ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន

2020-04-08 15:44:10

1 ក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ូប៉ីប្រទេសចិនដកបម្រាមដាក់កំហិតផ្លូវចេញចូលក្រុងកាលពីវេលាម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ។

2 ប្រទេសចិនបង្កើនការបង្កើតតំបន់សាកល្បងចម្រុះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងដែនចំនួន ៤៦ ថែមទៀត ដើម្បីពង្រីកក្របខ័ណ្ឌនៃឧស្សាហកម្មទុនវិនិយាគបរទេស ។

3 ប្រទេសចិនបង្កើនការស្វែករកនិងរាយការណ៍នូវអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩ ដែលគ្មានរោគសញ្ញា ។

4 ក្រសួងការបទេសចិនប្រឆាំងចំពោះការរើសអើងនិងទស្សនលម្អៀងតាមគ្រប់រូបភាព ។

5 ប្រទេសចិនចេញផ្សាយកំណត់ហេតុការងារស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ ។


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ