ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

2019-12-16 15:33:21

ជនជាតិចិន​និង​អាណិកជនចិននៅ​ប្រទេស​តួកគីថ្កោលទោស​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការដែល​អាមេរិក​អនុម័ត​ទៅ​លើ​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភូមិភាគXinjiang។

មហាសន្និបាតស្តីពី​អាកាស​ធាតុដែល​ដំណើរការ​មាន​រយៈពេល​យូរបំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្តបាន​​បិទ​បញ្ចប់ ​ដោយ​មិន​បាន​ឈាន​ដល់​មតិ​ឯកភាព​គ្នា​ទៅ​លើ​យន្តការ​ទីផ្សារ​។

វេទិកា​យុវជន​ពិភពលោក​លើកទី​៣​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​សន្តិភាព​និង​សន្តិសុខអន្តរជាតិ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ