាយជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ការបើកទូលាយរបស់ចិន

ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឱ្យតំបន់ដីសណ្តទន្លេយ៉ង់សេក្លាយជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ការបើកទូលាយរបស់ចិន

មន្រ្តី​នៃ​កាកបាទ​ក្រហម​អន្តរជាតិថ្កោល​ទោស​ចំពោះ​នយោបាយនីយកម្ម​នៃ​ជំនួយ​មនុស្សធម៌
អត្ថបទ2019-12-03 15:09April 19 2021 20:06:49

មន្រ្តី​នៃ​កាកបាទ​ក្រហម​អន្តរជាតិថ្កោល​ទោស​ចំពោះ​នយោបាយនីយកម្ម​នៃ​ជំនួយ​មនុស្សធម៌

មន្រ្តី​នៃ​កាកបាទ​ក្រហម​អន្តរជាតិថ្កោល​ទោស​ចំពោះ​នយោបាយនីយកម្ម​នៃ​ជំនួយ​មនុស្សធម៌

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2019-12-03 15:08April 19 2021 20:06:49

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លេខាធិការ​នៃ​ទីប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី
អត្ថបទ2019-12-03 15:08April 19 2021 20:06:49

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លេខាធិការ​នៃ​ទីប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី

លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លេខាធិការ​នៃ​ទីប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី

< 1 ...26 27 28 29 30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ