ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ពិព័រណ៍រថយន្តវៀតណាមឆ្នាំ២០១៨ជិតនឹងរៀបចំធ្វើ សហគ្រាសផលិតរថយន្តដែលចូលរួមពិព័រណ៍លើកនេះមានចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

2018-10-12 15:42:49

ពិព័រណ៍រថយន្តវៀតណាមឆ្នាំ២០១៨នឹងរៀបចំធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និសីតSaiGonនៅទីក្រុងHoChi-Minhពីថ្ងៃទី២៤ដល់២៨ ខែតុលា ខាងមុខដែលបានទាក់ទាញសហគ្រាសល្បីឈ្មោះចំនួន១៥សះក្រាស ដូចជាក្រុមហ៊ុនAudi ក្រុមហ៊ុនvolkswaqenជាដើម។

អ្នកសារព័ត៌មានបានយកដំណឹងពីគណៈកម្មាធិការត្រៀមរៀបចំពិព័រណ៍ឲ្យដឹងថា សហគ្រាសផលិតរថយន្តដែលចូលរួមពិព័រណ៍លើកនេះគឺមានចំនួនច្រើនបំផុតចាប់ពីពិព័រណ៍រថយន្តវៀតណាមបានបង្កើតឡើងមក ហើយនឹងបង្ហាញនូវរថយន្តជាង១២០យ៉ាងទៅកាន់សាធារណៈជន៕ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ