ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោកវ៉ាងយីសន្ទនាទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី
អត្ថបទ2019-12-19 15:36January 25 2021 05:24:16

លោកវ៉ាងយីសន្ទនាទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី

លោកវ៉ាងយីសន្ទនាទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2019-12-19 15:32January 25 2021 05:24:16

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ​ទូទាំង​ប្រទេស​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​ឆ្នាំ​២០២០នឹង​ឡើង​ដល់​ប្រហែល​៣ពាន់លាននាក់
អត្ថបទ2019-12-19 15:31January 25 2021 05:24:16

ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ​ទូទាំង​ប្រទេស​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​ឆ្នាំ​២០២០នឹង​ឡើង​ដល់​ប្រហែល​៣ពាន់លាននាក់

ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​អ្នក​ដំណើរ​ទូទាំង​ប្រទេស​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​ឆ្នាំ​២០២០នឹង​ឡើង​ដល់​ប្រហែល​៣ពាន់លាននាក់

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-19 15:26January 25 2021 05:24:16

ព័ត៌មានពិភពលោក

ភាគឦសានប្រទេសស៊ីរីកើតមានករណីវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែក បណ្តាលឱ្យមនុស្ស ៥ នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
អត្ថបទ2019-12-19 15:21January 25 2021 05:24:16

ភាគឦសានប្រទេសស៊ីរីកើតមានករណីវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែក បណ្តាលឱ្យមនុស្ស ៥ នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត

ភាគឦសានប្រទេសស៊ីរីកើតមានករណីវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែក បណ្តាលឱ្យមនុស្ស ៥ នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Chui Sai Onប្រធានរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ
អត្ថបទ2019-12-19 10:34January 25 2021 05:24:16

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Chui Sai Onប្រធានរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Chui Sai Onប្រធានរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ថ្លែងថា ​ការ​វិលត្រឡប់មក​កាន់​មាតុប្រទេស​​របស់​ម៉ាកាវ​បង្ហាញឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដ៏​ជោគជ័យ​នៃ​គោលការណ៍​“ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ”
អត្ថបទ2019-12-19 10:24January 25 2021 05:24:16

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ថ្លែងថា ​ការ​វិលត្រឡប់មក​កាន់​មាតុប្រទេស​​របស់​ម៉ាកាវ​បង្ហាញឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដ៏​ជោគជ័យ​នៃ​គោលការណ៍​“ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ”

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ថ្លែងថា ​ការ​វិលត្រឡប់មក​កាន់​មាតុប្រទេស​ក្នុង​រយៈពេល​២០ឆ្នាំ​របស់​ម៉ាកាវ​បង្ហាញឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដ៏​ជោគជ័យ​នៃ​គោលការណ៍​“ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ”

អង្គទូតចិនប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងការិយាល័យកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់ម៉ាកាវប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបអបអរសាទរខួបគម្រប់២០ឆ្នាំនៃការដែលតំបន់ម៉ាកាវវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ
អត្ថបទ2019-12-19 10:20January 25 2021 05:24:16

អង្គទូតចិនប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងការិយាល័យកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់ម៉ាកាវប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបអបអរសាទរខួបគម្រប់២០ឆ្នាំនៃការដែលតំបន់ម៉ាកាវវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

អង្គទូតចិនប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងការិយាល័យកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់ម៉ាកាវប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបអបអរសាទរខួបគម្រប់២០ឆ្នាំនៃការដែលតំបន់ម៉ាកាវវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

ការប្រកាន់ខ្ជាប់ចំនួន ៣ ជំរុញឱ្យការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរដ៏មានលក្ខណៈពិសេសម៉ាកាវដំណើរការដោយស្ថិរភាពនិងវែងឆ្ងាយ
អត្ថបទ2019-12-19 10:02January 25 2021 05:24:16

ការប្រកាន់ខ្ជាប់ចំនួន ៣ ជំរុញឱ្យការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរដ៏មានលក្ខណៈពិសេសម៉ាកាវដំណើរការដោយស្ថិរភាពនិងវែងឆ្ងាយ

ការប្រកាន់ខ្ជាប់ចំនួន ៣ ជំរុញឱ្យការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរដ៏មានលក្ខណៈពិសេសម៉ាកាវដំណើរការដោយស្ថិរភាពនិងវែងឆ្ងាយ

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនថ្លែងថា សមិទ្ធផលនៃតំបន់ម៉ាកាវគួរឱ្យមានមោទនភាព
អត្ថបទ2019-12-18 17:36January 25 2021 05:24:16

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនថ្លែងថា សមិទ្ធផលនៃតំបន់ម៉ាកាវគួរឱ្យមានមោទនភាព

លោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនថ្លែងថា សមិទ្ធផលនៃតំបន់ម៉ាកាវគួរឱ្យមានមោទនភាព

រដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២០
អត្ថបទ2019-12-18 17:14January 25 2021 05:24:16

រដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២០

រដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២០

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញទៅដល់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ
អត្ថបទ2019-12-18 17:03January 25 2021 05:24:16

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញទៅដល់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញទៅដល់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ

កងទ័ពជើងទឹកនៃរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅមហាសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
អត្ថបទ2019-12-18 16:42January 25 2021 05:24:16

កងទ័ពជើងទឹកនៃរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅមហាសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ

កងទ័ពជើងទឹកនៃរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅមហាសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ

សភាជាន់ទាបអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចជុំវិញមាត្រាស្តីពីបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំ ពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ
អត្ថបទ2019-12-18 16:39January 25 2021 05:24:16

សភាជាន់ទាបអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចជុំវិញមាត្រាស្តីពីបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំ ពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ

សភាជាន់ទាបអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចជុំវិញមាត្រាស្តីពីបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំ ពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ

ក្រសួងការបរទេសចិនរំពឹងថាបណ្តាប្រទេសនានាផ្សេងទៀតក៏អាចផ្តល់បរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏បើកទូលាយ យុត្តិធម៌និងមិនរើសអើងដល់សហគ្រាសចិនដែរ
អត្ថបទ2019-12-18 16:08January 25 2021 05:24:16

ក្រសួងការបរទេសចិនរំពឹងថាបណ្តាប្រទេសនានាផ្សេងទៀតក៏អាចផ្តល់បរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏បើកទូលាយ យុត្តិធម៌និងមិនរើសអើងដល់សហគ្រាសចិនដែរ

ក្រសួងការបរទេសចិនរំពឹងថាបណ្តាប្រទេសនានាផ្សេងទៀតក៏អាចផ្តល់បរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏បើកទូលាយ យុត្តិធម៌និងមិនរើសអើងដល់សហគ្រាសចិនដែរ

< 1 ...22 23 24 25 26 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ