ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ផលិតភាពនៃម៉ាសវេជ្ជសាស្រ្តប្រភេទN95របស់ប្រទេសចិន ឡើងដល់ចំនួន១លានក្នុងមួយថ្ងៃ
អត្ថបទ2020-02-27 15:50December 03 2020 09:46:21

ផលិតភាពនៃម៉ាសវេជ្ជសាស្រ្តប្រភេទN95របស់ប្រទេសចិន ឡើងដល់ចំនួន១លានក្នុងមួយថ្ងៃ

ផលិតភាពនៃម៉ាសវេជ្ជសាស្រ្តប្រភេទN95របស់ប្រទេសចិន ឡើងដល់ចំនួន១លានក្នុងមួយថ្ងៃ

ក្នុងសន្និសីទលើកទី៤៣នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តំណាងពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសចិន ច្រានចោលពាក្យសម្តីខុសឆ្គងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគXinJiang
អត្ថបទ2020-02-27 15:49December 03 2020 09:46:21

ក្នុងសន្និសីទលើកទី៤៣នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តំណាងពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសចិន ច្រានចោលពាក្យសម្តីខុសឆ្គងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគXinJiang

ក្នុងសន្និសីទលើកទី៤៣នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តំណាងពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសចិន ច្រានចោលពាក្យសម្តីខុសឆ្គងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគXinJiang

ក្រសួងការបរទេសចិន សម្តែងការមិនពេញចិត្ត និងប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសចិនដោយគ្មានហេតុផល ពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក
អត្ថបទ2020-02-27 15:48December 03 2020 09:46:21

ក្រសួងការបរទេសចិន សម្តែងការមិនពេញចិត្ត និងប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសចិនដោយគ្មានហេតុផល ពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក

ក្រសួងការបរទេសចិន សម្តែងការមិនពេញចិត្ត និងប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសចិនដោយគ្មានហេតុផល ពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក

តំណាងចិនប្រចាំ នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស មិនមែនដើរតាមផ្លូវតែមួយឡើយ
អត្ថបទ2020-02-27 15:46December 03 2020 09:46:21

តំណាងចិនប្រចាំ នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស មិនមែនដើរតាមផ្លូវតែមួយឡើយ

តំណាងចិនប្រចាំ នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស មិនមែនដើរតាមផ្លូវតែមួយឡើយ

ប្រទេសចិនដាក់ចេញវិធានការជាក់ស្តែងជាច្រើន ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃការប្រកបអាជីព និងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
អត្ថបទ2020-02-26 15:56December 03 2020 09:46:21

ប្រទេសចិនដាក់ចេញវិធានការជាក់ស្តែងជាច្រើន ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃការប្រកបអាជីព និងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម

ប្រទេសចិនដាក់ចេញវិធានការជាក់ស្តែងជាច្រើន ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃការប្រកបអាជីព និងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម

លោកស៊ី ជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនបញ្ជាក់ថា ត្រូវរក្សាស្ថិរភាពកសិកម្ម ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ បន្ទាប់បន្សំសំខាន់ៗ
អត្ថបទ2020-02-26 15:32December 03 2020 09:46:21

លោកស៊ី ជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនបញ្ជាក់ថា ត្រូវរក្សាស្ថិរភាពកសិកម្ម ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ បន្ទាប់បន្សំសំខាន់ៗ

លោកស៊ី ជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិនបញ្ជាក់ថា ត្រូវរក្សាស្ថិរភាពកសិកម្ម ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ បន្ទាប់បន្សំសំខាន់ៗ

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-02-26 15:30December 03 2020 09:46:21

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2020-02-24 15:56December 03 2020 09:46:21

ព័ត៌មានពិភពលោក

អត្រាដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មផលិតម៉ាស់ឡើងវិញ នៅក្នុងប្រទេសចិន បានកើនដល់ 94 % បានឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញនូវតម្រូវការម៉ាស់ដើម្បីបង្ការ តាមស្តង់ដាវេជ្ជសាស្ត្រនៃក្រុមពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ
អត្ថបទ2020-02-14 17:00December 03 2020 09:46:21

អត្រាដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មផលិតម៉ាស់ឡើងវិញ នៅក្នុងប្រទេសចិន បានកើនដល់ 94 % បានឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញនូវតម្រូវការម៉ាស់ដើម្បីបង្ការ តាមស្តង់ដាវេជ្ជសាស្ត្រនៃក្រុមពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ

អត្រាដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មផលិតម៉ាស់ឡើងវិញ នៅក្នុងប្រទេសចិន បានកើនដល់ 94 % បានឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញនូវតម្រូវការម៉ាស់ដើម្បីបង្ការ តាមស្តង់ដាវេជ្ជសាស្ត្រនៃក្រុមពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ

លោកភូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងថា  សេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ី គួរតែធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកល ទើបអាចចូលជាធរមាន
អត្ថបទ2020-02-14 15:54December 03 2020 09:46:21

លោកភូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងថា សេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ី គួរតែធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកល ទើបអាចចូលជាធរមាន

លោកភូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងថា សេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ី គួរតែធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកល ទើបអាចចូលជាធរមាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក ពន្យារពេលជាលើកទី ៤ ចំពោះការអនុវត្ត បម្រាមហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុងហ៊ុនHuawei
អត្ថបទ2020-02-14 15:53December 03 2020 09:46:21

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក ពន្យារពេលជាលើកទី ៤ ចំពោះការអនុវត្ត បម្រាមហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុងហ៊ុនHuawei

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក ពន្យារពេលជាលើកទី ៤ ចំពោះការអនុវត្ត បម្រាមហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុងហ៊ុនHuawei

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងថ្លែងថា ក្រុមហ៊ុនHuaWeiចិន នឹងមិនត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខារ បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ប្រទេសបារាំងឡើយ
អត្ថបទ2020-02-14 15:23December 03 2020 09:46:21

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងថ្លែងថា ក្រុមហ៊ុនHuaWeiចិន នឹងមិនត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខារ បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ប្រទេសបារាំងឡើយ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងថ្លែងថា ក្រុមហ៊ុនHuaWeiចិន នឹងមិនត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខារ បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ប្រទេសបារាំងឡើយ

< 1 ...9 10 11 12 13 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ