ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន

2019-12-08 16:17:58

-លោក​ Hamit​ Ersoy ​សាស្ត្រាចារ្យ​តួកគីថ្លែងថា ​ការអនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ភូមិភាគ​ស៊ីនជាំង​របស់​រដ្ឋសភា​អាមេរិក​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោលដៅ​មួលបង្កាច់​​និង​ទប់ស្កាត់​ប្រទេសចិន ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ