ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ភាគីកងទ័ព​ប៉ាគីស្ថាន​បង្កើន​ការ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​នៅ​តំបន់​ភាគពាយ័ព្យ​នៃ​ប៉ាគីស្ថាន​
អត្ថបទ2017-07-17 14:57July 21 2017 04:29:22

ភាគីកងទ័ព​ប៉ាគីស្ថាន​បង្កើន​ការ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​នៅ​តំបន់​ភាគពាយ័ព្យ​នៃ​ប៉ាគីស្ថាន​

ភាគីកងទ័ព​ប៉ាគីស្ថាន​បង្កើន​ការ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​នៅ​តំបន់​ភាគពាយ័ព្យ​នៃ​ប៉ាគីស្ថាន​

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ គម្រោង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​Abbas​ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ទំនាក់ទំនង​ទេ្វភាគី​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​
អត្ថបទ2017-07-17 14:42July 21 2017 04:29:22

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ គម្រោង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​Abbas​ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ទំនាក់ទំនង​ទេ្វភាគី​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ គម្រោង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​Abbas​ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ទំនាក់ទំនង​ទេ្វភាគី​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​និង​សហភាពអឺរ៉ុប​ចាប់ដំណើរ​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​សន្តិសុខ​នុយគេ្ល​អ៊ែរ​
អត្ថបទ2017-07-17 14:42July 21 2017 04:29:22

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​និង​សហភាពអឺរ៉ុប​ចាប់ដំណើរ​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​សន្តិសុខ​នុយគេ្ល​អ៊ែរ​

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​និង​សហភាពអឺរ៉ុប​ចាប់ដំណើរ​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​សន្តិសុខ​នុយគេ្ល​អ៊ែរ​

អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប​និង​បារាំង​សន្ទនាគ្នា​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​លីប៊ី​
អត្ថបទ2017-07-17 14:41July 21 2017 04:29:22

អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប​និង​បារាំង​សន្ទនាគ្នា​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​លីប៊ី​

អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប​និង​បារាំង​សន្ទនាគ្នា​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​លីប៊ី​

លោក​ Abbas​ ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ ភាគី​ប៉ាឡេស្ទីន​មាន​ក្តីសង្ឃឹម​ចូល​រួម​ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​
អត្ថបទ2017-07-17 14:41July 21 2017 04:29:22

លោក​ Abbas​ ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ ភាគី​ប៉ាឡេស្ទីន​មាន​ក្តីសង្ឃឹម​ចូល​រួម​ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​

លោក​ Abbas​ ប្រធានាធិបតី​ប៉ាឡេស្ទីន​ថែ្លង​ថា​ ភាគី​ប៉ាឡេស្ទីន​មាន​ក្តីសង្ឃឹម​ចូល​រួម​ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​

ប្រធានាធិបតី​តួកគី​ថ្លែងថា​ នឹង​ស្នើឲ្យ​ពន្យារពេល​នៃ​ការប្រកាស​ភាពអាសន្ន​
អត្ថបទ2017-07-17 14:40July 21 2017 04:29:22

ប្រធានាធិបតី​តួកគី​ថ្លែងថា​ នឹង​ស្នើឲ្យ​ពន្យារពេល​នៃ​ការប្រកាស​ភាពអាសន្ន​

ប្រធានាធិបតី​តួកគី​ថ្លែងថា​ នឹង​ស្នើឲ្យ​ពន្យារពេល​នៃ​ការប្រកាស​ភាពអាសន្ន​

នាយកដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល​ម៉ាឡេស៊ី​បដិសេធ​បំណែកសំណល់​យន្តហោះដែលត្រូវគេ​រកឃើញនៅសីស្ហែលគឺមិនមែនជាបំណែករបស់​យន្តហោះសញ្ញា MH370 នោះទេ​
អត្ថបទ2017-07-17 14:33July 21 2017 04:29:22

នាយកដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល​ម៉ាឡេស៊ី​បដិសេធ​បំណែកសំណល់​យន្តហោះដែលត្រូវគេ​រកឃើញនៅសីស្ហែលគឺមិនមែនជាបំណែករបស់​យន្តហោះសញ្ញា MH370 នោះទេ​

នាយកដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល​ម៉ាឡេស៊ី​បដិសេធ​បំណែកសំណល់​យន្តហោះដែលត្រូវគេ​រកឃើញនៅសីស្ហែលគឺមិនមែនជាបំណែករបស់​យន្តហោះសញ្ញា MH370 នោះទេ​

ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​អះអាង​ថា​ ការផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់គ្នា​រវាង​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​និង​ឥណ្ឌា​​នៅ​តំបន់​ Kashmir​ ​បណ្តាលឲ្យ​ទាហាន​ប៉ាគីស្ថាន​៤នាក់​បាន​ស្លាប់​
អត្ថបទ2017-07-17 14:32July 21 2017 04:29:22

ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​អះអាង​ថា​ ការផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់គ្នា​រវាង​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​និង​ឥណ្ឌា​​នៅ​តំបន់​ Kashmir​ ​បណ្តាលឲ្យ​ទាហាន​ប៉ាគីស្ថាន​៤នាក់​បាន​ស្លាប់​

ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​អះអាង​ថា​ ការផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់គ្នា​រវាង​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន​និង​ឥណ្ឌា​​នៅ​តំបន់​ Kashmir​ ​បណ្តាលឲ្យ​ទាហាន​ប៉ាគីស្ថាន​៤នាក់​បាន​ស្លាប់​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​
អត្ថបទ2017-07-17 14:31July 21 2017 04:29:22

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

លោក​ស៊ី​ ជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​៖ ត្រូវ​បម្រើការ​ដល់អង្គភាព​​សេដ្ឋកិច្ចពិត​​ បង្ការ​និង​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​កែ​ទម្រង់​ហិញ្ញវត្ថុ​មានភាពកាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​
អត្ថបទ2017-07-16 16:37July 21 2017 04:29:22

លោក​ស៊ី​ ជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​៖ ត្រូវ​បម្រើការ​ដល់អង្គភាព​​សេដ្ឋកិច្ចពិត​​ បង្ការ​និង​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​កែ​ទម្រង់​ហិញ្ញវត្ថុ​មានភាពកាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​

ក្នុង​សន្និសីទ​ការងារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ លោក​ស៊ី​ ជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា ត្រូវ​បម្រើការ​ដល់អង្គភាព​​សេដ្ឋកិច្ចពិត​​ បង្ការ​និង​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​កែ​ទម្រង់​ហិញ្ញវត្ថុ​មានភាពកាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​

រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស​បារាំង​អញ្ជើញ​ទៅដល់​ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអ៊ូឌិត​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​​សម្រប​សម្រួល​ចំពោះ​​វិបត្តិ​ផ្តាច់​ចំណងការទូត​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​បួន​ជា​មួយ​និង​ប្រទេស​កាតារ
អត្ថបទ2017-07-16 16:35July 21 2017 04:29:22

រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស​បារាំង​អញ្ជើញ​ទៅដល់​ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអ៊ូឌិត​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​​សម្រប​សម្រួល​ចំពោះ​​វិបត្តិ​ផ្តាច់​ចំណងការទូត​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​បួន​ជា​មួយ​និង​ប្រទេស​កាតារ

រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស​បារាំង​អញ្ជើញ​ទៅដល់​ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអ៊ូឌិត​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​​សម្រប​សម្រួល​ចំពោះ​​វិបត្តិ​ផ្តាច់​ចំណងការទូត​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​បួន​ជា​មួយ​និង​ប្រទេស​កាតារ

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់​រៀបចំ​ពិធីត្រួត​ពល​​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​រំដោះ​ក្រុង​Mosul
អត្ថបទ2017-07-16 16:34July 21 2017 04:29:22

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់​រៀបចំ​ពិធីត្រួត​ពល​​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​រំដោះ​ក្រុង​Mosul

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់​រៀបចំ​ពិធីត្រួត​ពល​​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​រំដោះ​ក្រុង​Mosul

ធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធអាស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃកម្រិតឥណទានខ្ពស់បំផុតពីក្រុមហ៊ុនFitch
អត្ថបទ2017-07-16 15:21July 21 2017 04:29:22

ធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធអាស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃកម្រិតឥណទានខ្ពស់បំផុតពីក្រុមហ៊ុនFitch

ធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធអាស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃកម្រិតឥណទានខ្ពស់បំផុតពីក្រុម

វិស្វកម្មផ្លូវរូងក្រោមដីVarignyនៃផ្លូវដែកល្បឿនលឿនពីហ្សាកាតាដល់បាងឌុងចាប់សាងសង់ជាផ្លូវការ
អត្ថបទ2017-07-16 15:21July 21 2017 04:29:22

វិស្វកម្មផ្លូវរូងក្រោមដីVarignyនៃផ្លូវដែកល្បឿនលឿនពីហ្សាកាតាដល់បាងឌុងចាប់សាងសង់ជាផ្លូវការ

វិស្វកម្មផ្លូវរូងក្រោមដីVarignyនៃផ្លូវដែកល្បឿនលឿនពីហ្សាកាតាដល់

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
អត្ថបទ2017-07-16 15:20July 21 2017 04:29:22

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖

ក្នុងសន្និសីទអំពីការងារហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេសចិន លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនគូសបញ្ជាក់

< 1 ...3 4 5 6 7 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ