ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

មន្ត្រីការទូតអាហ្វហ្កានីស្ថានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះភូមិភាគស្វយ័តXinjiang ដោយបានអះអាង ចូលចិត្តក្រុង Kashi ខ្លាំងណាស់
អត្ថបទ2019-12-30 15:53December 03 2020 09:27:55

មន្ត្រីការទូតអាហ្វហ្កានីស្ថានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះភូមិភាគស្វយ័តXinjiang ដោយបានអះអាង ចូលចិត្តក្រុង Kashi ខ្លាំងណាស់

មន្ត្រីការទូតអាហ្វហ្កានីស្ថានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះភូមិភាគស្វយ័តXinjiang ដោយបានអះអាង ចូលចិត្តក្រុង Kashi ខ្លាំងណាស់

ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកា ប្រទេសចិនបានទាក់ទាញទុនអន្តរជាតិលើគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន៧២២
អត្ថបទ2019-12-30 15:52December 03 2020 09:27:55

ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកា ប្រទេសចិនបានទាក់ទាញទុនអន្តរជាតិលើគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន៧២២

ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកា ប្រទេសចិនបានទាក់ទាញទុនអន្តរជាតិលើគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន៧២២

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងយកពន្ធពីប៉ាឡេស្ទីនម្តងទៀត
អត្ថបទ2019-12-30 15:51December 03 2020 09:27:55

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងយកពន្ធពីប៉ាឡេស្ទីនម្តងទៀត

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងយកពន្ធពីប៉ាឡេស្ទីនម្តងទៀត

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-30 15:31December 03 2020 09:27:55

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

អ្នកជំនាញការរុស្ស៊ីថែ្លងថា ប្រទេសចិននៅតែជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-30 15:30December 03 2020 09:27:55

អ្នកជំនាញការរុស្ស៊ីថែ្លងថា ប្រទេសចិននៅតែជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

អ្នកជំនាញការរុស្ស៊ីថែ្លងថា ប្រទេសចិននៅតែជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិនចេញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពូលៗ ចំនួន ១០ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩
អត្ថបទ2019-12-30 15:29December 03 2020 09:27:55

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិនចេញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពូលៗ ចំនួន ១០ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិនចេញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពូលៗ ចំនួន ១០ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2019-12-30 15:27December 03 2020 09:27:55

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិនចេញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកសំខាន់ៗចំនួន១០ក្នុងឆ្នាំ២០១៩
អត្ថបទ2019-12-30 15:15December 03 2020 09:27:55

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិនចេញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកសំខាន់ៗចំនួន១០ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិនចេញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកសំខាន់ៗចំនួន១០ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អត្ថបទ2019-12-28 15:35December 03 2020 09:27:55

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកត្រាំ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២០ ដើម្បីបង្កើតកងទ័ពអវកាសជាផ្លូវការ
អត្ថបទ2019-12-22 16:12December 03 2020 09:27:55

លោកត្រាំ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២០ ដើម្បីបង្កើតកងទ័ពអវកាសជាផ្លូវការ

លោកត្រាំ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២០ ដើម្បីបង្កើតកងទ័ពអវកាសជាផ្លូវការ

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2019-12-22 16:09December 03 2020 09:27:55

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អត្ថបទ2019-12-22 16:09December 03 2020 09:27:55

អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិចំណាយថវិកាការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន
អត្ថបទ2019-12-22 15:49December 03 2020 09:27:55

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន

សន្និសីទការងារ​ស្តីពី​ជនបទ​នៃ​មជ្ឈិម​ចិនធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង
អត្ថបទ2019-12-22 15:48December 03 2020 09:27:55

សន្និសីទការងារ​ស្តីពី​ជនបទ​នៃ​មជ្ឈិម​ចិនធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង

សន្និសីទការងារ​ស្តីពី​ជនបទ​នៃ​មជ្ឈិម​ចិនធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង

< 1 ...19 20 21 22 23 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ