ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសក្រុង Minneapolis អាមេរិកត្រូវប្តឹងពីបទរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋ

2020-06-03 18:07:25

កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនាតាមម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ លោក Tim Walz អភិបាលរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថា នឹងប្តឹងស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសក្រុង Minneapolis ពីបទរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើស្នងការដ្ឋាននេះធ្លាប់រើសអើងជាទូទៅចំពោះជាតិសាសន៍ឬអត់។

បើតាមការផ្សាយដំណឹងនៃប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានអាមេរិកបានឱ្យដឹងថា ក្នុងអំឡុងពេលជាង ១០ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ស្នងការដ្ឋានប៉ូលីស ក្រុង Minneapolis បានត្រូវប្តឹងជាច្រើនលើកច្រើនសា ដោយបានប្រើកម្លាំងហិង្សាហួសហេតុចំពោះជនជាតិភាគតិចរបស់អាមេរិក និងប្រព្រឹត្តិការរើសអើងចំពោះជាតិសាសន៍ដទៃ៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ