ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថា ចាប់ពីវេលាម៉ោង ១២ ថ្ងៃទី ៩ មិថុនាតទៅកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនូវវិធីទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង

2020-06-09 14:28:17

តាមការផ្សាយដំណឹងនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េខាងជើងឱ្យដឹងថា ចាប់ពីវេលាម៉ោង ១២ ថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០តទៅ ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃកូរ៉េខាងជើង នឹងកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុង នូវខ្សែទូរស័ព្ទនៃការិយាល័យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើង-កូរ៉េខាងត្បូង ខ្សែទូរស័ព្ទតំបន់សមុទ្រខាងកើតនិងខាងលិចរវាងកងទ័ពទាំងពីរ ខ្សែទូរស័ព្ទសាកល្បងអន្តរកូរ៉េ និងខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់រវាងទីស្នាក់ការទូទៅនៃមជ្ឈិមបក្សពលករកូរ៉េខាងជើងនិងទីស្តីការប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ