ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2017-10-28 16:13November 24 2017 17:08:53

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2017-10-28 16:12November 24 2017 17:08:53

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

អគ្គ​កុងស៊ុល​ចិន​ប្រចាំនៅ​ក្រុង​Calcutta​រៀបចំ​ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​ដើម្បី​ធ្វើការ​ឧទ្ទេសនាម​អំពី​សភាពការណ៍​របស់​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​ ១៩ 
អត្ថបទ2017-10-28 16:11November 24 2017 17:08:53

អគ្គ​កុងស៊ុល​ចិន​ប្រចាំនៅ​ក្រុង​Calcutta​រៀបចំ​ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​ដើម្បី​ធ្វើការ​ឧទ្ទេសនាម​អំពី​សភាពការណ៍​របស់​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​ ១៩ 

អគ្គ​កុងស៊ុល​ចិន​ប្រចាំនៅ​ក្រុង​Calcutta​រៀបចំ​ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​ដើម្បី​ធ្វើការ​ឧទ្ទេសនាម​អំពី​សភាពការណ៍​របស់​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​ ១៩ 

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​​ចិនប្រចាំនៅ​ប្រទេសគុយបា​​ធ្វើការ​ប្រជុំ​សំណេះ​សំណាលជា​​មួយ​តំណាង​នៃ​សហគ្រាស​ចិន​នៅ​គុយបា​អំពី​ការ​សិក្សា​​ស្វែង​យល់និង​អនុវត្ត​​តាម​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​លើកទី ១៩
អត្ថបទ2017-10-28 16:10November 24 2017 17:08:53

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​​ចិនប្រចាំនៅ​ប្រទេសគុយបា​​ធ្វើការ​ប្រជុំ​សំណេះ​សំណាលជា​​មួយ​តំណាង​នៃ​សហគ្រាស​ចិន​នៅ​គុយបា​អំពី​ការ​សិក្សា​​ស្វែង​យល់និង​អនុវត្ត​​តាម​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​លើកទី ១៩

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​​ចិនប្រចាំនៅ​ប្រទេសគុយបា​​ធ្វើការ​ប្រជុំ​សំណេះ​សំណាលជា​​មួយ​តំណាង​នៃ​សហគ្រាស​ចិន​នៅ​គុយបា​អំពី​ការ​សិក្សា​​ស្វែង​យល់និង​អនុវត្ត​​ដោយស៊ីជម្រៅ​តាម​ស្មារតី​នៃ​សមាជ​បក្សកុម្មនុយនិស្ត​ចិន​លើកទី ១៩

ភាគី​ចិន​បញ្ជាក់ថា​ នឹង​បន្ត​សកម្ម​ចូលរួម​ប្រតិបត្តិការ​ការពារ​នាវាចរណ៍​នៅ​​ឈូង​សមុទ្រ​អាដិន​និង​​​​លំហសមុទ្រសូម៉ាលី
អត្ថបទ2017-10-28 16:08November 24 2017 17:08:53

ភាគី​ចិន​បញ្ជាក់ថា​ នឹង​បន្ត​សកម្ម​ចូលរួម​ប្រតិបត្តិការ​ការពារ​នាវាចរណ៍​នៅ​​ឈូង​សមុទ្រ​អាដិន​និង​​​​លំហសមុទ្រសូម៉ាលី

ភាគី​ចិន​បញ្ជាក់ថា​ នឹង​បន្ត​សកម្ម​ចូលរួម​ប្រតិបត្តិការ​ការពារ​នាវាចរណ៍​នៅ​​ឈូង​សមុទ្រ​អាដិន​និង​​​​លំហសមុទ្រសូម៉ាលី

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​ការ​យក​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្សក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​នឹង​ចម្លងចូល​ទៅក្នុង​លក្ខន្តិកៈ​បក្សថា​ បង្ហាញពី​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​និង​ទំនុក​ចិត្ត​
អត្ថបទ2017-10-27 17:04November 24 2017 17:08:53

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​ការ​យក​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្សក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​នឹង​ចម្លងចូល​ទៅក្នុង​លក្ខន្តិកៈ​បក្សថា​ បង្ហាញពី​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​និង​ទំនុក​ចិត្ត​

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​ការ​យក​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្សក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​នឹង​ចម្លងចូល​ទៅក្នុង​លក្ខន្តិកៈ​បក្សថា​ បង្ហាញពី​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​និង​ទំនុក​ចិត្ត​

អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​លើកទី​១៩​ដោយ​បាន​អញ្ជើញ​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​បកស្រាយ​របាយការណ៍​
អត្ថបទ2017-10-27 17:00November 24 2017 17:08:53

អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​លើកទី​១៩​ដោយ​បាន​អញ្ជើញ​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​បកស្រាយ​របាយការណ៍​

អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​បើក​ធ្វើ​សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជ​លើកទី​១៩​ដោយ​បាន​អញ្ជើញ​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​បកស្រាយ​របាយការណ៍​

លោកស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​សន្ទនា​តាម​ទូរសព័្ទ​ជាមួយ​លោក​ភូទីន​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​តាម​ការណាត់​
អត្ថបទ2017-10-27 16:58November 24 2017 17:08:53

លោកស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​សន្ទនា​តាម​ទូរសព័្ទ​ជាមួយ​លោក​ភូទីន​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​តាម​ការណាត់​

លោកស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​សន្ទនា​តាម​ទូរសព័្ទ​ជាមួយ​លោក​ភូទីន​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​តាម​ការណាត់​

លោក​Duterte​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ឆាងវ៉ានឈួន​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ចិន​
អត្ថបទ2017-10-27 16:56November 24 2017 17:08:53

លោក​Duterte​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ឆាងវ៉ានឈួន​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ចិន​

លោក​Duterte​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ជួប​សន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ឆាងវ៉ានឈួន​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ចិន​

កងទ័ព​រដ្ឋាភិបាល​អ៊ីរ៉ាក់​បំផុស​ការ​វាយ​ប្រហារ​វគ្គ​ថ្មី​ទៅ​លើ​កម្លាំង​សេសសល់​នៃ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម
អត្ថបទ2017-10-27 16:07November 24 2017 17:08:53

កងទ័ព​រដ្ឋាភិបាល​អ៊ីរ៉ាក់​បំផុស​ការ​វាយ​ប្រហារ​វគ្គ​ថ្មី​ទៅ​លើ​កម្លាំង​សេសសល់​នៃ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម

កងទ័ព​រដ្ឋាភិបាល​អ៊ីរ៉ាក់​បំផុស​ការ​វាយ​ប្រហារ​វគ្គ​ថ្មី​ទៅ​លើ​កម្លាំង​សេសសល់​នៃ​អង្គការ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម

អង្គការ​ណាតូ​និង​រុស្ស៊ី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​យោធា​និង​សន្តិសុខ
អត្ថបទ2017-10-27 16:06November 24 2017 17:08:53

អង្គការ​ណាតូ​និង​រុស្ស៊ី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​យោធា​និង​សន្តិសុខ

អង្គការ​ណាតូ​និង​រុស្ស៊ី​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​យោធា​និង​សន្តិសុខ

ប្រទេស​ចិន​និង​សមាគម​អាស៊ាន​នឹង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​រួម​គ្នា​ក្នុង​ពេល​សមរម្យ​តាម​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា
អត្ថបទ2017-10-27 16:06November 24 2017 17:08:53

ប្រទេស​ចិន​និង​សមាគម​អាស៊ាន​នឹង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​រួម​គ្នា​ក្នុង​ពេល​សមរម្យ​តាម​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា

ប្រទេស​ចិន​និង​សមាគម​អាស៊ាន​នឹង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​រួម​គ្នា​ក្នុង​ពេល​សមរម្យ​តាម​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ព័ត៌មាន​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ចិន​ថ្លែង​ថា​ភាគី​ចិន​នឹង​សកម្ម​បង្កបង្កើត​វេទិកា​ថ្មី​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​យោធា​អន្តរជាតិ
អត្ថបទ2017-10-27 16:05November 24 2017 17:08:53

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ព័ត៌មាន​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ចិន​ថ្លែង​ថា​ភាគី​ចិន​នឹង​សកម្ម​បង្កបង្កើត​វេទិកា​ថ្មី​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​យោធា​អន្តរជាតិ

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ព័ត៌មាន​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ចិន​ថ្លែង​ថា​ភាគី​ចិន​នឹង​សកម្ម​បង្កបង្កើត​វេទិកា​ថ្មី​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​យោធា​អន្តរជាតិ

លោក​ Khamenei ​ថ្លែងថា​ វិធីសម្ងាត់​ដែល​អ៊ីរ៉ាក់​គាំពារ​បូរណភាព​ដែនដី​គឺ​សាមគ្គីភាព​
អត្ថបទ2017-10-27 16:02November 24 2017 17:08:53

លោក​ Khamenei ​ថ្លែងថា​ វិធីសម្ងាត់​ដែល​អ៊ីរ៉ាក់​គាំពារ​បូរណភាព​ដែនដី​គឺ​សាមគ្គីភាព​

លោក​ Khamenei ​ថ្លែងថា​ វិធីសម្ងាត់​ដែល​អ៊ីរ៉ាក់​គាំពារ​បូរណភាព​ដែនដី​គឺ​សាមគ្គីភាព​

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រកាស​អនុវត្ត​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ទៅលើ​បុគ្គល​និង​អង្គការ​មួយចំនួន​របស់​កូរ៉េខាងជើង​
អត្ថបទ2017-10-27 16:01November 24 2017 17:08:53

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រកាស​អនុវត្ត​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ទៅលើ​បុគ្គល​និង​អង្គការ​មួយចំនួន​របស់​កូរ៉េខាងជើង​

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រកាស​អនុវត្ត​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ទៅលើ​បុគ្គល​និង​អង្គការ​មួយចំនួន​របស់​កូរ៉េខាងជើង​

< 1 ...26 27 28 29 30
2017APEC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ