ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុទិយភូមិជាមួយនឹងវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹង

2014-11-27 16:01:52

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ