ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក៖ នៅទូទាំងពិភពលោកមានកង្វះខាតគិលានុបដ្ឋាកទៅដល់ 59 សែននាក់

2020-04-08 15:35:55

កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ដែលជាទិវាសុខភាពពិភពលោក អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញផ្សាយ «របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ការថែទាំសុខភាពសកលលោក ២០២០» ដើម្បីបង្ហាញការគោរពខ្ពស់ចំពោះបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រ។ បើតាមរបាយការណ៍នេះបានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែមានកង្វះខាតគិលានុបដ្ឋាកចំនួនប្រហែល 59 សែននាក់ ។ ហើយធនធានមនុស្សផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររាយបាយមិនស្មើគ្នានោះទេ គិលានុបដ្ឋាយិកាចំនួន 80% បម្រើបានតែមនុស្សចំនួន ៥០ %លើពិភពលោក។ ដូចនេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវជាបន្ទាន់ឱ្យគ្រប់ប្រទេសចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាងវេជ្ជសាស្ត្រកាន់តែច្រើនថែមទៀត៕ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ