ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានពិភពលោក

2020-03-25 14:54:46

-វិធានការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីនានាបានកើនឡើង ។

-សម្ភារៈបង្ការជំងឺឆ្លងនៃប្រទេសចិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នានានៅលើពិភពលោក ។

-អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា អាមេរិកប្រហែលនឹងក្លាយជាចំណុចកណ្តាលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 ពិភពលោក។

-មជ្ឈដ្ឋាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផែនការរបស់លោកត្រាំដែលគិតពិចារណាបន្ធូរបន្ថយវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង។

-ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិត អង់គ្លេសនិងបារាំងនាំគ្នាព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះ ។

-ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២១ ៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ