ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានពិភពលោក

2020-04-11 14:28:47

1 អ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់រកឃើញថា ប្រភេទវីវុសកូវីដ១៩ដើមបង្អស់ភាគច្រើនត្រូវរកឃើញក្នុងអាមេរិកនិងអូស្រ្តាលី ។

2 អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា ការលុបចោលវិធានការរឹតត្បិតលឿនពេក អាចបណ្តាលឱ្យជំងឺកូវីដ ១៩ រីករាលដាលឡើងវិញ ។

3 លោក Bill Gates ថ្លែងថា បទពិសោធន៍របស់ចិនជួយធ្វើឱ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង ។

4 លោកភូទីនសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកត្រាំ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមតិជុំវិញស្ថានការណ៍ទីផ្សារប្រេងកាតអន្តរជាតិ ។

5 សាលាឧត្តមសិក្សាថរបស់ចិននឹងផ្តល់សេវាបង្រៀនតាមអនឡាញដល់និសិត្សនៃបណ្តាប្រទេសនានា ។


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ