ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-18 16:06January 25 2021 06:14:01

ព័ត៌មានពិភពលោក

អ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំ
អត្ថបទ2019-12-18 15:49January 25 2021 06:14:01

អ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំ

អ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំ

ប្រទេស​ចិន​ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅខៀវ​ទី​១​ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​អេកូឡូស៊ី
អត្ថបទ2019-12-18 15:49January 25 2021 06:14:01

ប្រទេស​ចិន​ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅខៀវ​ទី​១​ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​អេកូឡូស៊ី

ប្រទេស​ចិន​ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅខៀវ​ទី​១​ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​អេកូឡូស៊ី

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-12-18 15:26January 25 2021 06:14:01

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

លោក António Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
អត្ថបទ2019-12-18 15:21January 25 2021 06:14:01

លោក António Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ

លោក António Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ 
អត្ថបទ2019-12-18 11:11January 25 2021 06:14:01

ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ 

ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ 

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ធំបំផុតរបស់អ៊ីតាលីធ្វើបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយអគ្គនាយកនៃអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន
អត្ថបទ2019-12-18 11:01January 25 2021 06:14:01

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ធំបំផុតរបស់អ៊ីតាលីធ្វើបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយអគ្គនាយកនៃអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ធំបំផុតរបស់អ៊ីតាលីធ្វើបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយអគ្គនាយកនៃអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន

ប៉ុស្តិ៍កីឡាCCTVនៃ​អគ្គស្ថានីយ៍វិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍ចិន​បើក​ដំណើរការ​នៅ​តំបន់​ចិន​ម៉ាកាវ
អត្ថបទ2019-12-18 11:01January 25 2021 06:14:01

ប៉ុស្តិ៍កីឡាCCTVនៃ​អគ្គស្ថានីយ៍វិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍ចិន​បើក​ដំណើរការ​នៅ​តំបន់​ចិន​ម៉ាកាវ

ប៉ុស្តិ៍កីឡាCCTVនៃ​អគ្គស្ថានីយ៍វិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍ចិន​បើក​ដំណើរការ​នៅ​តំបន់​ចិន​ម៉ាកាវ

មនុស្សរាប់សែននាក់នៃប្រទេសបារាំងដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីតវ៉ាចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់របបចូលនិវត្តន៍
អត្ថបទ2019-12-18 10:42January 25 2021 06:14:01

មនុស្សរាប់សែននាក់នៃប្រទេសបារាំងដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីតវ៉ាចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់របបចូលនិវត្តន៍

មនុស្សរាប់សែននាក់នៃប្រទេសបារាំងដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីតវ៉ាចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់របបចូលនិវត្តន៍

ក្រុមហ៊ុនBoeingប្រកាសផ្អាកផលិតយន្តហោះស៊េរី737MAX
អត្ថបទ2019-12-17 17:57January 25 2021 06:14:01

ក្រុមហ៊ុនBoeingប្រកាសផ្អាកផលិតយន្តហោះស៊េរី737MAX

ក្រុមហ៊ុនBoeingប្រកាសផ្អាកផលិតយន្តហោះស៊េរី737MAX

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-17 17:56January 25 2021 06:14:01

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

សន្និសីទនៃប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៨ បានបើកធ្វើនៅអាប៊ុយដាប៊ី
អត្ថបទ2019-12-17 17:55January 25 2021 06:14:01

សន្និសីទនៃប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៨ បានបើកធ្វើនៅអាប៊ុយដាប៊ី

សន្និសីទនៃប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៨ បានបើកធ្វើនៅអាប៊ុយដាប៊ី

តម្លៃហ៊ុនក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនអង់គ្លេសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកល
អត្ថបទ2019-12-17 16:47January 25 2021 06:14:01

តម្លៃហ៊ុនក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនអង់គ្លេសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកល

តម្លៃហ៊ុនក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនអង់គ្លេសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកល

របាយការណ៍​បង្ហាញ​ថា​បរិយាកាស​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​សហគ្រាស​ឆ្នាំ​២០១៩ត្រូវ​កែ​លម្អ​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត
អត្ថបទ2019-12-17 16:33January 25 2021 06:14:01

របាយការណ៍​បង្ហាញ​ថា​បរិយាកាស​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​សហគ្រាស​ឆ្នាំ​២០១៩ត្រូវ​កែ​លម្អ​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត

របាយការណ៍​បង្ហាញ​ថា​បរិយាកាស​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​សហគ្រាស​ឆ្នាំ​២០១៩ត្រូវ​កែ​លម្អ​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-12-17 16:14January 25 2021 06:14:01

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

កិច្ចចរចាអំពីអាកាសធាតុមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់កុំឱ្យបោះបង់ចោល
អត្ថបទ2019-12-17 16:13January 25 2021 06:14:01

កិច្ចចរចាអំពីអាកាសធាតុមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់កុំឱ្យបោះបង់ចោល

កិច្ចចរចាអំពីអាកាសធាតុមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់កុំឱ្យបោះបង់ចោល

< 1 ...23 24 25 26 27 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ