ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់មតិឯកភាពគ្នាអំពីឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយនាំឱ្យមានការស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាពីទីផ្សារនិងសហគ្រាស

2019-12-16 14:29:12

    លោកស្រី​យូហុង​ សមាជិក​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ជាន់ខ្ពស់នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​អាស៊ីបូព៌ានៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ជាតិសិង្ហបុរី​បាន​ថ្លែងថា​ ទង្វើនេះនឹង​ជួយ​បន្ថយ​ភាពបន្ធូរ​​​តានតឹងនៃ​ទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិននិង​អាមេរិកនិង​ស្ថិរភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ចិននិង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ។ ​នេះជា​ដំណឹងល្អ​សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ដែល​ធ្លាក់ចុះ​ ​នឹងបង្កើន​ការរំពឹងទុក​និង​ទំនុកចិត្ត​របស់​មជ្ឈដ្ឋាន​ខាងក្រៅ​ចំពោះ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ