ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

លោក​ហោ ណាំហុង​​ទទួល​ជួប​ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​វិទ្យាស្ថាន​កិច្ចការ​បរទេស​ប្រជាជន​ចិន

2014-11-30 15:13:47

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ