ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ និងការស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងនេះ

2020-04-25 14:52:05

    កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរួមគ្នាចាប់ដំណើរការនូវការផ្តួចផ្តើមគំនិតស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទអំពី “ការទទួលបានឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ “ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនល្បឿនស្រាវជ្រាវនិងផលិតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ ១៩ វិធីព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រជាជនទាំងអស់ទទួលបានឧបករណ៍ទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលមានសុវត្ថិភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងមានតម្លៃយ៉ាងសមល្មម ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ