ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោកCuiShianប្រធានរដ្ឋបាលនៃ​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ម៉ាកាវថ្លែងថា ​ការផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រទេស​ជាតិគឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជនរួមជាតិ​ម៉ាកាវ​មាន​ជំនឿចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត
អត្ថបទ2019-12-05 16:05July 24 2021 14:39:21

លោកCuiShianប្រធានរដ្ឋបាលនៃ​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ម៉ាកាវថ្លែងថា ​ការផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រទេស​ជាតិគឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជនរួមជាតិ​ម៉ាកាវ​មាន​ជំនឿចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត

លោកCuiShianប្រធានរដ្ឋបាលនៃ​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ម៉ាកាវថ្លែងថា ​ការផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រទេស​ជាតិគឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជនរួមជាតិ​ម៉ាកាវ​មាន​ជំនឿចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត

លោក Cui Tiankai ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដោយសមហេតុផលនិងឆ្លាតវៃលើបញ្ហាមូលដ្ឋាន ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកជាដើ
អត្ថបទ2019-12-05 15:38July 24 2021 14:39:21

លោក Cui Tiankai ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដោយសមហេតុផលនិងឆ្លាតវៃលើបញ្ហាមូលដ្ឋាន ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកជាដើ

លោក Cui Tiankai ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដោយសមហេតុផលនិងឆ្លាតវៃលើបញ្ហាមូលដ្ឋាន ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកជាដើ

លោកហានចឹង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជួបសន្ទនាជាមួយលោក Darren W.Woods ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-05 15:37July 24 2021 14:39:21

លោកហានចឹង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជួបសន្ទនាជាមួយលោក Darren W.Woods ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

លោកហានចឹង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជួបសន្ទនាជាមួយលោក Darren W.Woods ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2019-12-05 15:36July 24 2021 14:39:21

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ប្រទេស​ចិន​និង​រុស្ស៊ីធ្វើ​កិច្ច​ពិភាក្សាស្តីពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​សន្តិសុខ​វគ្គទី​១៥
អត្ថបទ2019-12-05 15:36July 24 2021 14:39:21

ប្រទេស​ចិន​និង​រុស្ស៊ីធ្វើ​កិច្ច​ពិភាក្សាស្តីពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​សន្តិសុខ​វគ្គទី​១៥

ប្រទេស​ចិន​និង​រុស្ស៊ីធ្វើ​កិច្ច​ពិភាក្សាស្តីពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​សន្តិសុខ​វគ្គទី​១៥

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-05 15:23July 24 2021 14:39:21

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហុងកុងដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងមុខជានឹងបរាជ័យមិនខាន
អត្ថបទ2019-12-05 15:23July 24 2021 14:39:21

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហុងកុងដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងមុខជានឹងបរាជ័យមិនខាន

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហុងកុងដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងមុខជានឹងបរាជ័យមិនខាន

ការប្រកួតកូនឃ្លីលើតុចិន-អាស៊ានដណ្តើមពានរង្វាន់ផ្លូវសូត្របានបិទបញ្ចប់
អត្ថបទ2019-12-05 15:15July 24 2021 14:39:21

ការប្រកួតកូនឃ្លីលើតុចិន-អាស៊ានដណ្តើមពានរង្វាន់ផ្លូវសូត្របានបិទបញ្ចប់

ការប្រកួតកូនឃ្លីលើតុចិន-អាស៊ានដណ្តើមពានរង្វាន់ផ្លូវសូត្របានបិទបញ្ចប់

ស្ថាប័នជាច្រើនរបស់ចិនរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នាមួយផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍនៃព័ត៌មានវិទ្យាភាវូបនីយកម្មនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ
អត្ថបទ2019-12-05 15:14July 24 2021 14:39:21

ស្ថាប័នជាច្រើនរបស់ចិនរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នាមួយផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍនៃព័ត៌មានវិទ្យាភាវូបនីយកម្មនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

ស្ថាប័នជាច្រើនរបស់ចិនរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នាមួយផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍនៃព័ត៌មានវិទ្យាភាវូបនីយកម្មនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

ប្រទេសចិនបង្កើតតំបន់គំរូសម្រាប់វិស័យកសិកម្មចំនួន ៤
អត្ថបទ2019-12-05 15:00July 24 2021 14:39:21

ប្រទេសចិនបង្កើតតំបន់គំរូសម្រាប់វិស័យកសិកម្មចំនួន ៤

ប្រទេសចិនបង្កើតតំបន់គំរូសម្រាប់វិស័យកសិកម្មចំនួន ៤

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសម្តែងការពេញចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អប្រសើរនូវទំនាក់ទំនងរវាងហ្វីលីពីននិងចិន
អត្ថបទ2019-12-05 11:10July 24 2021 14:39:21

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសម្តែងការពេញចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អប្រសើរនូវទំនាក់ទំនងរវាងហ្វីលីពីននិងចិន

ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសម្តែងការពេញចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អប្រសើរនូវទំនាក់ទំនងរវាងហ្វីលីពីននិងចិន

គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការអនុម័តរបស់សភាអាមរិកលើ“សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រឆ្នាំ ២០១៩ ”
អត្ថបទ2019-12-04 17:01July 24 2021 14:39:21

គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការអនុម័តរបស់សភាអាមរិកលើ“សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រឆ្នាំ ២០១៩ ”

គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការអនុម័តរបស់សភាអាមរិកលើ"សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រឆ្នាំ ២០១៩ "

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-04 16:29July 24 2021 14:39:21

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

សិក្ខាសាលារំលឹក​ខួបគម្រប់​២០ឆ្នាំ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់មូលដ្ឋាន​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាលពិសេស​ម៉ាកាវធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង
អត្ថបទ2019-12-04 15:55July 24 2021 14:39:21

សិក្ខាសាលារំលឹក​ខួបគម្រប់​២០ឆ្នាំ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់មូលដ្ឋាន​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាលពិសេស​ម៉ាកាវធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង

សិក្ខាសាលារំលឹក​ខួបគម្រប់​២០ឆ្នាំ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់មូលដ្ឋាន​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាលពិសេស​ម៉ាកាវធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង

ក្រសួងការ​បរទេស​ចិន​ច្រានចោលពាក្យ​សម្តី​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក​ដែល​ថា ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ចិន​និង​អង់គ្លេស​មាន​ទំនាក់ទំនងជាមួយ​អាមេរិក?
អត្ថបទ2019-12-04 15:55July 24 2021 14:39:21

ក្រសួងការ​បរទេស​ចិន​ច្រានចោលពាក្យ​សម្តី​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក​ដែល​ថា ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ចិន​និង​អង់គ្លេស​មាន​ទំនាក់ទំនងជាមួយ​អាមេរិក?

ក្រសួងការ​បរទេស​ចិន​ច្រានចោលពាក្យ​សម្តី​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក​ដែល​ថា ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ចិន​និង​អង់គ្លេស​មាន​ទំនាក់ទំនងជាមួយ​អាមេរិក?

គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានា​នៃ​ចិនហុងកុង​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះវិធានការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​​របស់​រដ្ឋាភិបាល​មជ្ឈិម​ចិន​ទៅ​លើ​អាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-04 15:54July 24 2021 14:39:21

គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានា​នៃ​ចិនហុងកុង​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះវិធានការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​​របស់​រដ្ឋាភិបាល​មជ្ឈិម​ចិន​ទៅ​លើ​អាមេរិក

គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានា​នៃ​ចិនហុងកុង​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះវិធានការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​​របស់​រដ្ឋាភិបាល​មជ្ឈិម​ចិន​ទៅ​លើ​អាមេរិក

< 1 ...25 26 27 28 29 30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ