ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោក ស៊ីជីនភីង ថែ្លងថា ម៉ាកាវតែងតែក្តាប់ជាប់ជានិច្ចនូវទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនៃគោលនយោបាយ“ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”
អត្ថបទ2019-12-20 14:53January 25 2021 06:58:35

លោក ស៊ីជីនភីង ថែ្លងថា ម៉ាកាវតែងតែក្តាប់ជាប់ជានិច្ចនូវទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនៃគោលនយោបាយ“ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”

លោក ស៊ីជីនភីង ថែ្លងថា ម៉ាកាវតែងតែក្តាប់ជាប់ជានិច្ចនូវទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនៃគោលនយោបាយ"ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ"

អង្គភាពប្រឆាំងនឹងថ្នាំជំនួយកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងជុំវិញបម្រាមហាមឃាត់មិនឱ្យចូលរួមការប្រកួតកីឡារយៈពេល៤ឆ្នាំ
អត្ថបទ2019-12-20 13:48January 25 2021 06:58:35

អង្គភាពប្រឆាំងនឹងថ្នាំជំនួយកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងជុំវិញបម្រាមហាមឃាត់មិនឱ្យចូលរួមការប្រកួតកីឡារយៈពេល៤ឆ្នាំ

អង្គភាពប្រឆាំងនឹងថ្នាំជំនួយកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងជុំវិញបម្រាមហាមឃាត់មិនឱ្យចូលរួមការប្រកួតកីឡារយៈពេល៤ឆ្នាំ

អង់គ្លេសរៀបចំដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិការ​ហោះហើរ​ទៅ​កាន់ទី​ក្រុង​អេហ្ស៊ីបSharm el Sheikhឡើងវិញ
អត្ថបទ2019-12-20 13:47January 25 2021 06:58:35

អង់គ្លេសរៀបចំដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិការ​ហោះហើរ​ទៅ​កាន់ទី​ក្រុង​អេហ្ស៊ីបSharm el Sheikhឡើងវិញ

អង់គ្លេសរៀបចំដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិការ​ហោះហើរ​ទៅ​កាន់ទី​ក្រុង​អេហ្ស៊ីបSharm el Sheikhឡើងវិញ

លោកស៊ី ជីនភីងលើកឡើងពីការរំពឹងទុក ៤ ចំណុចអំពីការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ម៉ាកាវនាពេលអនាគត
អត្ថបទ2019-12-20 13:22January 25 2021 06:58:35

លោកស៊ី ជីនភីងលើកឡើងពីការរំពឹងទុក ៤ ចំណុចអំពីការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ម៉ាកាវនាពេលអនាគត

លោកស៊ី ជីនភីងលើកឡើងពីការរំពឹងទុក ៤ ចំណុចអំពីការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ម៉ាកាវនាពេលអនាគត

ក្រសួងការបរទេសចិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំរវាងចិន ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលើកទី ៨
អត្ថបទ2019-12-20 12:29January 25 2021 06:58:35

ក្រសួងការបរទេសចិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំរវាងចិន ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលើកទី ៨

ក្រសួងការបរទេសចិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំរវាងចិន ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលើកទី ៨

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា តំបន់ម៉ាកាវបានបង្កើនការរ៉ាប់រងលើបេសកកម្មអនុវត្តគោលនយោបាយ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”ជាប់រហូតមក
អត្ថបទ2019-12-20 11:55January 25 2021 06:58:35

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា តំបន់ម៉ាកាវបានបង្កើនការរ៉ាប់រងលើបេសកកម្មអនុវត្តគោលនយោបាយ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”ជាប់រហូតមក

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា តំបន់ម៉ាកាវបានបង្កើនការរ៉ាប់រងលើបេសកកម្មអនុវត្តគោលនយោបាយ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”ជាប់រហូតមក

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា ​ការ​ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ​ជំនឿចិត្ត​លើ​គោលនយោបាយ​“ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ”ដោយ​មិនងាករេ​គឺ​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​ជោគជ័យ​របស់​ម៉ាកាវ
អត្ថបទ2019-12-20 11:23January 25 2021 06:58:35

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា ​ការ​ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ​ជំនឿចិត្ត​លើ​គោលនយោបាយ​“ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ”ដោយ​មិនងាករេ​គឺ​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​ជោគជ័យ​របស់​ម៉ាកាវ

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា ​ការ​ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ​ជំនឿចិត្ត​លើ​គោលនយោបាយ​“ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ”ដោយ​មិនងាករេ​គឺ​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​ជោគជ័យ​របស់​ម៉ាកាវ

សន្និសីទលើកទី ៣ នៃវេទិកាក្រុងប៉ារីសអំពីខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវធ្វើឡើងនៅទីចាត់ការទូទៅនៃអង្គការយូណេស្កូអង្គការសហប្រជាជាតិ
អត្ថបទ2019-12-20 11:07January 25 2021 06:58:35

សន្និសីទលើកទី ៣ នៃវេទិកាក្រុងប៉ារីសអំពីខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវធ្វើឡើងនៅទីចាត់ការទូទៅនៃអង្គការយូណេស្កូអង្គការសហប្រជាជាតិ

សន្និសីទលើកទី ៣ នៃវេទិកាក្រុងប៉ារីសអំពីខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវធ្វើឡើងនៅទីចាត់ការទូទៅនៃអង្គការយូណេស្កូអង្គការសហប្រជាជាតិ

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសចិនវិញ ម៉ាកាវបានត្រួសត្រាយនិម្មាបនកម្មអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
អត្ថបទ2019-12-20 11:06January 25 2021 06:58:35

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសចិនវិញ ម៉ាកាវបានត្រួសត្រាយនិម្មាបនកម្មអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

លោកស៊ីជីនភីងថ្លែងថា បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសចិនវិញ ម៉ាកាវបានត្រួសត្រាយនិម្មាបនកម្មអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

លោក Xu Qiliang និងលោក Wei Fenghe ជួបពិភាក្សាការងារដោយឡែកពីគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុន
អត្ថបទ2019-12-19 15:52January 25 2021 06:58:35

លោក Xu Qiliang និងលោក Wei Fenghe ជួបពិភាក្សាការងារដោយឡែកពីគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុន

លោក Xu Qiliang និងលោក Wei Fenghe ជួបពិភាក្សាការងារដោយឡែកពីគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុន

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះភាគីអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដោយផ្តេសផ្តាស
អត្ថបទ2019-12-19 15:38January 25 2021 06:58:35

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះភាគីអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដោយផ្តេសផ្តាស

ក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះភាគីអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដោយផ្តេសផ្តាស

មជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងតំបន់ហុងកុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុសអំពីសុន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិន 
អត្ថបទ2019-12-19 15:37January 25 2021 06:58:35

មជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងតំបន់ហុងកុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុសអំពីសុន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិន 

មជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងតំបន់ហុងកុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុសអំពីសុន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិន ដោយបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយជោគជ័យនូវគោលការណ៍ “ ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ “នៅតំបន់ម៉ាកាវ

ប្រទេសបូលីវីចេញដីការចាប់ខ្លួនលោក Evo Morales អតីតប្រធានាធិបតីបូលីវីដែលលាលែងចេញពីតំណែង
អត្ថបទ2019-12-19 15:36January 25 2021 06:58:35

ប្រទេសបូលីវីចេញដីការចាប់ខ្លួនលោក Evo Morales អតីតប្រធានាធិបតីបូលីវីដែលលាលែងចេញពីតំណែង

ប្រទេសបូលីវីចេញដីការចាប់ខ្លួនលោក Evo Morales អតីតប្រធានាធិបតីបូលីវីដែលលាលែងចេញពីតំណែង

< 1 ...21 22 23 24 25 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ