ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ពិព័រណ៍​អវកាស​និង​អាកាសចរណ៍​អន្តជាតិ​នៅ​មូស្គូ​លើក​ទី​១៣​បើក​សម្ពោធ ​ប្រទេស​ចិន​និង​រុស្ស៊ី​បង្ហាញ​ពី​ផលិតផល​ថ្មី​ហើយ​ស្វែង​រក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ
អត្ថបទ2017-07-19 12:26July 21 2017 04:29:40

ពិព័រណ៍​អវកាស​និង​អាកាសចរណ៍​អន្តជាតិ​នៅ​មូស្គូ​លើក​ទី​១៣​បើក​សម្ពោធ ​ប្រទេស​ចិន​និង​រុស្ស៊ី​បង្ហាញ​ពី​ផលិតផល​ថ្មី​ហើយ​ស្វែង​រក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ

ពិព័រណ៍​អវកាស​និង​អាកាសចរណ៍​អន្តជាតិ​នៅ​មូស្គូ​លើក​ទី​១៣​បើក​សម្ពោធ ​ប្រទេស​ចិន​និង​រុស្ស៊ី​បង្ហាញ​ពី​ផលិតផល​ថ្មី​ហើយ​ស្វែង​រក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ

ប្រទេស​ចិន​បន្ថែម​ការ​ទិញ​បំណុល​ជាតិ​របស់​អាមេរិក​ចំនួន​១​ម៉ឺន​លាន​ដុល្លា​អាមេរិក​នៅ​ខែ​ឧសភា
អត្ថបទ2017-07-19 12:26July 21 2017 04:29:40

ប្រទេស​ចិន​បន្ថែម​ការ​ទិញ​បំណុល​ជាតិ​របស់​អាមេរិក​ចំនួន​១​ម៉ឺន​លាន​ដុល្លា​អាមេរិក​នៅ​ខែ​ឧសភា

ប្រទេស​ចិន​បន្ថែម​ការ​ទិញ​បំណុល​ជាតិ​របស់​អាមេរិក​ចំនួន​១​ម៉ឺន​លាន​ដុល្លា​អាមេរិក​នៅ​ខែ​ឧសភា

ប្រទេស​អាមេរិក​ប្រកាស​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​ការ​ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​ទៅ​លើ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់
អត្ថបទ2017-07-19 12:25July 21 2017 04:29:40

ប្រទេស​អាមេរិក​ប្រកាស​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​ការ​ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​ទៅ​លើ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់

ប្រទេស​អាមេរិក​ប្រកាស​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​ការ​ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​ទៅ​លើ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់

រដ្ឋាភិបាល​អេហ្ស៊ីប​និង​សហគ្រាស​ចិន​ឈាន​ដល់​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​ជា​ជំហាន​ដំបូង​អំពី​គម្រោង​ផ្លូវ​រទេះ​ភ្លើង​ធុន​ស្រាល​នៅ​ទី​ក្រុង​គែរ
អត្ថបទ2017-07-19 12:25July 21 2017 04:29:40

រដ្ឋាភិបាល​អេហ្ស៊ីប​និង​សហគ្រាស​ចិន​ឈាន​ដល់​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​ជា​ជំហាន​ដំបូង​អំពី​គម្រោង​ផ្លូវ​រទេះ​ភ្លើង​ធុន​ស្រាល​នៅ​ទី​ក្រុង​គែរ

រដ្ឋាភិបាល​អេហ្ស៊ីប​និង​សហគ្រាស​ចិន​ឈាន​ដល់​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​ជា​ជំហាន​ដំបូង​អំពី​គម្រោង​ផ្លូវ​រទេះ​ភ្លើង​ធុន​ស្រាល​នៅ​ទី​ក្រុង​គែរ

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក​ថ្លែងថា​ការកាត់បន្ថយ​ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​គឺជា​គោលដៅ​អាទិភាព​នៃ​កិច្ច​ចរចា​ឡើង​វិញ​ស្តីពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​អាមេរិក​ខាង​ជើង
អត្ថបទ2017-07-18 15:37July 21 2017 04:29:40

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក​ថ្លែងថា​ការកាត់បន្ថយ​ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​គឺជា​គោលដៅ​អាទិភាព​នៃ​កិច្ច​ចរចា​ឡើង​វិញ​ស្តីពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​អាមេរិក​ខាង​ជើង

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក​ថ្លែងថា​ការកាត់បន្ថយ​ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​គឺជា​គោលដៅ​អាទិភាព​នៃ​កិច្ច​ចរចា​ឡើង​វិញ​ស្តីពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី​អាមេរិក​ខាង​ជើង

កំពង់ផែ​ZhanJiangខេត្ត​GuangDongរបស់​ប្រទេស​ចិន​បើក​ដំណើរ​ការ​ខ្សែ​ផ្លូវ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​សមុទ្រ​ថ្មី​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​អាស៊ាន​ប្រកប​ដោយ​ភាព​មមា​ញឹក​ខ្លាំង
អត្ថបទ2017-07-18 15:37July 21 2017 04:29:40

កំពង់ផែ​ZhanJiangខេត្ត​GuangDongរបស់​ប្រទេស​ចិន​បើក​ដំណើរ​ការ​ខ្សែ​ផ្លូវ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​សមុទ្រ​ថ្មី​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​អាស៊ាន​ប្រកប​ដោយ​ភាព​មមា​ញឹក​ខ្លាំង

កំពង់ផែ​ZhanJiangខេត្ត​GuangDongរបស់​ប្រទេស​ចិន​បើក​ដំណើរ​ការ​ខ្សែ​ផ្លូវ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​សមុទ្រ​ថ្មី​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​អាស៊ាន​ប្រកប​ដោយ​ភាព​មមា​ញឹក​ខ្លាំង

វេទិកា​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​រ៉ែ​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ណាន​នីង
អត្ថបទ2017-07-18 15:36July 21 2017 04:29:40

វេទិកា​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​រ៉ែ​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ណាន​នីង

វេទិកា​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​រ៉ែ​រវាង​ចិន​និង​អាស៊ាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​ណាន​នីង

ប្រជាពល​រដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​ចំនួន​ជាង​៤៦​ម៉ឺន​នាក់​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ស្រុក​កំណើត​ដោយ​សារ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ទី​ក្រុង​Malawi
អត្ថបទ2017-07-18 15:36July 21 2017 04:29:40

ប្រជាពល​រដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​ចំនួន​ជាង​៤៦​ម៉ឺន​នាក់​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ស្រុក​កំណើត​ដោយ​សារ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ទី​ក្រុង​Malawi

ប្រជាពល​រដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​ចំនួន​ជាង​៤៦​ម៉ឺន​នាក់​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ស្រុក​កំណើត​ដោយ​សារ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ទី​ក្រុង​Malawi

ភាគីចិន​បង្ហាញ​ពី​ការ​រីករាយ​ចិត្ត​រួម​សហការ​ជាមួយ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​សម្រេច​ការដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស៊ីរី​តាម​ផែ្នក​នយោបាយ​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​
អត្ថបទ2017-07-18 15:22July 21 2017 04:29:40

ភាគីចិន​បង្ហាញ​ពី​ការ​រីករាយ​ចិត្ត​រួម​សហការ​ជាមួយ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​សម្រេច​ការដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស៊ីរី​តាម​ផែ្នក​នយោបាយ​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​

ភាគីចិន​បង្ហាញ​ពី​ការ​រីករាយ​ចិត្ត​រួម​សហការ​ជាមួយ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​សម្រេច​ការដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស៊ីរី​តាម​ផែ្នក​នយោបាយ​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​

ប្រទេស​ចិននិង​ប៉ាគីស្ថាន​ធ្វើ​ការសិក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​ហានិភ័យ​និង​ការកាត់បន្ថយ​គ្រោះមហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​
អត្ថបទ2017-07-18 15:19July 21 2017 04:29:40

ប្រទេស​ចិននិង​ប៉ាគីស្ថាន​ធ្វើ​ការសិក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​ហានិភ័យ​និង​ការកាត់បន្ថយ​គ្រោះមហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​

ប្រទេស​ចិននិង​ប៉ាគីស្ថាន​ធ្វើ​ការសិក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​ហានិភ័យ​និង​ការកាត់បន្ថយ​គ្រោះមហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​

 ព័ត៌មាន​ចិន​
អត្ថបទ2017-07-18 15:05July 21 2017 04:29:40

 ព័ត៌មាន​ចិន​

 ព័ត៌មាន​ចិន​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-07-18 15:04July 21 2017 04:29:40

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ស្តូបរំលឹកដល់​ហេតុកាណ៍​​​យន្តហោះ​ដឹកអ្នកដំណើ MH17នៃក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី​ត្រូវ​បាញ់​ទម្លាក់​បាន​បើក​ស្លាកនៅ​ប្រទេស​ហុលឡង់
អត្ថបទ2017-07-18 15:03July 21 2017 04:29:40

ស្តូបរំលឹកដល់​ហេតុកាណ៍​​​យន្តហោះ​ដឹកអ្នកដំណើ MH17នៃក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី​ត្រូវ​បាញ់​ទម្លាក់​បាន​បើក​ស្លាកនៅ​ប្រទេស​ហុលឡង់

ស្តូបរំលឹកដល់​ហេតុកាណ៍​​​យន្តហោះ​ដឹកអ្នកដំណើ MH17នៃក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី​ត្រូវ​បាញ់​ទម្លាក់​បាន​បើក​ស្លាកនៅ​ប្រទេស​ហុលឡង់

លោកស៊ីជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​សន្និសីទ​លើកទី​ ១៦​នៃក្រុម​ដឹកនាំផ្នែក​​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈិម​ចិន
អត្ថបទ2017-07-18 15:02July 21 2017 04:29:40

លោកស៊ីជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​សន្និសីទ​លើកទី​ ១៦​នៃក្រុម​ដឹកនាំផ្នែក​​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈិម​ចិន

លោកស៊ីជីនភីង​ ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​សន្និសីទ​លើកទី​ ១៦​នៃក្រុម​ដឹកនាំផ្នែក​​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈិម​ចិន

សភា​ប្រទេស​តួកគី​សម្រេច​បនែ្ថមពេល​នៃ​ការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាពអាសន្ន​ ចំនួន​៣​ខែ​ទៀត​
អត្ថបទ2017-07-18 15:02July 21 2017 04:29:40

សភា​ប្រទេស​តួកគី​សម្រេច​បនែ្ថមពេល​នៃ​ការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាពអាសន្ន​ ចំនួន​៣​ខែ​ទៀត​

សភា​ប្រទេស​តួកគី​សម្រេច​បនែ្ថមពេល​នៃ​ការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាពអាសន្ន​ ចំនួន​៣​ខែ​ទៀត​

លោកស្រី​ Merke​l នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អាល្លឺម៉ង់​ថែ្លងថា​ នឹង​មិន​កំណត់​ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​ការ​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន​របស់​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ឡើយ​
អត្ថបទ2017-07-18 15:01July 21 2017 04:29:40

លោកស្រី​ Merke​l នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អាល្លឺម៉ង់​ថែ្លងថា​ នឹង​មិន​កំណត់​ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​ការ​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន​របស់​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ឡើយ​

លោកស្រី​ Merke​l នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អាល្លឺម៉ង់​ថែ្លងថា​ នឹង​មិន​កំណត់​ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​ការ​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន​របស់​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ឡើយ​

មន្ត្រីយោធា​​ពហុជាតិ​នៃ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ភេរវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​ស្លូវ៉ាគី​
អត្ថបទ2017-07-18 15:00July 21 2017 04:29:40

មន្ត្រីយោធា​​ពហុជាតិ​នៃ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ភេរវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​ស្លូវ៉ាគី​

មន្ត្រីយោធា​​ពហុជាតិ​នៃ​ទ្វីបអឺរ៉ុប​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ភេរវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​ស្លូវ៉ាគី​

កងកម្លាំង​រដ្ឋាភិបាល​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​ដណ្តើមបាន​តំបន់​យុទ្ធសាស្រ្ត​សំខាន់​ Nawa​មក​វិញ​
អត្ថបទ2017-07-18 13:08July 21 2017 04:29:40

កងកម្លាំង​រដ្ឋាភិបាល​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​ដណ្តើមបាន​តំបន់​យុទ្ធសាស្រ្ត​សំខាន់​ Nawa​មក​វិញ​

កងកម្លាំង​រដ្ឋាភិបាល​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​ដណ្តើមបាន​តំបន់​យុទ្ធសាស្រ្ត​សំខាន់​ Nawa​មក​វិញ​

< 1 2 3 4 5 6 7 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ