ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

សម្ភាស​ឯ.ឧ. ឯក សំអុល ​ប្រធាន​សមាគម​មិត្តភាព​កម្ពុជា​ចិន​

2014-11-28 18:17:11

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ