ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន

2019-12-17 16:14:47

១ សេដ្ឋកិច្ចជាតិចិនមានការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព មានលទ្ធភាពសម្រេចបាននូវគោលដៅតាមផែនការ។

២ ខែ្សភាពយន្តផ្សាយផ្ទាល់គុណភាពភ្លឺច្បាស់កម្រិត 4K ក្រោមចំណងជើងថា <ពិធីត្រួតពលនិងក្បួនព្យុហយាត្រាក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិចិន ឆ្នាំ ២០១៩ >បានចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសជប៉ុន។

៣ សៀវភៅមួយក្រោមចំណងជើងថា <រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន>ត្រូវបានបោះពុម្ពជាផ្លូវការ។

៤ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង់គ្លេសថែ្លងថា នឹងបន្តសរសេរទំព័រថ្មីនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយជោគជ័យនូវគោលការណ៍ស្តីពី"ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ"៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ