ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង់គ្លេសថ្លែងថា នឹងបន្តសរសេរទំព័រថ្មីនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយជោគជ័យនូវ “ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ”

2019-12-17 15:33:32

    លោក​ Liu ​Xiaoming​ បាន​បង្ហាញថា ​ការសរសេរ​ទំព័រថ្មីនៃ​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ដោយ​ជោគជ័យនូវ​ ប្រទេសមួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ​នៅតំបន់​ម៉ាកាវក្នុង​យុគសម័យថ្មី​ ត្រូវការ​ពួកយើង​ប្រមូលផ្តុំ​កម្លាំង​ជាមួយគ្នា​ចំនួនបី​ គឺ ទីមួយ​ រួមកម្លាំង​ជាមួយគ្នា​ប្រកាន់ខ្ជាប់​ប្រទេស​មួយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងពីរ ​ទីពីរគឺ ​រួមកម្លាំង​ជាមួយគ្នា​គាំទ្រ​តំបន់ម៉ាកាវ​ក្នុង​ការធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ទៅក្នុង​ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ​ទីបីគឺ​ រួមកម្លាំង​ជាមួយគ្នា​ប្រឆាំង​ការជ្រៀត​ជ្រែក​របស់​កម្លាំង​ខាងក្រៅ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ