ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោក វ៉ាងយី អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសរវាងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបលើកទី ១៤
អត្ថបទ2019-12-17 16:12July 24 2021 14:37:47

លោក វ៉ាងយី អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសរវាងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបលើកទី ១៤

លោក វ៉ាងយី អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសរវាងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបលើកទី ១៤

សេដ្ឋកិច្ចជាតិចិនមានការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព មានលទ្ធភាពសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ
អត្ថបទ2019-12-17 16:01July 24 2021 14:37:47

សេដ្ឋកិច្ចជាតិចិនមានការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព មានលទ្ធភាពសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ

សេដ្ឋកិច្ចជាតិចិនមានការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព មានលទ្ធភាពសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង់គ្លេសថ្លែងថា នឹងបន្តសរសេរទំព័រថ្មីនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយជោគជ័យនូវ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”
អត្ថបទ2019-12-17 15:33July 24 2021 14:37:47

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង់គ្លេសថ្លែងថា នឹងបន្តសរសេរទំព័រថ្មីនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយជោគជ័យនូវ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង់គ្លេសថ្លែងថា នឹងបន្តសរសេរទំព័រថ្មីនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយជោគជ័យនូវ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”

សៀវភៅ“ប្រទេស​ចិនថ្មី​រយៈពេល​៧០ឆ្នាំ”ត្រូវបាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ជា​ផ្លូវការ
អត្ថបទ2019-12-17 15:20July 24 2021 14:37:47

សៀវភៅ“ប្រទេស​ចិនថ្មី​រយៈពេល​៧០ឆ្នាំ”ត្រូវបាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ជា​ផ្លូវការ

សៀវភៅ“ប្រទេស​ចិនថ្មី​រយៈពេល​៧០ឆ្នាំ”ត្រូវបាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ជា​ផ្លូវការ

ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅអាស៊ានរៀបចំពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចអបអរសាទរសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិន-អាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
អត្ថបទ2019-12-17 15:08July 24 2021 14:37:47

ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅអាស៊ានរៀបចំពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចអបអរសាទរសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិន-អាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅអាស៊ានរៀបចំពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចអបអរសាទរសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិន-អាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កើតមាន​ចលាចល
អត្ថបទ2019-12-17 14:30July 24 2021 14:37:47

រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កើតមាន​ចលាចល

រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កើតមាន​ចលាចល

ជនជាតិចិននៅប្រទេសតួកគីថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានអនុម័តលើសេចកី្តព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជាំង
អត្ថបទ2019-12-16 17:13July 24 2021 14:37:47

ជនជាតិចិននៅប្រទេសតួកគីថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានអនុម័តលើសេចកី្តព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជាំង

ជនជាតិចិននៅប្រទេសតួកគីថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានអនុម័តលើសេចកី្តព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជាំង

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនដល់លោក Boris Johnson ដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាណត្តិថ្មីបន្ត
អត្ថបទ2019-12-16 17:11July 24 2021 14:37:47

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនដល់លោក Boris Johnson ដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាណត្តិថ្មីបន្ត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនដល់លោក Boris Johnson ដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាណត្តិថ្មីបន្ត

គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត៦,៩រ៉ិចទ័រនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានបណ្តាលឱ្យមនុស្ស៧នាក់ស្លាប់
អត្ថបទ2019-12-16 16:45July 24 2021 14:37:47

គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត៦,៩រ៉ិចទ័រនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានបណ្តាលឱ្យមនុស្ស៧នាក់ស្លាប់

គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត៦,៩រ៉ិចទ័រនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានបណ្តាលឱ្យមនុស្ស៧នាក់ស្លាប់

លោក វ៉ាងយី ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Josep Borrell តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការទូតនិងសន្តិសុខ
អត្ថបទ2019-12-16 16:30July 24 2021 14:37:47

លោក វ៉ាងយី ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Josep Borrell តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការទូតនិងសន្តិសុខ

លោក វ៉ាងយី ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Josep Borrell តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការទូតនិងសន្តិសុខ

វេទិកាយុវជនពិភពលោកលើកទី ៣ ផ្តោតលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ
អត្ថបទ2019-12-16 16:04July 24 2021 14:37:47

វេទិកាយុវជនពិភពលោកលើកទី ៣ ផ្តោតលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ

វេទិកាយុវជនពិភពលោកលើកទី ៣ ផ្តោតលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានស្ថិតិជាតិចិនថ្លែងថា ការឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយរវាងចិននិងអាមេរិកនេះបានកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារ
អត្ថបទ2019-12-16 15:44July 24 2021 14:37:47

នាយកដ្ឋានស្ថិតិជាតិចិនថ្លែងថា ការឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយរវាងចិននិងអាមេរិកនេះបានកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារ

នាយកដ្ឋានស្ថិតិជាតិចិនថ្លែងថា ការឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយរវាងចិននិងអាមេរិកនេះបានកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារ

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-16 15:33July 24 2021 14:37:47

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

< 1 ...24 25 26 27 28 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ