ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោកWangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាល្លឺម៉ង់​និង​តំណាង​ជាន់​ខ្ពស់​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​គោល​នយោបាយ​ការ​ទូត​និង​សន្តិសុខ​នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប
អត្ថបទ2017-11-21 14:44November 24 2017 17:07:58

លោកWangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាល្លឺម៉ង់​និង​តំណាង​ជាន់​ខ្ពស់​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​គោល​នយោបាយ​ការ​ទូត​និង​សន្តិសុខ​នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប

លោកWangYiជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អាល្លឺម៉ង់​និង​តំណាង​ជាន់​ខ្ពស់​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​គោល​នយោបាយ​ការ​ទូត​និង​សន្តិសុខ​នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​តួកគី​ រុស្ស៊ី​និង​អ៊ីរ៉ង់​បើក​កិច្ចសន្ទនា​ជុំវិញ​សភាពការណ៍​ស៊ីរី​
អត្ថបទ2017-11-21 11:37November 24 2017 17:07:58

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​តួកគី​ រុស្ស៊ី​និង​អ៊ីរ៉ង់​បើក​កិច្ចសន្ទនា​ជុំវិញ​សភាពការណ៍​ស៊ីរី​

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​តួកគី​ រុស្ស៊ី​និង​អ៊ីរ៉ង់​បើក​កិច្ចសន្ទនា​ជុំវិញ​សភាពការណ៍​ស៊ីរី​

លោកស្រី​Kyung​ wha​ Kang​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​នឹង​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​
អត្ថបទ2017-11-21 11:36November 24 2017 17:07:58

លោកស្រី​Kyung​ wha​ Kang​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​នឹង​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​

លោកស្រី​Kyung​ wha​ Kang​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​នឹង​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​អាស៊ី​និង​អឺរ៉ុប​លើកទី​១៣​
អត្ថបទ2017-11-21 11:36November 24 2017 17:07:58

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​អាស៊ី​និង​អឺរ៉ុប​លើកទី​១៣​

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​អាស៊ី​និង​អឺរ៉ុប​លើកទី​១៣​

លោក​លីខឺឈាំង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រវាង​ចិន​និង​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាងកើត​លើក​ទី៦​ព្រមទាំង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ហុងគ្រី
អត្ថបទ2017-11-21 11:34November 24 2017 17:07:58

លោក​លីខឺឈាំង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រវាង​ចិន​និង​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាងកើត​លើក​ទី៦​ព្រមទាំង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ហុងគ្រី

លោក​លីខឺឈាំង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រវាង​ចិន​និង​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាងកើត​លើក​ទី៦​ព្រមទាំង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ហុងគ្រី

សម្ព័ន្ធប្រទេសអារ៉ាប់បដិសេធបានស្តីបន្ទោសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្ម
អត្ថបទ2017-11-21 11:25November 24 2017 17:07:58

សម្ព័ន្ធប្រទេសអារ៉ាប់បដិសេធបានស្តីបន្ទោសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្ម

សម្ព័ន្ធប្រទេសអារ៉ាប់បដិសេធបានស្តីបន្ទោសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្ម

លោកវ៉ាងយីជួបសន្ទនាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី
អត្ថបទ2017-11-21 11:24November 24 2017 17:07:58

លោកវ៉ាងយីជួបសន្ទនាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី

លោកវ៉ាងយីជួបសន្ទនាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​ថ្លែងថា​ មធ្យោបាយ​ការទូត​នឹង​ជួយ​វាយទម្លុះ​ភាពទាល់ច្រក​នៃ​បញ្ហាតំបន់​ Nagorno-Karabakh​
អត្ថបទ2017-11-21 11:18November 24 2017 17:07:58

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​ថ្លែងថា​ មធ្យោបាយ​ការទូត​នឹង​ជួយ​វាយទម្លុះ​ភាពទាល់ច្រក​នៃ​បញ្ហាតំបន់​ Nagorno-Karabakh​

រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​ថ្លែងថា​ មធ្យោបាយ​ការទូត​នឹង​ជួយ​វាយទម្លុះ​ភាពទាល់ច្រក​នៃ​បញ្ហាតំបន់​ Nagorno-Karabakh​

លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាសម្តែងភាពជឿជាក់ថាប្រទេសប៉ាណាម៉ានឹងក្លាយទៅជាច្រកចូលសម្រាប់ប្រទេសចិនវិនិយោគនៅអាមេរិកឡាទីន
អត្ថបទ2017-11-21 10:32November 24 2017 17:07:58

លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាសម្តែងភាពជឿជាក់ថាប្រទេសប៉ាណាម៉ានឹងក្លាយទៅជាច្រកចូលសម្រាប់ប្រទេសចិនវិនិយោគនៅអាមេរិកឡាទីន

លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាសម្តែងភាពជឿជាក់ថាប្រទេសប៉ាណាម៉ានឹងក្លាយទៅជាច្រកចូលសម្រាប់ប្រទេសចិនវិនិយោគនៅអាមេរិកឡាទីន

គណៈកម្មាធិការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនថ្លែងថានឹងជំរុញ ៣ ផ្នែកដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងជប៉ុនកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត
អត្ថបទ2017-11-21 10:32November 24 2017 17:07:58

គណៈកម្មាធិការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនថ្លែងថានឹងជំរុញ ៣ ផ្នែកដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងជប៉ុនកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត

គណៈកម្មាធិការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនថ្លែងថានឹងជំរុញ ៣ ផ្នែកដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងជប៉ុនកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត

ប្រទេស​ចិន​ប្រឆាំង​យ៉ាង​ដាច់​ខាត​ចំពោះ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ឥណ្ឌា​ធ្វើ​សកម្មភាព​នៅ​តំបន់​មាន​វិវាទ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន​រវាង​ចិន​និង​ឥណ្ឌា
អត្ថបទ2017-11-21 10:23November 24 2017 17:07:58

ប្រទេស​ចិន​ប្រឆាំង​យ៉ាង​ដាច់​ខាត​ចំពោះ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ឥណ្ឌា​ធ្វើ​សកម្មភាព​នៅ​តំបន់​មាន​វិវាទ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន​រវាង​ចិន​និង​ឥណ្ឌា

ប្រទេស​ចិន​ប្រឆាំង​យ៉ាង​ដាច់​ខាត​ចំពោះ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ឥណ្ឌា​ធ្វើ​សកម្មភាព​នៅ​តំបន់​មាន​វិវាទ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន​រវាង​ចិន​និង​ឥណ្ឌា

អ្នក​ជំនាញការ​និង​បញ្ញវន្ត​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ​សមិទ្ធិផល​នៃ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​របស់​លោក​លីខឺឈាង​ 
អត្ថបទ2017-11-20 15:50November 24 2017 17:07:58

អ្នក​ជំនាញការ​និង​បញ្ញវន្ត​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ​សមិទ្ធិផល​នៃ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​របស់​លោក​លីខឺឈាង​ 

អ្នក​ជំនាញការ​និង​បញ្ញវន្ត​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ​សមិទ្ធិផល​នៃ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​របស់​លោក​លីខឺឈាង​ 

 វិទ្យាស្ថាន​សិល្បៈ​ចិន​និង​អាស៊ាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ទីក្រុងChengDu
អត្ថបទ2017-11-20 15:45November 24 2017 17:07:58

 វិទ្យាស្ថាន​សិល្បៈ​ចិន​និង​អាស៊ាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ទីក្រុងChengDu

 វិទ្យាស្ថាន​សិល្បៈ​ចិន​និង​អាស៊ាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ទីក្រុងChengDu

អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​ណាតូ​សូម​អភ័យ​ទោស​ចំពោះ​ប្រទេស​តួកគី​អំពី​ទង្វើ​មិន​សមរម្យ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​រួម​គ្នា
អត្ថបទ2017-11-20 15:45November 24 2017 17:07:58

អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​ណាតូ​សូម​អភ័យ​ទោស​ចំពោះ​ប្រទេស​តួកគី​អំពី​ទង្វើ​មិន​សមរម្យ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​រួម​គ្នា

អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​ណាតូ​សូម​អភ័យ​ទោស​ចំពោះ​ប្រទេស​តួកគី​អំពី​ទង្វើ​មិន​សមរម្យ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​រួម​គ្នា

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាញ់កាំភ្លើងធំជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើគោលដៅក្នុងទឹកដីស៊ីរី
អត្ថបទ2017-11-20 15:45November 24 2017 17:07:58

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាញ់កាំភ្លើងធំជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើគោលដៅក្នុងទឹកដីស៊ីរី

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាញ់កាំភ្លើងធំជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើគោលដៅក្នុងទឹកដីស៊ីរី

< 1 ...3 4 5 6 7 ...30
2017APEC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ