ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេសជាច្រើន បង្កើនវិធានការរឹតត្បិត ការឆ្លងចូលដែន ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺCOVID-19

2020-03-12 15:58:47

ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺCOVID-19 ប្រទេសជាច្រើនបានប្រកាសបង្កើនវិធានការរឹតត្បិត ការឆ្លងចូលដែនក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសអាមេរិកផងដែរ ព្រមទាំងបានលើកកម្ពស់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នដែរ។

សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសថា នឹងផ្អាកចូលទឹកដីអាមេរិករបស់បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុប លើកលែងតែអង់គ្លេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ខែមីនាតទៅ ដែលមានរយៈពេល៣០ថ្ងៃ។

តាមដំណឹងនៃប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឥណ្ឌាបានឱ្យដឹងថា អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19ភាគច្រើននៃប្រទេសឥណ្ឌា មានប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរបរទេស ។ ដូច្នេះ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសម្រេចលុបចោលជាបណ្តោះអាសន្ននូវទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ចូលប្រទេសឥណ្ឌា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ខែមីនាតទៅ៕ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ