ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន

2020-03-25 15:27:53

1 លោកស៊ី ជីនភីង ប្រធានរដ្ឋចិន នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកំពូលពិសេសនៃក្រុមប្រទេស ២០ ស្តីពីការទប់ទល់នឹងជំងឺCovid-19 ។

2 ប្រទេសចិននឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកគោលនយោបាយដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាស ខណៈពេលផ្ទុះជំងឺCovid-19 ។

3 ខេត្តHubeiក្រៅពីក្រុងវូហាន បានលុបចោលការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ។ ទីក្រុងវូហាន បានរៀបចំដំណើរការផលិតកម្មឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់។ ស្ថានីយរថយន្តសំខាន់ៗចំនួន ៣នៃក្រុងវូហាន នឹងដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

4 ករណីជំងឺCovid-19ថ្មីក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា មាន ៤៧ នាក់ សុទ្ធតែជាករណីមកពីក្រៅប្រទេស ៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ