ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឱ្យអាមេរិកគិតពិចារណាឡើងវិញពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការផ្អាកផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

2020-04-23 16:33:30

កាលពីថ្ងៃទី២២ខែមេសាលោកTedros អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានអំពាវនាវឱ្យអាមេរិកគិតពិចារណាឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការផ្អាកផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ហើយរំពឹងថាភាគីអាមេរិកបន្តគាំទ្រការងាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតទៅទៀត។

លោកTedrosបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំនៅថ្ងៃដដែលថា លោករំពឹងអាមេរិកយល់ដឹងថា ថវិការបស់អាមេរិកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយអ្នកដទៃហើយក៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់អាមេរិកដែរ។


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ