ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោកលីខឺឈាង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Sooronbay​ Zheenbekov​ ប្រធានាធិបតី​កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន​
អត្ថបទ2018-06-08 15:45July 17 2018 19:12:55

លោកលីខឺឈាង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Sooronbay​ Zheenbekov​ ប្រធានាធិបតី​កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន​

លោកលីខឺឈាង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Sooronbay​ Zheenbekov​ ប្រធានាធិបតី​កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន​

លោកស៊ីជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋចិន​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​ Nursutan​ Nazarbaev​ ប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថាន​
អត្ថបទ2018-06-08 15:45July 17 2018 19:12:55

លោកស៊ីជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋចិន​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​ Nursutan​ Nazarbaev​ ប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថាន​

លោកស៊ីជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋចិន​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​ Nursutan​ Nazarbaev​ ប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថាន​

លោក​លីខឺឈាង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Nursutan​ Nazarbaev​ ប្រធានាធិបតី​កាហ្សាក់ស្ថាន​
អត្ថបទ2018-06-08 15:44July 17 2018 19:12:55

លោក​លីខឺឈាង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Nursutan​ Nazarbaev​ ប្រធានាធិបតី​កាហ្សាក់ស្ថាន​

លោក​លីខឺឈាង​ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Nursutan​ Nazarbaev​ ប្រធានាធិបតី​កាហ្សាក់ស្ថាន​

រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​បារាំង​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ការដែល​អាមេរិក​បន្ថែម​ការ​យក​ពន្ធ​គយដែកថែប​និង​អាលុយមីញ៉ូម
អត្ថបទ2018-06-08 15:30July 17 2018 19:12:55

រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​បារាំង​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ការដែល​អាមេរិក​បន្ថែម​ការ​យក​ពន្ធ​គយដែកថែប​និង​អាលុយមីញ៉ូម

រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​បារាំង​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ការដែល​អាមេរិក​បន្ថែម​ការ​យក​ពន្ធ​គយដែកថែប​និង​អាលុយមីញ៉ូម

លោក​ភូទីន​ថ្លែង​ថា​ រុស្ស៊ី​មិន​ទាន់​ប្រញាប់​ប្រញាល់រៀបចំ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​បស្ចឹម​ប្រទេស​ឡើងវិញ​ក្នុង​ពេលដ៏ខ្លី​ខាងមុខ​ទេ
អត្ថបទ2018-06-08 15:29July 17 2018 19:12:55

លោក​ភូទីន​ថ្លែង​ថា​ រុស្ស៊ី​មិន​ទាន់​ប្រញាប់​ប្រញាល់រៀបចំ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​បស្ចឹម​ប្រទេស​ឡើងវិញ​ក្នុង​ពេលដ៏ខ្លី​ខាងមុខ​ទេ

លោក​ភូទីន​ថ្លែង​ថា​ រុស្ស៊ី​មិន​ទាន់​ប្រញាប់​ប្រញាល់រៀបចំ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​បស្ចឹម​ប្រទេស​ឡើងវិញ​ក្នុង​ពេលដ៏ខ្លី​ខាងមុខ​ទេ

ការប្រកួត​កីឡាបាល់ទាត់​ពានរង្វាន់​​ពិភពលោក​ដាក់ចេញ​វិធានការ​ប្រឆាំង​ការ​រើសអើងជាលើកដំបូង
 
អត្ថបទ2018-06-08 15:28July 17 2018 19:12:55

ការប្រកួត​កីឡាបាល់ទាត់​ពានរង្វាន់​​ពិភពលោក​ដាក់ចេញ​វិធានការ​ប្រឆាំង​ការ​រើសអើងជាលើកដំបូង  

ការប្រកួត​កីឡាបាល់ទាត់​ពានរង្វាន់​​ពិភពលោក​ដាក់ចេញ​វិធានការ​ប្រឆាំង​ការ​រើសអើងជាលើកដំបូង

លោកត្រាំ​ ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ថ្លែងថា ​លោក​កំពុង​ពិចារណា​អញ្ជើញ​លោក ​Kim ​Jong-un​ មកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​
អត្ថបទ2018-06-08 15:11July 17 2018 19:12:55

លោកត្រាំ​ ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ថ្លែងថា ​លោក​កំពុង​ពិចារណា​អញ្ជើញ​លោក ​Kim ​Jong-un​ មកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​

លោកត្រាំ​ ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ថ្លែងថា ​លោក​កំពុង​ពិចារណា​អញ្ជើញ​លោក ​Kim ​Jong-un​ មកបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​

សន្និសីទកំពូលក្រុង Qingdao នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបានបង្ហាញ​ពី​ការចូលរួម​នៃ​ប្រទេស​ជាសមាជិក​ចំនួន​៨​លើ《រង្វង់មិត្តភក្តិ》​ដើម្បី​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​លើផ្ទៃ​អន្តរជាតិ​របស់ខ្លួន​
អត្ថបទ2018-06-08 15:09July 17 2018 19:12:55

សន្និសីទកំពូលក្រុង Qingdao នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបានបង្ហាញ​ពី​ការចូលរួម​នៃ​ប្រទេស​ជាសមាជិក​ចំនួន​៨​លើ《រង្វង់មិត្តភក្តិ》​ដើម្បី​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​លើផ្ទៃ​អន្តរជាតិ​របស់ខ្លួន​

សន្និសីទកំពូលក្រុង Qingdao នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបានបង្ហាញ​ពី​ការចូលរួម​នៃ​ប្រទេស​ជាសមាជិក​ចំនួន​៨​លើ《រង្វង់មិត្តភក្តិ》​ដើម្បី​បង្កើន​ឥទ្ធិពល​លើផ្ទៃ​អន្តរជាតិ​របស់ខ្លួន​

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2018-06-08 14:42July 17 2018 19:12:55

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា សង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវអនុស្សរណៈនៃការនយោគយល់គ្នាពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទ2018-06-08 14:42July 17 2018 19:12:55

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា សង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវអនុស្សរណៈនៃការនយោគយល់គ្នាពាក់ព័ន្ធ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា សង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តឲ្យបានល្អនូវអនុស្សរណៈនៃការនយោគយល់គ្នាពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2018-06-08 14:22July 17 2018 19:12:55

ព័ត៌មានពិភពលោក

សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក​​ស្នើ​ឡើង​នូវ​សំណើ​​​ស្តីពី​ការ​ដាក់​កំហិត​​​​​ទៅ​លើ​អំណាច​យក​ពន្ធ​គយ​របស់​ប្រធានាធិបតី
អត្ថបទ2018-06-07 16:25July 17 2018 19:12:55

សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក​​ស្នើ​ឡើង​នូវ​សំណើ​​​ស្តីពី​ការ​ដាក់​កំហិត​​​​​ទៅ​លើ​អំណាច​យក​ពន្ធ​គយ​របស់​ប្រធានាធិបតី

សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក​​ស្នើ​ឡើង​នូវ​សំណើ​​​ស្តីពី​ការ​ដាក់​កំហិត​​​​​ទៅ​លើ​អំណាច​យក​ពន្ធ​គយ​របស់​ប្រធានាធិបតី

“ស្មារតី​សៀងហៃ​”​នឹង​ដឹក​នាំ​អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃក្នុង​ការ​ចារ​ទំព័រ​ថ្មី​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​​
អត្ថបទ2018-06-07 16:24July 17 2018 19:12:55

“ស្មារតី​សៀងហៃ​”​នឹង​ដឹក​នាំ​អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃក្នុង​ការ​ចារ​ទំព័រ​ថ្មី​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​​

“ស្មារតី​សៀងហៃ​”​នឹង​ដឹក​នាំ​អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃក្នុង​ការ​ចារ​ទំព័រ​ថ្មី​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​​

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និងរដ្ឋាភិបាល​មីយ៉ាន់ម៉ា​បានចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដើម្បី​ជួយ​ជនភៀសខ្លួន​ដែលជា​ជនជាតិ ​Rohingya ​ឲ្យបាន​វិលត្រឡប់​មកស្រុក​កំណើត​វិញ​
អត្ថបទ2018-06-07 16:06July 17 2018 19:12:55

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និងរដ្ឋាភិបាល​មីយ៉ាន់ម៉ា​បានចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដើម្បី​ជួយ​ជនភៀសខ្លួន​ដែលជា​ជនជាតិ ​Rohingya ​ឲ្យបាន​វិលត្រឡប់​មកស្រុក​កំណើត​វិញ​

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និងរដ្ឋាភិបាល​មីយ៉ាន់ម៉ា​បានចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដើម្បី​ជួយ​ជនភៀសខ្លួន​ដែលជា​ជនជាតិ ​Rohingya ​ឲ្យបាន​វិលត្រឡប់​មកស្រុក​កំណើត​វិញ​

សិស្ស​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ចំនួន​៩​លាន​៧សែន​៥​ម៉ឺន​នាក់​ចូល​រួម​ប្រឡង​ចូល​សកលវិទ្យាល័យ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ
អត្ថបទ2018-06-07 15:54July 17 2018 19:12:55

សិស្ស​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ចំនួន​៩​លាន​៧សែន​៥​ម៉ឺន​នាក់​ចូល​រួម​ប្រឡង​ចូល​សកលវិទ្យាល័យ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

សិស្ស​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ចំនួន​៩​លាន​៧សែន​៥​ម៉ឺន​នាក់​ចូល​រួម​ប្រឡង​ចូល​សកលវិទ្យាល័យ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

< 1 ...26 27 28 29 30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ