ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៧ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាពតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ

2020-04-23 16:00:02

កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៧ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាពតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២៩ ខែមេសានៅក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈវីដេអូខុនហ្វឺរិន ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសុខាភិបាល ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រ ជំងឺឆ្លងដែលកើតឡើងទាន់ហន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជំងឺសត្វនិងរុក្ខជាតិ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថានមកពីកាកសំណល់សំណង់និងការជួញដូរសត្វជាដើម ។ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ