ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

អ្នក​នាំពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិនបាន​ឆ្លើយនឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​កាសែត​ស្តីពី​ការ​ដែល​​អាមេរិក​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​សហគ្រាស​ចំនួន​៤​នៃ​ប្រទេស​ចិនក្នុង​បញ្ជី​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ផ្នែកនាំចេញ
អត្ថបទ2019-08-16 15:02August 23 2019 00:09:52

អ្នក​នាំពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិនបាន​ឆ្លើយនឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​កាសែត​ស្តីពី​ការ​ដែល​​អាមេរិក​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​សហគ្រាស​ចំនួន​៤​នៃ​ប្រទេស​ចិនក្នុង​បញ្ជី​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ផ្នែកនាំចេញ

អ្នក​នាំពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិនបាន​ឆ្លើយនឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​កាសែត​ស្តីពី​ការ​ដែល​​អាមេរិក​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​សហគ្រាស​ចំនួន​៤​នៃ​ប្រទេស​ចិនក្នុង​បញ្ជី​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ផ្នែកនាំចេញ

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-08-16 14:55August 23 2019 00:09:52

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌាថែ្លងថា នឹងកសាងប្រទេសឥណ្ឌាឱ្យក្លាយជាតួអង្គសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ៥ ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខនេះ
អត្ថបទ2019-08-16 14:55August 23 2019 00:09:52

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌាថែ្លងថា នឹងកសាងប្រទេសឥណ្ឌាឱ្យក្លាយជាតួអង្គសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ៥ ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខនេះ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌាថែ្លងថា នឹងកសាងប្រទេសឥណ្ឌាឱ្យក្លាយជាតួអង្គសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ៥ ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខនេះ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថែ្លងថា រុស្ស៊ីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់វ៉េណេស៊ុយអេឡា
អត្ថបទ2019-08-16 14:54August 23 2019 00:09:52

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថែ្លងថា រុស្ស៊ីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់វ៉េណេស៊ុយអេឡា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថែ្លងថា រុស្ស៊ីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់វ៉េណេស៊ុយអេឡា

លោកស្រីCarrie Lam Cheng Yuet-ngor ថ្លែងថា ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចហុងកុងឡើងវិញត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាមុន
អត្ថបទ2019-08-16 14:51August 23 2019 00:09:52

លោកស្រីCarrie Lam Cheng Yuet-ngor ថ្លែងថា ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចហុងកុងឡើងវិញត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាមុន

លោកស្រីCarrie Lam Cheng Yuet-ngor ថ្លែងថា ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចហុងកុងឡើងវិញត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាមុន

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថា ភេរវនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវបរាជ័យហើយ
អត្ថបទ2019-08-16 14:50August 23 2019 00:09:52

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថា ភេរវនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវបរាជ័យហើយ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថា ភេរវនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវបរាជ័យហើយ

ស្នងការពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសចិនប្រចាំនៅហុងកុងថ្លែងថា ធាតុពិតនៃហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅហុងកុងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានមនុស្សប៉ុនប៉ង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋបាលស្របច្បាប់នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង
អត្ថបទ2019-08-16 14:49August 23 2019 00:09:52

ស្នងការពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសចិនប្រចាំនៅហុងកុងថ្លែងថា ធាតុពិតនៃហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅហុងកុងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានមនុស្សប៉ុនប៉ង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋបាលស្របច្បាប់នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង

ស្នងការពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសចិនប្រចាំនៅហុងកុងថ្លែងថា ធាតុពិតនៃហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅហុងកុងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានមនុស្សប៉ុនប៉ង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋបាលស្របច្បាប់នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង

“កម្មវិធី​ព័ត៌មាន”នៃ​អគ្គស្ថានីយវិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍​មជ្ឈិម​ចិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​ដ៏​ច្បាស់លាស់​ថា ​ប្រទេស​ចិន​ថ្លែងថា​នឹង​ចាត់វិធានការ​ប្រឆាំង​តទល់វិញ​ពោលគឺ​ហ៊ាន​និយាយ​គឺ​ហ៊ាន​ធ្វើ 
អត្ថបទ2019-08-16 11:08August 23 2019 00:09:52

“កម្មវិធី​ព័ត៌មាន”នៃ​អគ្គស្ថានីយវិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍​មជ្ឈិម​ចិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​ដ៏​ច្បាស់លាស់​ថា ​ប្រទេស​ចិន​ថ្លែងថា​នឹង​ចាត់វិធានការ​ប្រឆាំង​តទល់វិញ​ពោលគឺ​ហ៊ាន​និយាយ​គឺ​ហ៊ាន​ធ្វើ 

“កម្មវិធី​ព័ត៌មាន”នៃ​អគ្គស្ថានីយវិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍​មជ្ឈិម​ចិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​ដ៏​ច្បាស់លាស់​ថា ​ប្រទេស​ចិន​ថ្លែងថា​នឹង​ចាត់វិធានការ​ប្រឆាំង​តទល់វិញ​ពោលគឺ​ហ៊ាន​និយាយ​គឺ​ហ៊ាន​ធ្វើ 

ថាមពលចលករថ្មីបង្កើនការទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនឱ្យរីកចម្រើនទៅមុខដោយមានគុណភាពខ្ពស់
អត្ថបទ2019-08-15 17:27August 23 2019 00:09:52

ថាមពលចលករថ្មីបង្កើនការទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនឱ្យរីកចម្រើនទៅមុខដោយមានគុណភាពខ្ពស់

ថាមពលចលករថ្មីបង្កើនការទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនឱ្យរីកចម្រើនទៅមុខដោយមានគុណភាពខ្ពស់

រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនទាមទារឱ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរកាលភាគខាងត្បូងដកកងកម្លាំង ចេញពីមុនដែលនេះជាល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា
អត្ថបទ2019-08-15 16:08August 23 2019 00:09:52

រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនទាមទារឱ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរកាលភាគខាងត្បូងដកកងកម្លាំង ចេញពីមុនដែលនេះជាល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា

រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនទាមទារឱ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរកាលភាគខាងត្បូងដកកងកម្លាំង ចេញពីមុនដែលនេះជាល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា

បញ្ជីនៃសហគ្រាសអ៊ីនធឺណែតកំពូល ចំនួន ១០០ នៃប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានចេញផ្សាយ
អត្ថបទ2019-08-15 16:07August 23 2019 00:09:52

បញ្ជីនៃសហគ្រាសអ៊ីនធឺណែតកំពូល ចំនួន ១០០ នៃប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានចេញផ្សាយ

បញ្ជីនៃសហគ្រាសអ៊ីនធឺណែតកំពូល ចំនួន ១០០ នៃប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានចេញផ្សាយ

រថភ្លើងក្រោមដីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CRRC របស់ចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ
អត្ថបទ2019-08-15 16:05August 23 2019 00:09:52

រថភ្លើងក្រោមដីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CRRC របស់ចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

រថភ្លើងក្រោមដីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CRRC របស់ចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-08-15 16:04August 23 2019 00:09:52

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

ការិយាល័យ​ស្នងការនៃ​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ប្រចាំនៅ​តំបន់​ហុងកុង​ថ្លែងថា ​អ្នក​នយោបាយ​មានពាក់ព័ន្ធ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​គឺជា​បាតដៃខ្មៅ​នៅពីក្រោយ​ឧក្រិដ្ឋជន​អំពើ​ហិង្សា​​​
អត្ថបទ2019-08-15 15:37August 23 2019 00:09:52

ការិយាល័យ​ស្នងការនៃ​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ប្រចាំនៅ​តំបន់​ហុងកុង​ថ្លែងថា ​អ្នក​នយោបាយ​មានពាក់ព័ន្ធ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​គឺជា​បាតដៃខ្មៅ​នៅពីក្រោយ​ឧក្រិដ្ឋជន​អំពើ​ហិង្សា​​​

ការិយាល័យ​ស្នងការនៃ​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ប្រចាំនៅ​តំបន់​ហុងកុង​ថ្លែងថា ​អ្នក​នយោបាយ​មានពាក់ព័ន្ធ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​គឺជា​បាតដៃខ្មៅ​នៅពីក្រោយ​ឧក្រិដ្ឋជន​អំពើ​ហិង្សា​​​

< 1 ...3 4 5 6 7 ...30
70ឆ្នាំដ៏មហស្ចារ្យ

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ