ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-12-16 15:22July 24 2021 15:24:55

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

មហាសន្និបាតស្តីពីអាកាសធាតុដ៏យូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបិទបញ្ចប់ យន្តការទីផ្សារមិនបានឈានដល់មតិឯកភាពគ្នានោះទេ
អត្ថបទ2019-12-16 15:21July 24 2021 15:24:55

មហាសន្និបាតស្តីពីអាកាសធាតុដ៏យូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបិទបញ្ចប់ យន្តការទីផ្សារមិនបានឈានដល់មតិឯកភាពគ្នានោះទេ

មហាសន្និបាតស្តីពីអាកាសធាតុដ៏យូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបិទបញ្ចប់ យន្តការទីផ្សារមិនបានឈានដល់មតិឯកភាពគ្នានោះទេ

ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយនាំឱ្យមានការស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាពីទីផ្សារនិងសហគ្រាស
អត្ថបទ2019-12-16 14:29July 24 2021 15:24:55

ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយនាំឱ្យមានការស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាពីទីផ្សារនិងសហគ្រាស

ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយនាំឱ្យមានការស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាពីទីផ្សារនិងសហគ្រាស

នាវាដឹកទំនិញស្វ័យប្រវត្តិដែលស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយប្រទេសចិនសម្រេចបានការធ្វើនាវាចរណ៍ដឹកទំនិញជាលើកដំបូង
អត្ថបទ2019-12-16 14:26July 24 2021 15:24:55

នាវាដឹកទំនិញស្វ័យប្រវត្តិដែលស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយប្រទេសចិនសម្រេចបានការធ្វើនាវាចរណ៍ដឹកទំនិញជាលើកដំបូង

នាវាដឹកទំនិញស្វ័យប្រវត្តិដែលស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយប្រទេសចិនសម្រេចបានការធ្វើនាវាចរណ៍ដឹកទំនិញជាលើកដំបូង

ពិធី​ប្រកាស​ម៉ាក​ផលិតផល​ជាតិដ៏​ល្បីល្បាញ​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩​លើក​ទី​១​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង
អត្ថបទ2019-12-16 14:22July 24 2021 15:24:55

ពិធី​ប្រកាស​ម៉ាក​ផលិតផល​ជាតិដ៏​ល្បីល្បាញ​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩​លើក​ទី​១​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង

ពិធី​ប្រកាស​ម៉ាក​ផលិតផល​ជាតិដ៏​ល្បីល្បាញ​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩​លើក​ទី​១​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង

ប្រទេសចិនបង្ហោះផ្កាយរណបម្តងរហូតដល់៦គ្រឿងទៅកាន់គន្លងវិថីដោយជោគជ័យ
អត្ថបទ2019-12-08 17:43July 24 2021 15:24:55

ប្រទេសចិនបង្ហោះផ្កាយរណបម្តងរហូតដល់៦គ្រឿងទៅកាន់គន្លងវិថីដោយជោគជ័យ

ប្រទេសចិនបង្ហោះផ្កាយរណបម្តងរហូតដល់៦គ្រឿងទៅកាន់គន្លងវិថីដោយជោគជ័យ

ភាពយន្តឯកសារនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CGTN ក្រោមចំណងជើងថា “ដៃខ្មៅនៅពីក្រោយ-អង្គការចលនាអ៊ីស្លាមតួកគីខាងកើតនិងហេតុការណ៍ភេរវកម្មនៅភូមិភាគស៊ីនជាំង”ត្រូវបានចាក់ផ្សាយ
អត្ថបទ2019-12-08 17:28July 24 2021 15:24:55

ភាពយន្តឯកសារនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CGTN ក្រោមចំណងជើងថា “ដៃខ្មៅនៅពីក្រោយ-អង្គការចលនាអ៊ីស្លាមតួកគីខាងកើតនិងហេតុការណ៍ភេរវកម្មនៅភូមិភាគស៊ីនជាំង”ត្រូវបានចាក់ផ្សាយ

ភាពយន្តឯកសារនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CGTN ក្រោមចំណងជើងថា “ដៃខ្មៅនៅពីក្រោយ-អង្គការចលនាអ៊ីស្លាមតួកគីខាងកើតនិងហេតុការណ៍ភេរវកម្មនៅភូមិភាគស៊ីនជាំង”ត្រូវបានចាក់ផ្សាយ

អនុប្រធាន​នៃ​សមាគម​វប្បធម៌​និង​សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ-ចិនថ្លែង​ថា ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​របស់​អាមេរិកបង្ហាញនូវ​ភាព​ទន់ខ្សោយ​របស់​ខ្លួន
អត្ថបទ2019-12-08 17:24July 24 2021 15:24:55

អនុប្រធាន​នៃ​សមាគម​វប្បធម៌​និង​សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ-ចិនថ្លែង​ថា ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​របស់​អាមេរិកបង្ហាញនូវ​ភាព​ទន់ខ្សោយ​របស់​ខ្លួន

អនុប្រធាន​នៃ​សមាគម​វប្បធម៌​និង​សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ-ចិនថ្លែង​ថា ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​របស់​អាមេរិកបង្ហាញនូវ​ភាព​ទន់ខ្សោយ​របស់​ខ្លួន

ជំនួយការ​ប្រធាន​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រង​PANYAPIWAT របស់ថៃ​បាន​ថ្លែងថា ​ការ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​ភូមិភាគ​ស៊ីនជាំង​​ពី​សំណាក់​អាមេរិក​មិនអើពើ​នឹងច្បាប់​អន្តរជាតិ ​
អត្ថបទ2019-12-08 17:24July 24 2021 15:24:55

ជំនួយការ​ប្រធាន​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រង​PANYAPIWAT របស់ថៃ​បាន​ថ្លែងថា ​ការ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​ភូមិភាគ​ស៊ីនជាំង​​ពី​សំណាក់​អាមេរិក​មិនអើពើ​នឹងច្បាប់​អន្តរជាតិ ​

ជំនួយការ​ប្រធាន​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រង​PANYAPIWAT របស់ថៃ​បាន​ថ្លែងថា ​ការ​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​ភូមិភាគ​ស៊ីនជាំង​របស់​ប្រទេស​ចិន​ពី​សំណាក់​អាមេរិក​មិនអើពើ​នឹងច្បាប់​អន្តរជាតិ ​ជា​ឥរិយាបថ​អនុត្តរភាពដ៏​កម្រ​មាន​លើ​ពិភពលោក

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-12-08 16:17July 24 2021 15:24:55

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា សហរដ្ឋអាមេរិកយកលេសលើបញ្ហា “សិទ្ធិមនុស្ស”ដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិន
អត្ថបទ2019-12-08 16:17July 24 2021 15:24:55

អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា សហរដ្ឋអាមេរិកយកលេសលើបញ្ហា “សិទ្ធិមនុស្ស”ដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិន

អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា សហរដ្ឋអាមេរិកយកលេសលើបញ្ហា “សិទ្ធិមនុស្ស”ដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិន

លោក Hamit Ersoy សាស្ត្រាចារ្យតួកគីថែ្លងថា ការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគស៊ីនជាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីមួលបង្កាច់និងទប់ស្កាត់ប្រទេសចិន
អត្ថបទ2019-12-08 16:11July 24 2021 15:24:55

លោក Hamit Ersoy សាស្ត្រាចារ្យតួកគីថែ្លងថា ការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគស៊ីនជាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីមួលបង្កាច់និងទប់ស្កាត់ប្រទេសចិន

លោក Hamit Ersoy សាស្ត្រាចារ្យតួកគីថែ្លងថា ការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគស៊ីនជាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីមួលបង្កាច់និងទប់ស្កាត់ប្រទេសចិន

លោក Yang Jiechi សន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-08 16:10July 24 2021 15:24:55

លោក Yang Jiechi សន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក

លោក Yang Jiechi សន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក

លោក Win Myint ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក វ៉ាងយី
អត្ថបទ2019-12-08 16:09July 24 2021 15:24:55

លោក Win Myint ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក វ៉ាងយី

លោក Win Myint ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក វ៉ាងយី

វេទិកាកំពូលស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 5G+4K/8K+AI ប្រារព្ធឡើងនៅក្រុងសៀងហៃ
អត្ថបទ2019-12-07 19:03July 24 2021 15:24:55

វេទិកាកំពូលស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 5G+4K/8K+AI ប្រារព្ធឡើងនៅក្រុងសៀងហៃ

វេទិកាកំពូលស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 5G+4K/8K+AI ប្រារព្ធឡើងនៅក្រុងសៀងហៃ

ក្រុងក្វាងចូវប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាក្រុងបញ្ជាទិញទូទាំងពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-07 16:16July 24 2021 15:24:55

ក្រុងក្វាងចូវប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាក្រុងបញ្ជាទិញទូទាំងពិភពលោក

ក្រុងក្វាងចូវប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាក្រុងបញ្ជាទិញទូទាំងពិភពលោក

< 1 ...23 24 25 26 27 28 29 30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ