ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កំណត់ត្រាស្តីពីការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19របស់ប្រទេសចិន (ចំណែកខ្លះ )

2020-04-08 17:41:06

ពីថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2020 តទៅ សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃក្រសួងការបរទេសចិនចាប់ផ្តើមផ្តល់ដំណឹងអំពីករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា ឆ្នាំ2020

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការងារស្វែងរកប្រភពមេរោគកូវីដ-19កំពុងដំណើរការនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់។ ទោះជាជំងឺនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថារកឃើញនៅចិនមុនគេក៏ដោយ តែនេះមិនមានន័យថាជំងឺនេះមានប្រភពពីចិននោះទេ។យើងត្រូវរួមគ្នាប្រឆាំងនឹង “វីរុសព័ត៌មាន” និង “វីរុសនយោបាយ”។

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា

“កិច្ចប្រជុំវីដេអូខុនហ្វឺរិនពិសេសស្តីពីគណបក្សនយោបាយអាស៊ីសហការគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជំងឺ Covid-19 ” បានបើកធ្វើ ក្នុងគោលបំណង ជំរុញឱ្យបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីបង្កើនការចែករំលែកបទពិសោធនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ