ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

មន្ទិរពេទ្យ​មិត្តភាព​កម្ពុជា​ចិន​សែន​សុខ​បន្ត​ចុះ​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​

2014-11-27 15:48:42

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ