ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

2020-04-10 15:28:19

1- គោលបំណងដែលអ្នកនយោបាយអាមេរិកមួយចំនួនរិះគន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺចង់ច្រានចោលទំនួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន។

2- ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំវីដេអូស្តីពីករណីជំងឺឆ្លង តំណាងប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឱ្យរួមសាមគ្គីនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នា។

3- ចិននិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំវីដេអូអ្នកជំនាញសុខាភិបាលលើកទីមួយ ដើម្បីពិភាក្សាពីសភាពការណ៍រាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19។

4- អគ្គនាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថ្លែងថា ឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងជួបនឹងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតបន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ១៩៣០៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ