ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃថាលោកត្រាំចង់ធ្វើអបគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិក

2020-06-04 14:37:42

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា លោក Mattis អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដើម្បីរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកត្រាំ។ លោក Mattis បានថ្លែងថា ៖ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះ លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីទីមួយដែលមិនគិតគូរពីការរួមសាមគ្គីជាមួយបណ្តាប្រជាជនអាមេរិក ពោលគឺសឹងតែមិនខ្ចីទៅវេល់នឹងការសាមគ្គីជាមួយប្រជាជនទៀតផង។ ផ្ទុយទៅវិញ គាត់មានបំណងចង់ធ្វើអបគមន៍ប្រទេសយើង។យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាសាក្សីនៃការដឹកនាំបែបគ្មានពិសោធចាស់ទុំរយៈពេលជាង ៣ ឆ្នាំ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ