ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសែនសុខបន្តបេសកម្មចុះពិនិត្យព្យាបាលជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃ

2014-12-11 16:57:34

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ