ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ប្រធានគណបក្សសេ្នហាជាតិតួកគី ថែ្លងថា ឧបាយកលរបស់អាមេរិកដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រាកដជានឹងទទួលបរាជ័យមិនខាន
អត្ថបទ2019-12-22 15:34December 03 2020 09:55:37

ប្រធានគណបក្សសេ្នហាជាតិតួកគី ថែ្លងថា ឧបាយកលរបស់អាមេរិកដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រាកដជានឹងទទួលបរាជ័យមិនខាន

ប្រធានគណបក្សសេ្នហាជាតិតួកគី ថែ្លងថា ឧបាយកលរបស់អាមេរិកដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រាកដជានឹងទទួលបរាជ័យមិនខាន

ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបើកធ្វើជំនួបសន្ទនានៃតំណាងពិសេសស្តីពីបញ្ហាព្រំដែន
អត្ថបទ2019-12-22 15:11December 03 2020 09:55:37

ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបើកធ្វើជំនួបសន្ទនានៃតំណាងពិសេសស្តីពីបញ្ហាព្រំដែន

ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបើកធ្វើជំនួបសន្ទនានៃតំណាងពិសេសស្តីពីបញ្ហាព្រំដែន

សាធារណមតិហុងកុងថែ្លងថា សុន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ីជីនភីង នៅម៉ាកាវនឹងផ្តល់នូវកម្លាំងនិងទំនុកចិត្តដល់ហុងកុងក្នុងការចេញផុតពីស្ថានភាពលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អត្ថបទ2019-12-22 15:10December 03 2020 09:55:37

សាធារណមតិហុងកុងថែ្លងថា សុន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ីជីនភីង នៅម៉ាកាវនឹងផ្តល់នូវកម្លាំងនិងទំនុកចិត្តដល់ហុងកុងក្នុងការចេញផុតពីស្ថានភាពលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

សាធារណមតិហុងកុងថែ្លងថា សុន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានរដ្ឋចិន ស៊ីជីនភីង នៅម៉ាកាវនឹងផ្តល់នូវកម្លាំងនិងទំនុកចិត្តដល់ហុងកុងក្នុងការចេញផុតពីស្ថានភាពលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

សភាជាន់ទាបនៃអង់គ្លេសអនុម័តជាគោលការណ៍មិនឱ្យពន្យារអន្តរកាលសម្រាប់ការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរុបឡើយ
អត្ថបទ2019-12-21 15:26December 03 2020 09:55:37

សភាជាន់ទាបនៃអង់គ្លេសអនុម័តជាគោលការណ៍មិនឱ្យពន្យារអន្តរកាលសម្រាប់ការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរុបឡើយ

សភាជាន់ទាបនៃអង់គ្លេសអនុម័តជាគោលការណ៍មិនឱ្យពន្យារអន្តរកាលសម្រាប់ការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរុបឡើយ

លោក អាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់
អត្ថបទ2019-12-21 15:04December 03 2020 09:55:37

លោក អាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់

លោក អាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក ត្រាំ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-21 15:04December 03 2020 09:55:37

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក ត្រាំ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក ត្រាំ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

ប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញឱ្យគោលនយោបាយ “ ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ “បន្តអនុវត្តដោយជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត
អត្ថបទ2019-12-21 14:55December 03 2020 09:55:37

ប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញឱ្យគោលនយោបាយ “ ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ “បន្តអនុវត្តដោយជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត

ប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញឱ្យគោលនយោបាយ “ ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ “បន្តអនុវត្តដោយជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2019-12-21 14:49December 03 2020 09:55:37

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

ប្រទេសចំនួន ៦ នៅតាមឡានឆាង-មេគង្គនឹងរួមគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនធានទឹកនៅទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ
អត្ថបទ2019-12-20 16:33December 03 2020 09:55:37

ប្រទេសចំនួន ៦ នៅតាមឡានឆាង-មេគង្គនឹងរួមគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនធានទឹកនៅទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ

ប្រទេសចំនួន ៦ នៅតាមឡានឆាង-មេគង្គនឹងរួមគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនធានទឹកនៅទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ

មេដឹកនាំបក្សទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនបានដើរដល់គំនិតឯកភាពគ្នាអំពីពេលវេលាពិនិត្យពិភាក្សាលើនីតិវិធីដកលោកត្រាំ ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-20 15:50December 03 2020 09:55:37

មេដឹកនាំបក្សទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនបានដើរដល់គំនិតឯកភាពគ្នាអំពីពេលវេលាពិនិត្យពិភាក្សាលើនីតិវិធីដកលោកត្រាំ ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក

មេដឹកនាំបក្សទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនបានដើរដល់គំនិតឯកភាពគ្នាអំពីពេលវេលាពិនិត្យពិភាក្សាលើនីតិវិធីដកលោកត្រាំ ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក

សហគមន៍​អន្តរជាតិ​កោតសរសើរ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដ៏​ជោគជ័យ​នៃ​គោលនយោបាយ​ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ​របស់​ម៉ាកាវ
អត្ថបទ2019-12-20 15:50December 03 2020 09:55:37

សហគមន៍​អន្តរជាតិ​កោតសរសើរ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដ៏​ជោគជ័យ​នៃ​គោលនយោបាយ​ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ​របស់​ម៉ាកាវ

សហគមន៍​អន្តរជាតិ​កោតសរសើរ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដ៏​ជោគជ័យ​នៃ​គោលនយោបាយ​ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ​របស់​ម៉ាកាវ

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-20 15:47December 03 2020 09:55:37

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

អាណិកជនចិននៅបរទេសអបអរសាទរខួបគម្រប់២០ឆ្នាំនៃការដែលតំបន់ម៉ាកាវវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ
អត្ថបទ2019-12-20 15:44December 03 2020 09:55:37

អាណិកជនចិននៅបរទេសអបអរសាទរខួបគម្រប់២០ឆ្នាំនៃការដែលតំបន់ម៉ាកាវវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

អាណិកជនចិននៅបរទេសអបអរសាទរខួបគម្រប់២០ឆ្នាំនៃការដែលតំបន់ម៉ាកាវវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

រដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវរៀបចំធ្វើពិធីបង្ហូតទង់ជាតិយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់ ២០ ឆ្នាំនៃការវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ
អត្ថបទ2019-12-20 15:42December 03 2020 09:55:37

រដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវរៀបចំធ្វើពិធីបង្ហូតទង់ជាតិយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់ ២០ ឆ្នាំនៃការវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

រដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវរៀបចំធ្វើពិធីបង្ហូតទង់ជាតិយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់ ២០ ឆ្នាំនៃការវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2019-12-20 15:28December 03 2020 09:55:37

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ម៉ាកាវប្រកបដោយពិពិធកម្មកម្រិតសមរម្យត្រូវបានពង្រីកទំហំថ្មីជាបន្តបន្ទាប់
អត្ថបទ2019-12-20 15:27December 03 2020 09:55:37

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ម៉ាកាវប្រកបដោយពិពិធកម្មកម្រិតសមរម្យត្រូវបានពង្រីកទំហំថ្មីជាបន្តបន្ទាប់

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ម៉ាកាវប្រកបដោយពិពិធកម្មកម្រិតសមរម្យត្រូវបានពង្រីកទំហំថ្មីជាបន្តបន្ទាប់

< 1 ...20 21 22 23 24 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ