ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន

2019-12-18 15:26:26

-ប៉ុស្តិ៍កីឡា​នៃ​អគ្គស្ថានីយ​វិទ្យុនិង​ទូរទស្សន៍​មជ្ឈិមចិន​បាន​បើក​ដំណើរការ​​ការផ្សាយ​នៅ​តំបន់​ម៉ាកាវ ។

-“គម្រោង​ប្រទេសចិន​បន្តដើរ​តួនាទី​ក្នុង​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​ឱនភាព​អភិបាលកិច្ច​ពិភពលោក ។

-ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ធំបំផុត​របស់​អ៊ីតាលី​ធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ពិសេស​ជាមួយ​អគ្គនាយកនៃ​អគ្គស្ថានីយ​វិទ្យុនិង​ទូរទស្សន៍​មជ្ឈិមចិន ។

-សៀវភៅ​ខៀវ​ដំបូងបង្អស់​របស់ចិន​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​អេកូបរិស្ថាន​​ត្រូវបាន​ចេញផ្សាយ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ