ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានហុងកុងទទួលបានសាលដីការជាបណ្តោះអាសន្នពីតុលាការ ដើម្បីហាមឃាត់មិនឱ្យនរណាម្នាក់ធ្វើការរារាំងឬរំខានដល់ដំណើរការជាប្រក្រតីនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុង

2019-08-14 15:37:34

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានហុងកុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហានេះថា ខ្លួនទទួលបានសាលដីការជាបណ្តោះអាសន្នពីតុលាកាហើយ ដើម្បីហាមឃាត់មិនឱ្យនរណាម្នាក់ធ្វើការរារាំង ឬ រំខានដោយចេតនាដោយខុសច្បាប់និងក្នុងបំណងសម្ងាត់ទៅលើដំណើរការជាប្រក្រតីនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុង។

សូមបញ្ជាក់ថា ដោយរងឥទ្ធិពលពីការជួបជុំខុសច្បាប់ ប្រតិបត្តិការហោះហើរសម្រាប់ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហាមួយចំនួននៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងត្រូវបានលុបចោលដោយបង្ខំ៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ