ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ប្រទេស​ឥណ្ឌា ​ប្រទេស​អាស៊ី​កណ្តាល​ចំនួន​៥​និង​អាហ្វហ្កានីស្ថាន​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​តំបន់
អត្ថបទ2019-01-14 16:52February 23 2019 19:38:44

ប្រទេស​ឥណ្ឌា ​ប្រទេស​អាស៊ី​កណ្តាល​ចំនួន​៥​និង​អាហ្វហ្កានីស្ថាន​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​តំបន់

ប្រទេស​ឥណ្ឌា ​ប្រទេស​អាស៊ី​កណ្តាល​ចំនួន​៥​និង​អាហ្វហ្កានីស្ថាន​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​តំបន់

អត្រា​រួម​ចំណែក​នៃ​សហគ្រាស​ឯកជន​ចិន​ចំពោះ​កំណើន​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ​នាំ​ចូល​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​បាន​លើស​ពី​៥០ភាគ​រយ
អត្ថបទ2019-01-14 16:51February 23 2019 19:38:44

អត្រា​រួម​ចំណែក​នៃ​សហគ្រាស​ឯកជន​ចិន​ចំពោះ​កំណើន​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ​នាំ​ចូល​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​បាន​លើស​ពី​៥០ភាគ​រយ

អត្រា​រួម​ចំណែក​នៃ​សហគ្រាស​ឯកជន​ចិន​ចំពោះ​កំណើន​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ​នាំ​ចូល​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​បាន​លើស​ពី​៥០ភាគ​រយ

អ៊ីរ៉ង់​បដិសេធ​ថា​ខ្លួន​នឹង​ដក​ចេញ​ពី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នុយគ្លែអ៊ែរ​ ​អង្គការ​ថាមពល​បរិមាណូ​អ៊ីរ៉ង់​អះអាង​ថា​នឹង​ត្រៀម​ផលិត​ឥន្ធនៈ​នុយគ្លែអ៊ែរ​បែប​ថ្មី
អត្ថបទ2019-01-14 16:50February 23 2019 19:38:44

អ៊ីរ៉ង់​បដិសេធ​ថា​ខ្លួន​នឹង​ដក​ចេញ​ពី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នុយគ្លែអ៊ែរ​ ​អង្គការ​ថាមពល​បរិមាណូ​អ៊ីរ៉ង់​អះអាង​ថា​នឹង​ត្រៀម​ផលិត​ឥន្ធនៈ​នុយគ្លែអ៊ែរ​បែប​ថ្មី

អ៊ីរ៉ង់​បដិសេធ​ថា​ខ្លួន​នឹង​ដក​ចេញ​ពី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នុយគ្លែអ៊ែរ​ ​អង្គការ​ថាមពល​បរិមាណូ​អ៊ីរ៉ង់​អះអាង​ថា​នឹង​ត្រៀម​ផលិត​ឥន្ធនៈ​នុយគ្លែអ៊ែរ​បែប​ថ្មី

គម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលវិនិយោគដោយឯករាជ្យជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញអគ្គិសនីចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសប្រេស៊ីល
អត្ថបទ2019-01-14 16:11February 23 2019 19:38:44

គម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលវិនិយោគដោយឯករាជ្យជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញអគ្គិសនីចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសប្រេស៊ីល

គម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលវិនិយោគដោយឯករាជ្យជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញអគ្គិសនីចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសប្រេស៊ីល

ប្រទេសកាតានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈស្តីពីការពង្រីកការកសាងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅកាតា
អត្ថបទ2019-01-14 16:10February 23 2019 19:38:44

ប្រទេសកាតានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈស្តីពីការពង្រីកការកសាងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅកាតា

ប្រទេសកាតានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈស្តីពីការពង្រីកការកសាងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅកាតា

តំបន់​អភិរក្ស​ធម្មជាតិ​គ្រប់ប្រភេទ​របស់ចិន​បាន​កើនដល់​១ម៉ឺន​១ពាន់​៨រយ​កន្លែង​
អត្ថបទ2019-01-14 16:05February 23 2019 19:38:44

តំបន់​អភិរក្ស​ធម្មជាតិ​គ្រប់ប្រភេទ​របស់ចិន​បាន​កើនដល់​១ម៉ឺន​១ពាន់​៨រយ​កន្លែង​

តំបន់​អភិរក្ស​ធម្មជាតិ​គ្រប់ប្រភេទ​របស់ចិន​បាន​កើនដល់​១ម៉ឺន​១ពាន់​៨រយ​កន្លែង​

ប្រទេសចិននឹងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩
អត្ថបទ2019-01-14 15:54February 23 2019 19:38:44

ប្រទេសចិននឹងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

ប្រទេសចិននឹងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-01-14 15:53February 23 2019 19:38:44

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

ប្រទេសអេហ្ស៊ីបពន្យារពេលបីខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន
អត្ថបទ2019-01-14 15:47February 23 2019 19:38:44

ប្រទេសអេហ្ស៊ីបពន្យារពេលបីខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន

ប្រទេសអេហ្ស៊ីបពន្យារពេលបីខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន

សិក្ខាសាលា​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន​​ក្រោម​ប្រធានបទ​”​បម្រែបម្រួល​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​៤០​ឆ្នាំ​របស់​ប្រទេសចិន​ក្នុង​ខ្សែចក្ខុ​សិង្ហបុរី”​​បានបិទ​បញ្ចប់​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​
អត្ថបទ2019-01-14 15:16February 23 2019 19:38:44

សិក្ខាសាលា​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន​​ក្រោម​ប្រធានបទ​”​បម្រែបម្រួល​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​៤០​ឆ្នាំ​របស់​ប្រទេសចិន​ក្នុង​ខ្សែចក្ខុ​សិង្ហបុរី”​​បានបិទ​បញ្ចប់​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​

សិក្ខាសាលា​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន​​ក្រោម​ប្រធានបទ​”​បម្រែបម្រួល​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​៤០​ឆ្នាំ​របស់​ប្រទេសចិន​ក្នុង​ខ្សែចក្ខុ​សិង្ហបុរី”​​បានបិទ​បញ្ចប់​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​

សកម្មភាព​ក្បួន​រថយន្ត​មិត្តភាព​រវាង​ថៃនិង​ចិន​លើកទី​ ២ ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេសចរណ៍​នៅ​ភាគ​កណ្តាល​ប្រទេស​ថៃ​
អត្ថបទ2019-01-14 15:15February 23 2019 19:38:44

សកម្មភាព​ក្បួន​រថយន្ត​មិត្តភាព​រវាង​ថៃនិង​ចិន​លើកទី​ ២ ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេសចរណ៍​នៅ​ភាគ​កណ្តាល​ប្រទេស​ថៃ​

សកម្មភាព​ក្បួន​រថយន្ត​មិត្តភាព​រវាង​ថៃនិង​ចិន​លើកទី​ ២ ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេសចរណ៍​នៅ​ភាគ​កណ្តាល​ប្រទេស​ថៃ​

ប្រទេស​ហ្ស៊កដានី​និង​អេហ្ស៊ីប​រំលឹក​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ការពារ​សិទ្ធិនិង​ផល​ប្រយោជន៍​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ប្រជាជន​ប៉ាឡេស្ទីន
អត្ថបទ2019-01-14 15:14February 23 2019 19:38:44

ប្រទេស​ហ្ស៊កដានី​និង​អេហ្ស៊ីប​រំលឹក​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ការពារ​សិទ្ធិនិង​ផល​ប្រយោជន៍​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ប្រជាជន​ប៉ាឡេស្ទីន

ប្រទេស​ហ្ស៊កដានី​និង​អេហ្ស៊ីប​រំលឹក​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ការពារ​សិទ្ធិនិង​ផល​ប្រយោជន៍​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ប្រជាជន​ប៉ាឡេស្ទីន

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-01-14 15:09February 23 2019 19:38:44

ព័ត៌មានពិភពលោក

មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​​ខ្សែក្រវាត់មួយ​ផ្លូវមួយ​ដំបូងបង្អស់​របស់​អេហ្ស៊ីប​បាន​បង្កើតឡើង​
អត្ថបទ2019-01-14 15:03February 23 2019 19:38:44

មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​​ខ្សែក្រវាត់មួយ​ផ្លូវមួយ​ដំបូងបង្អស់​របស់​អេហ្ស៊ីប​បាន​បង្កើតឡើង​

មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​​​ខ្សែក្រវាត់មួយ​ផ្លូវមួយ​ដំបូងបង្អស់​របស់​អេហ្ស៊ីប​បាន​បង្កើតឡើង​

ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលនៃប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ លើសពី ៣០ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន
អត្ថបទ2019-01-14 11:24February 23 2019 19:38:44

ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលនៃប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ លើសពី ៣០ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលនៃប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ លើសពី ៣០ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបិទទ្វាររយៈពេលយូរបំផុតក្នុងប្រវតិ្តសាស្ត្រ
អត្ថបទ2019-01-13 14:44February 23 2019 19:38:44

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបិទទ្វាររយៈពេលយូរបំផុតក្នុងប្រវតិ្តសាស្ត្រ

គិតរហូតដល់ម៉ោងសូន្យថ្ងៃទី ១២ ខែមករា តាមម៉ោងក្នុងតំបន់ ការបិទទ្វារនៃស្ថាប័នមួយចំនួននៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្តើមពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨មកបានឈានចូលថ្ងៃទី ២២ ប្រការនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបិទទ្វាររយៈពេលយូរបំផុតក្នុងប្រវតិ្តសាស្ត្រ ។

< 1 ...26 27 28 29 30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ