ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេសចិននឹងរួមចំណែកក្នុងការគាំពារសន្តិសុខស្បៀងអាហារលើពិភពលោកស្របនឹងពេលធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៃប្រទេសខ្លួន

2020-04-21 15:59:53

ខណៈពេលជំងឺកូវីដ ១៩បានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងពាណិជ្ជកម្មកសិផលលើពិភពលោក សន្និបាតស្តីពីទស្សនវិស័យនៃកសិកម្មចិនឆ្នាំ២០២០ បានប្រារព្ធឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខុនហ្វឺរិនកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ។

ថ្លែងក្នុងសន្និបាតលោក Han Changfu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចិនបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងការផ្គត់ផ្គង់កសិផលសំខាន់ៗ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារលើពិភពលោកផងដែរ ។

លោក Qu Dongyu ប្រធានអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា ជំងឺកូវីដ ១៩ ជាវិបត្តិសកលមួយលើក ដូច្នេះត្រូវមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈសកល ។


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ